Anasayfa
AnasayfaİletişimHakkımızda

Site İçi Arama

İstatistik

Merhaba,  

25 Kasım 2017
Cumartesi
İyi Öğleler

Toplam Konu Sayısı:1200
Editör Sayısı:2

turkiyede-ulasim-ve-ticaret

Sayfayı Yazdır
Sayfayı Yazdır
Bir yada iki kelime olarak arama yapın.

Örnek Soru 1:


   Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de kara ulaşımının gelişmesini etkileyen koşullardan biri değildir?

      
A) Sermaye
B) İklim koşulları
C) İşgücünün azlığı
D) Yer şekilleri
E) Teknolojik gelişme
 

Cevabını Göster:


 Ülkemizde 1940 lı yıllardan beri işgücü sıkıntısı çekilmemiştir.          Cevap:C
Örnek Soru 2:


 Aşağıdakilerden hangisi üzerinde ulaşımın etkisi daha azdır?


A) Şehirlerin büyüyüp gelişmesinde
B) Sanayinin kurulup gelişmesinde
C) Turizmin gelişmesinde
D) Ticaretin canlanmasında
E) Tarımda ürün çeşidinin artmasında
 

Cevabını Göster:


 Tarımda ürün çeşitliliği başta iklim ardından uygulanan tarım politikaları ile ilgilidir.      Cevap: E
Örnek Soru 3:


 Her türlü ulaşım olanağı bulunan bir ülkede demir cevheri kömür gibi madenlerin dış alım ve satımında yararlanılan, 

I. Demir yolu,      II.  Karayolu,      III.  Deniz yolu
taşımacılıkları, aşağıdakilerin hangisinde taşıma maliyeti en düşük olandan en yüksek olana doğrudur?

      A)  III, I, II                  B)  II, III, I             C)  I, II, III     

                     D)  I, III, II               E)  II, I, III
 

Cevabını Göster:


 En ucuz denizyolu  sonra demiryolu gelir. Denizyolu ile çok fazla yük tek seferde taşınabilir.          Cevap:A
Örnek Soru 4:


 Türkiye’de kuzey – güney yönlü yol karayolu yapımının güçlüğü, kıyı ile iç bölgeler arasında iklim ve bitki örtüsü bakımından belirgin farklılıklar görülmesi, Türkiye’nin aşağıdaki özelliklerinden hangisinin sonuçlarındandır?


A) Dünya üzerindeki coğrafi konumunun   
B) Dağların doğu – batı yönlü uzanmasının
C) Asya ve Avrupa kıtaları arasında bulunmasının
D) Deprem kuşağı üzerinde bulunmasının
E) Üç tarafının denizlerle çevrili olmasının
 

Cevabını Göster:


 Ülkemizde dağların doğu batı doğrultulu Uzanması kuzey güney yönlü ulaşımı olumsuz etkiler.       Cevap:B
Örnek Soru 5:


 Günümüzde demir yollarımızın istenilen düzeye ulaşmamış olmasını aşağıdakilerden hangisi ile açıklayamayız? 


A) Maliyetinin yüksek olmasıyla
B) Yer şekillerinin engebeli olmasıyla
C) Yerleşim merkezlerinin dağınık olmasıyla
D) Nüfus yoğunluğunun çok olmasıyla
E) Sermaye ve teknolojinin yetersizliğiyle
 

Cevabını Göster:


 Nüfusun yoğun olması demiryolunun gelişmesini sağlar geri kalmasında etkisi yoktur.       Cevap: D
Örnek Soru 6:


      Aşağıdaki limanlardan hangisinin hinterlandı diğerlerinden daha dardır?


      A)  İstanbul               B)  İzmit             C)  İskenderun   

                   D)  Mersin                E)  Giresun
 

Cevabını Göster:


 Hinterland bir limanın özellikle ulaşım sistemleri ile etkisine aldığı etkilendiği bölgedir. Demiryolu ağı burada çok önemlidir.      Cevap: E
Örnek Soru 7:


 Aşağıdakilerden hangisi ticaret şehirlerine ait ortak bir özelliktir?  


A) Verimli topraklar üzerinde kurulması
B)    İşlek kara ve deniz yolları üzerinde bulunması
C) Deniz kenarlarında kurulması
D) Turizmin canlı ve gelişmiş olması
E) Her türlü tarım ürününün yetişmesi
 

Cevabını Göster:


 Önemli ticaret şehirlerine merkezlerine bakılırsa önemli ulaşım yollarıda; kavşak noktalarında olduğu gibi ulaşım çeşitliliği de vardır.            Cevap: B
Örnek Soru 8:


 Türkiye’de aşağıdaki limanlardan hangisinin dış ticaretteki önemi daha azdır?


      A)  İskenderun limanı               
      B)   İzmir limanı
      C)  Mersin limanı                   
      D)  Samsun limanı
      E)   İstanbul limanı                                                   
 

Cevabını Göster:


 Samsun limanımızın dış ticaret payı daha azdır.           Cevap:D
Örnek Soru 9:


 Türkiye’nin dış ticaretinin özellikleri ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?


    A) Çimento, inşaat malzemeleri, tekstil ürünleri gibi sanayi ürünleri ihraç edilir.
    B) İthalatımızda en önemli yeri ulaşım araçları, elektronik eşya, makineler gibi sanayi ürünleri tutar.
    C) İhracatımızda tarım ürünleri ve madensel hammaddelerin payı büyüktür.
    D) Dış satım gelirleri, dış alım gelirlerinden daha azdır.
    E) Türkiye dışarıdan tarım ürünleri satın almaz
 

Cevabını Göster:


 Türkiye özellikle 2005-6 yıllarından itibaren tarımda kendine yetemeyn bir ülkedir. Bir çok tarım ürününü ya ülkemizde yetişmediğinden ya üretim yetersiz olduğundan ithal etmekteyiz.        Cevap: E
Örnek Soru 10:


 Aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisinin Türkiye ihracatındaki payı en azdır?


        A)  Buğday               B) Turunçgiller           C)  Tütün

                       D)  Antep fıstığı           E)  Kuru üzüm
 

Cevabını Göster:


 Türkiyenin buğday üretimi çoğu yıl kendine ancak yetmektedir. İklim şartlarına bağlı olarak bazen ihraç edilebilmektedir.            Cevap: A
Örnek Soru 11:


 Ülkemizin dış satımı az, dışalımı daha fazladır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi ülkemiz için söylenemez?


A) Dış ticaret açığı vardır.
B) Milli gelirin dağılımı düzensizdir.
C) Sanayileşme hızlı olmaktadır.
D) Ekonomi tarıma dayanmaktadır.
E) Sosyal yaşam düzeyi yüksektir.
 

Cevabını Göster:


 Bu özellik geri kalmış ya da gelişmekte olan ülkelerde olur. Bu ülkelerde sanayilrşme fazla değildir.                Cevap: C
Örnek Soru 12:


 Aşağıdakilerden hangisi, ülkemizin dışarıya sattığı yer altı kaynaklarından biri değildir?


        A)  Krom                 B)  Boksit               C)  Bakır

                     D)  Nikel                  E)  Bor mineralleri
 

Cevabını Göster:


 Nikel dışarı sattığımız ürünlerden değildir.           Cevap: D
Örnek Soru 13:


     Aşağıdaki ülkelerden hangisi Türkiye’nin dış ticaretinde önemli bir yeri olan ülkelerden biri değildir?


         A)  ABD                B)  Almanya               C)  Polonya
               
                          D)  İran                     E)  Pakistan
 

Cevabını Göster:


 Polonya dış ticaretimizin çok zayıf olduğu bir ülkedir.               Cevap: C
Örnek Soru 14:


 Dış satım gelirleri, dış alım giderlerinden daha az olan ülkelerde dış ticaret açığı vardır.   

          Buna göre, ülkemizdeki dış ticaret açığını kapatmak için aşağıdakilerden hangisinin yapılması daha öncelikli bir durumdur?

A) Tüketimi teşvik etmek
B) Endüstriyel üretimi arttırmak
C) Tarım ürünleri çeşidini arttırmak
D) Dış alımı arttırmak
E) Tarımsal verimi yükseltmek
 

Cevabını Göster:


 Sanayi üretimini artırmak dışarıdan ürün almamızı azaltır. böylece açığımız azalır.       Cevap: B
Örnek Soru 15:


 Deniz  turizmi  iklim  koşullarının  elverişli  ve kumsalların yaygın olduğu alanlarda gelişme gösterir.

Buna göre aşağıda verilen yerleşim merkezlerinden hangisinde deniz turizmi daha az gelişmiştir?

       A)  Akçaabat             B)  Bodrum             C)  Kuşadası
 
                        D)  Side                     E) Alanya
 

Cevabını Göster:


 Akçaabat Karadeniz ikliminde diğerleri akdeniz ikliminde yer almaktadır. Bu yüzden akçaabatta deniz turizmi gelişmememiştir.                 Cevap:A
Örnek Soru 16:


 Aşağıdaki kentlerimizden hangisinin kısa sürede büyüyüp gelişmesinde turizmin etkisinden söz edilebilir?                            


         A)  İskenderun            B)  Kaş             C) Bandırma   
                                                 
                      D)  Akhisar                 E)  Keçiborlu 
 

 


Cevabını Göster:


 Turizm potansiyeli ve gelirleri en fazla olan Kaş dır.                Cevap: B
Örnek Soru 17:


 Ulaşımı etkileyen koşullar dikkate alındığında, aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de ulaşımı engelleyen etkenlerden biri değildir?

 

A) Ova ve platoların geniş bir alan kaplaması
B) Akdeniz ve Karadeniz'de dağların kıyıya paralel uzanması
C) Engebelerin çok fazla olması
D) Akarsuların vadilerini dik ve derin yarması
E) Yükseltinin fazla olması
 

Cevabını Göster:


 Ova platolar düzlük alanlardır ulaşımı olumsuz etkilemezler.       Cevap:A
Örnek Soru 18:


 Türkiye'deki ulaşım koşullan dikkate alındığında, aşağıdakilerden hangisini söylemek doğru olmaz?

A) En büyük ithalat ve ihracat limanları İstanbul-İzmir ve İzmit'tir.
B) Ulaşım yolları daha çok doğu-batı uzanışlıdır.
C) En yaygın ulaşım ağı karayoludur.
D) En ekonomik ulaşım tipi denizyoludur.
E) En çok yük taşınan ulaşım tipi hava yoludur.
 

 


Cevabını Göster:


 Hava yolu hızlı bir ulaşım sistemidir. fakat yükten ziyade yolcu taşınır.      Cevap:E
Örnek Soru 19:


 Türkiye'de potansiyel olduğu halde deniz yolunun, karayolu kadar önemli yere sahip olamamasının temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) Üç tarafının denizlerle çevrili olması
B) İstenilen her noktaya deniz yoluyla ulaşılamaması
C) Denizyolu taşıma maliyetinin yüksek olması
D) Karayolunun denizyoluna göre yük taşıma kapasitesinin yüksek olması
E) Denizlerin ulaşım için elverişli olmaması
 

Cevabını Göster:


 Ülke içerisinde istenilen noktaya deniz yolu ile ulaşım olmaması ya da az olması deniz yolunun gelişimini olumsuz etkiliyor.       Cevap:B
Örnek Soru 20:


 Bir limanın gelişmesinde;

- Hinterlandının genişliği
- Yükleme ve boşaltma kapasitesinin büyüklüğü
- Ulaşım bağlantısının kolaylığı önemlidir.
Bu bilgiler dikkate alındığında, aşağıdaki limanlardan hangisinin diğerlerine oranla daha fazla geliştiği söylenebilir?
A) Tekirdağ B) Ordu C) Sinop     D) İzmit E) Antalya
 

Cevabını Göster:


 İzmit limanı gerek karayolu gerekse demiryolu bağlantısı ve pazarlara olan yakınlığı nedeniyle diğerlerinden daha fazla gelişmiştir.       Cevap:D
Örnek Soru 21:


Kuveyt Abadan ile Irak Um-Kasr limanlarının gelişiminde petrol, İngiltere Cardiffi limanının gelişiminde ise demir madeni etkili olmuştur.
I. Ordu
II. İstanbul
III. İzmir
IV. Zonguldak
V. Trabzon

Türkiye'deki limanlardan hangisinin gelişiminde yukarıdakine benzer durumun etkili olduğu söylenebilir?
A) I    B) II C)  III        D) IV         E) V
 

 


Cevabını Göster:


 Zonguldak limanının gelişiminde bu çevrede çıkan taş kömürü etkili olmuştur.        Cevap:D
Örnek Soru 22:


 Bir ülkenin ihracatının;

% 65'ini tarım ürünleri % 20'sini madenler % 15'ini sanayi ürünleri
oluşturuyorsa; bu ülke ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru olur?
A) Ortalama yaşam süresi uzundur.
B) Enerji tüketimi fazladır.
C) Sağlık hizmetleri gelişmiştir.
D) Sanayisi gelişmemiştir.
E) Kentleşme oranı fazladır.
 

Cevabını Göster:


 Genel olarak hammadde satan ve ihracatında tarım ürünleri ön planda olan ülkeler geri kalmışlardır.      Cevap:D
Örnek Soru 23:


 Ülke içerisinde yapılan her çeşit mal ve hizmet alışverişi iç ticaret olarak adlandırılır.

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de iç ticaretin gelişmesini sağlayan unsurlardan biri değildir?
A) Her bölgede farklı ürünlerin yetiştirilmesi
B) Her bölgede farklı madenlerin çıkarılması
C) Bölgelerin nüfus sayılarının farklı olması
D) Bölgelerin farklı sanayileşme düzeylerine sahip olması
E) Bölgelerin yüz ölçümlerinin farklı olması
 

Cevabını Göster:


 Yüz ölçümün büyüklüğü önmeli değildir. Önemli olan nüfusu ekonomisi madenleri....dir.        Cevap:E
Örnek Soru 24:


 Türkiye günümüzde kapılarını dış pazarlara tamamen açmıştır. Türkiye'de üretilen pek çok malın yabancı kökenli olanları da ithal edilmektedir.

Bu uygulamanın yapılmasının temel amacı aşağıda kilerden hangisidir?
A) Türkiye'deki üretimi azaltmak
B) Fiyat ve kalite açısından rekabet oluşturmak
C) İthalat oranını yükseltmek
D) Dış ticareti dengelemek
E) Küçük atölye ve işletmeleri kapatmak
 

Cevabını Göster:


 Eğer kendi ürettiklerinize yur dışında getirme yasağı koyarsanız rekabet olmaz halk daha pahalı ve kalitesiz ürün kullanır. rekabet olmaz. Yıllarca Türkiyenin belli araba markalarına mahkum edildiği gibi...             Cevap: B
Örnek Soru 25:


 Türkiye bir çok ürünü dışarıdan ithal eder.

Aşağıdaki mal gruplarından hangisi dış alımda en az paya sahiptir?
A) Ham petrol
B) Tıbbi malzemeler
C) Elektronik aletler
D) Suni gübre
E) Sebze-meyve
 

Cevabını Göster:


 Türkiye bir çok meyve ve sebze türünü ihraç etmekte çok az oranda ithal etmektedir.       Cevap:E
Örnek Soru 26:


 Aşağıdaki ulaşım sistemlerinden hangisi kurulduktan sonra, yapılacak taşıma işlemlerinde diğerlerine göre doğal koşullardan daha az etkilenir?

 

A) Havayolları         B) Demiryolları C) Boru hatları
D) Karayolları         E) Deniz ulaşımı
 

Cevabını Göster:


 Boru hatları yerin altından ilerlediğinden doğal koşullardan daha az etkilenir.      Cevap:C
Örnek Soru 27:


 I. Türkiye'de en çok kullanılan ulaşım

II. En hızlı ulaşım
III. En güvenilir ulaşım

Yukarıdaki ulaşım sistemleri aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru tanımlanmıştır?
       I                 II                 III
A) Karayolu Havayolu Demiryolu
B) Denizyolu Demiryolu Havayolu
C) Karayolu Demiryolu Havayolu
D) Demiryolu Denizyolu Karayolu
E) Havayolu Karayolu Denizyolu
 

Cevabını Göster:


 Ülkemizde en fazla kullanılan karayoludur, en hızlı hava yolu en güvenili de demiryoludur.       Cevap:A
Sayfayı Yazdır
Sayfayı YazdırCoğrafya>>Lise 4 Coğrafya 12
8904 Okunma

Telif Hakkı & Sorumluluk

Sorudershanesi.com ailesi olarak, 5651 Sayılı Kanun’un 8. Maddesine ve T.C.K’nın 125. Maddesine göre tüm ziyaretçilerimiz yaptıkları paylaşımlardan sorumludur. Ziyaretçilerin yaptıkları hiç bir paylaşımdan sitemiz sorumlu değildir. Sorudershanesi.com hakkında yapılacak tüm itiraz veya şikayetlerinizi iletişim sayfamızdan bildirilmesi halinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde tarafımızdan gereken işlemler yapılacak ve size dönüş sağlanacaktır.