Anasayfa
AnasayfaİletişimHakkımızda

Site İçi Arama

İstatistik

Merhaba,  

25 Kasım 2017
Cumartesi
İyi Öğleler

Toplam Konu Sayısı:1200
Editör Sayısı:2

Sanayileşme şehirleşme Ve Göç Ilişkisi Coğrafya 12

Sayfayı Yazdır
Sayfayı Yazdır
Bir yada iki kelime olarak arama yapın.

 SANAYİLEŞME VE ŞEHİRLEŞMENİN ETKİLERİ

 Şehirlerin doğuşu, sanayileşme, göç, şehirleşme, şehirlerin gelişimi, göç ve kentleşme, Gebze

 

 Şehirlerin doğuşu

 

 10. ve 12. yüzyıllarda Avrupa’da şehirlerin doğuşu, Batı Avrupa tarihinde bir dönüm noktası oldu.

– 11. yüzyıldan itibaren şehirler birer değişim ve imalat yeri haline geldi

– Şehirler birer değişim yeri olmaya başlayınca sınai faaliyetler de

malikanelerden şehirlere kaydı

– Şehirlerin büyümesinin temelinde yığınlar halinde göç hareketi

bulunuyordu

– İnsanlar biri itici, diğeri çekici gücün etkisiyle şehirlere göç ediyorlardı

İtici Güç: Pek çok serf malikanede sıkıntı çekiyordu. Bu durumdan kurtulması

ancak o bölgeyi terk etmesine bağlıydı.

Çekici Güç: Şehirler bir yenilik unsuru, talihi deneme şansı idi. Şehir yeni ve

dinamik bir dünya idi.

Şehir havası insanı hür yapar” sözü bir atasözü haline gelmişti.

 

 Sanayide Yaşanan Gelişmeler

 

 – 10 ve 12. yy’larda imalat faaliyetleri şehirlere kaydı

– İmalat faaliyetleri artık ihtisaslaşmış kişilerce yürütülmekteydi

– Sanayinin ölçeğinde artış yaşandı. 10. ve 11. yy’lardan itibaren 14. yy’a kadar üretim genişledi.

– Üretimdeki bu artışa rağmen sınai üretim birimleri Ortaçağ dönemi boyunca hep küçük kaldı.

– Ortaçağ’da ideal üretici sınıfı kalfa ve çırakların yardımıyla üretim yapan ustalardı.

– Şehirlerde imalat faaliyetlerini yürüten esnaflar, loncalarda örgütlenmişlerdi.

-Esnaf loncalarının şehir ticareti üzerindeki tekelci uygulamalar nedeniyle doğduğu kabul edilir.

 Göç

Göç olgusu, temelinde sosyal bir hareket olmasına karşın, ekonomik yaşamdan kültüre kadar hayatın her yönünü etkileyen temel bir değişim aracıdır. Ülkemizde 1950'li yıllardan sonra belli sosyo - ekonomik şartlar neticesinde kırsal alanlardan şehirlere doğru gerçekleşen iç göç hareketi, bugün kentlerimizin içinde bulunduğu sorunlar yumağının en büyük sebebidir.

 Şehirleşme

Şehirleşme, bir ülkenin nüfusunun belir­li bir ölçekte şehir merkezlerinde yaşama oranındaki artışı dile getirir. Her ne kadar şehirler sosyal, siyasal ve iktisadi olarak da­ima önemli olmuşlarsa da, XIX. yüzyılda sanayileşmiş Batılı toplumların şehirleş­mesi çok hızlı ve kısa bir zaman zarfında ol­muştur. Örneğin 1800 yılında İngiltere'de nüfusun yüzde 24'ü şehirliyken 1900 yılın­da bu oran yüzde 77'ye yükselmiştir. Halen tüm bu toplumlar için şehirleşmeyi S-bi-çirnli bir eğri takip etmiştir; önce çok usulca temelleri atılır, çok hızlı bir şekilde genişler ve ardından yavaşça çöker, hatta daha bü­yük kenar mahallelerin gelişmesiyle yavaş­ça tersine döner. XIX. yüzyılda vuku bulan nüfusun oranındaki bu hızlı artış büyük öl­çüde kırsal kesimden şehire göç yoluyla ol­muştur. Ne var ki daha hızlı bir şekilde şe­hirleşmekte olan çağdaş az gelişmiş top­lumlarda artış, daha ziyade şehir nüfusun­daki normal artıştan kaynaklanmaktadır, halk sağlığı ve tıbbi kolaylıklar sağlandıkça da tek bir şehirde toplanmaya eğilim duyul­maktadır.

 

Genel olarak şehirleşme dönemleri sana­yileşmeyle ilişkili olarak ortaya çıkar. An­cak, kapitalizmin bu süreçte oynadığı rol konusunda bazı ihtilaflar mevcuttur. Şehir­leşme ekonomik kalkınma için çelişkili so­nuçlara gebedir. Zira o, eğitim ve sağlık gi­bi hizmetlerin maliyetini ucuzlatırken artık küçük ölçekli zirai üretimle geçimini sağla­yamayan işgücünün, emeğin maliyetini ar­tırmaktadır.


Sayfayı Yazdır
Sayfayı YazdırCoğrafya>>Lise 4 Coğrafya 12
06.01.2016 11:23
2222 Okunma

Telif Hakkı & Sorumluluk

Sorudershanesi.com ailesi olarak, 5651 Sayılı Kanun’un 8. Maddesine ve T.C.K’nın 125. Maddesine göre tüm ziyaretçilerimiz yaptıkları paylaşımlardan sorumludur. Ziyaretçilerin yaptıkları hiç bir paylaşımdan sitemiz sorumlu değildir. Sorudershanesi.com hakkında yapılacak tüm itiraz veya şikayetlerinizi iletişim sayfamızdan bildirilmesi halinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde tarafımızdan gereken işlemler yapılacak ve size dönüş sağlanacaktır.