Anasayfa
AnasayfaİletişimHakkımızda

Site İçi Arama

İstatistik

Merhaba,  

20 Ekim 2017
Cuma
İyi İkindiler

Toplam Konu Sayısı:1200
Editör Sayısı:2

turkiye-ekonomisi

Sayfayı Yazdır
Sayfayı Yazdır
Bir yada iki kelime olarak arama yapın.

Örnek Soru 1:


 Aşağıdakilerden hangisi bir bölgede endüstrinin gelişebilmesi için gereken doğal koşullardan biridir?


A)   Sermaye                 
B)   Hammadde
C)   Pazar                      
D)   Ulaşım
E)   Kalifiye eleman
 

Cevabını Göster:


 Hammadde iklim su kaynakları enerji gibi durumlar doğal şartlar diğerleri beşeri unsurlardır.    Cevap: B
Örnek Soru 2:


 Aşağıdaki sanayi kollarından hangisinin hammaddesi daha  çok tarıma dayalıdır?


A)   Seramik                 
B)   Kağıt
C)   Çimento                
D)   Cam
E)   Dokuma
 

Cevabını Göster:


 Dokuma sanayisi genel olarak pamuk tarımına dayalıdır.     Cevap: E
Örnek Soru 3:


 İşlenmemiş ya da yarı işlenmemiş maddelerin, makinelerle işlenerek kullanılabilir ve tüketilebilir duruma getirilmesine sanayi denir.

        Aşağıda verilenlerden hangisi sanayisi hızla gelişen bir ülkede görülen olumlu gelişmelere örnek gösterilemez?

A) İnsanlara geniş iş imkanları sunması
B) Dışarıya çıkan döviz miktarını azaltması
C) Sanayi ürünleri ihracatının yükselmesi
D) Ülkenin dışa bağımlılığını arttırması
E) Ülke savunmasına katkı sağlaması
 

Cevabını Göster:


 Sanayileşen ülklerde dışa bağımlılık hammadde konusunda yaşanabilir bu da olumlu bir durum değldir.     Cevap: D
Örnek Soru 4:


 Bazı ürünler hasattan hemen sonra işlenmek zorundadır. Bu nedenle fabrikalar ürünlerin yetişme alanlarının yakınlarına kurulur.

Aşağıda verilenlerden hangisi bu genellemeye uymaz?

A) Amasya– Şeker sanayisi 
B) Isparta – Gül yağı sanayisi
C) Rize – Çay sanayisi
D) Bursa – Dokuma sanayisi
E) Balıkesir – Salça işletmeleri  
 

Cevabını Göster:


 Pamuk taşıması kolay, ve bozulmadığı için fabrikalar ürünlerin üretildiği yere kurulmayabilir. Bursa da pamuk yetiştirilmemektedir.    Cevap: D
Örnek Soru 5:


 GAP projesi ile Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bir çok sanayi alanında gelişme göstermesi beklenmektedir.

      GAP ve bölgenin diğer özellikleri düşünüldüğünde, bu bölgemizde aşağıdaki sanayi dallarından hangisinde yakın zamanda gelişme beklenemez?

      A)  Kağıt                    
      B)  Besin                   
      C)  Dokuma       
      D)  Çimento               
      E)  Petro-Kimya
 

Cevabını Göster:


 Kağıt sanayisi ormana dayanır. Ormanların oluşması çok uzun yıllar sürer.    Cevap: A
Örnek Soru 6:


 Ülkemizdeki hayvancılıkla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?


     A) Tiftik keçisi en çok İç Anadolu’da yetiştirilir.
     B) Mera hayvancılığı giderek azalmaktadır.
     C) Küçükbaş hayvancılık daha yaygındır.
     D) Hayvan sayısı yönünden Avrupa’da baştadır.
     E) Hayvanlarımızın  et ve süt verimi yüksektir.
 

Cevabını Göster:


 Henüz modern hayvancılık istenilen düzeyde olmadığından et ve süt verimimiz yüksek değildir.    Cevap: E
Örnek Soru 7:


 Türkiye’de hayvansal verimi arttırmada aşağıdakilerden hangisi etkili değildir?


      A) Yem bitkileri üretiminin arttırılması
      B) Üreticilerin kredilerle desteklenmesi
      C) Mera hayvancılığının teşvik edilmesi
      D) Hayvan soylarının ıslah edilmesi
      E) Hayvansal ürünler sanayinin geliştirilmesi
 

Cevabını Göster:


 Mera hayvancılığında verim daha düşüktür.     Cevap: C
Örnek Soru 8:


 Ülkemizde hayvancılığın tarımdan önce olduğu yerlerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?


     A) Yer şekillerinin engebeli, toprakların kıraç olması
     B) Yağışın bol,yağış rejiminin düzenli olması 
     C) Yazların sıcak geçmesi, kış yağışlarının fazla olması
     D) Toprakların mineral bakımından zengin olması
     E) Özellikle orman bakımından çok zengin olması
 

Cevabını Göster:


 Genellikle hayvancılık yapılan yerler engebelidir. yazları yağışlı ve yaz sıcaklıkları tarım için yeterli değildir. Toprakları kıraçtır.   Cevap: A
Örnek Soru 9:


 Türkiye’de kesilen küçükbaş hayvan başına ortalama 12,6 kg. ,büyükbaş hayvan başına ise 64,7 kg. ortalama et elde edildiği halde, küçük baş hayvancılığın büyükbaş hayvancılığa oranla daha yaygın olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?


      A) Kısa ömürlü, kısa boylu bozkırların yaygın olmasına
      B) Engebenin ve ortalama  yükseltinin fazla olmasına
      C) Dokuma endüstrisinin büyük oranda yün ve tiftiğe bağlı olmasına
      D) Büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinin zahmetli olmasına 
      E) Küçükbaş hayvanların et ve sütünün daha değerli olmasına
 

Cevabını Göster:


 Bitki örtüsü ile hayvancılık arasında sıkı bir ilişki vardır. Bozkır olan bölgelerde küçükbaş çayır olan yerlerde büyük baş hayvancılık yaygındır.    Cevap: A
Örnek Soru 10:


 Türkiye’de hayvancılıktan sağlanan gelirin çok düşük olması aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?


A)  Ahır hayvancılığının yaygın olmasıyla 
B)  Hayvan sayısının yetersiz olmasıyla
C)  Mera hayvancılığının yaygın olmasıyla
D)  Hayvancılıkla uğraşan nüfusun az olmasıyla
E)  Otlak alanlarının yetersiz olmasıyla
 

Cevabını Göster:


 Mera hayvancılığındaki verim ahır hayvancılığına göre daha düşüktür ve ülkemizde hala yaygındır.         Cevap: C
Örnek Soru 11:


 Yağış miktarının fazla ve yazların serin olduğu yerlerde büyükbaş hayvancılık faaliyeti yapılır. Hakkari Bölümünde yağış miktarı fazla olmasına rağmen büyükbaş hayvancılık faaliyeti yapılmaz. Bunun başlıca nedeni aşağıdakilerden hangisidir?


A)  Eğim ve engebenin fazla olması
B)  Ulaşımın gelişmemiş olması
C)  Tüketici nüfusun az olması
D)  Sanayileşmenin az olması
E)  Kışların çok soğuk olması
 

Cevabını Göster:


 Yerşekillerinin engebeli dağlık eğimli olduğu alanlarda büyükbaş hayvancılık yapılamaz ya da sınırlıdır.      Cevap: A
Örnek Soru 12:


 I.     Hayvan sayılarının arttırılması

II. Ahır hayvancılığının geliştirilmesi
III. Süt kuzu ve dana kesiminin önlenmesi
IV. Hayvan soylarının ıslah edilmesi
V. Yem üretiminin artması
Yukarıdakilerden hangisi hayvancılıkta verimi arttırmaz?

A)  V       B)  IV       C)  III       D)  II     E)  I
 

Cevabını Göster:


 Hayvan sayılarının artırılması üretim miktarını artırabilir fakat bu verimlilik anlamına gelmez.          Cevap: E
Örnek Soru 13:


 Ülkemizde besicilik ve ahır hayvancılığının gelişmesinde, aşağıdaki kültür bitkilerinden hangisinin yaygın olarak tarımının yapılması daha fazla katkı sağlamaktadır?


A)  Buğday               B)  Çay               C)  Üzüm
D)  Şeker pancarı               E)  Ay çiçeği
 

Cevabını Göster:


 Şeker pancarından elde edilen atık madde yani küspe ahır hayvancılığında yoğun olarak kullanılmaktadır.           Cevap: D
Örnek Soru 14:


 I.     Arazinin fazla engebeli olmaması

II. Sulanan arazinin geniş olması
III. Bozkırların geniş yer kaplaması
IV. Yaz mevsiminin serin geçmesi
V. Yıllık yağış miktarının fazla olması
Yukarıdakilerden hangileri ülkemizde küçük baş hayvancılığın yoğun olduğu yörelerin ortak özelliklerindendir?

A)  I ve II         B)  I ve III         C)  II ve III
D)  I ve IV         E)  IV ve V
 

Cevabını Göster:


 Engebeli araziye küçükbaş hayvanlar daha uyumludur, ve bozkırlarla da doyabilirler.        Cevap: B
Örnek Soru 15:


 Ülkemizde sanayi ; İstanbul-Adapazarı, Bursa- Balıkesir, Eskişehir-Ankara, İzmir-Aydın-Denizli, Mersin-Adana-İskenderun-Gaziantep hatlarında yoğunlaşmıştır.

Buna göre ülkemizde sanayi tesislerinin dağılışına aşağıdakilerden hangisi daha çok etkili olmuştur?

A) Enerji
B) İklim şartları
C) Ulaşım şartları
D) Hammadde
E) Denize yakınlık 
 

Cevabını Göster:


 Ülkemizde sanayinin geliştiği bölgelere bakarsa ulaşımının iyi olduğunu görürüz. Yani kara deniz hava demir ve deniz yolu ulaşımı açısından genelde elverişli yerlerdir.     Cevap: C
Örnek Soru 16:


 Aşağıda bir yöre ve bu yörede bulunan sanayi kuruluşu eşleştirilmiştir.

Buna göre aşağıdaki eşleştirilmelerden hangisi yanlıştır?

A) Bursa –  Otomotiv 
B) Kayseri – İpekli dokuma
C) Bitlis – Sigara
D) Mardin – Çimento
E) Karabük – Demir çelik
 

Cevabını Göster:


 İpekli dokuma Bursa çevresinde gelişmiştir.-Bitlis sigara fabrikası da her an kapatılabilir.-      Cevap: B
Örnek Soru 17:


 Aşağıdaki sanayi kollarından hangisi Karadeniz Bölgesi’nde bulunmaz?


A)  Petrol rafinerisi                
B)  Cam fabrikası
C)  Demir-çelik fabrikası      
D)  Bakır fabrikası
E)  Şeker fabrikası
 

Cevabını Göster:


 Ülkemizdeki Petrol rafinerileri batman, mersin kırıkkale, izmit ve izmirde bulunmaktadır.        Cevap: A
Örnek Soru 18:


 Aşağıdaki sanayi kuruluşlarından hangisinin dağılımında hayvancılığın rolü olmamıştır?


A)  Süt ürünleri                     
B)  Deri sanayi
C)  Et ve süt ürünleri            
D)  Halı ve kilim dokuma
E)  Gübre sanayi    
 

Cevabını Göster:


 Gübre sanayisinin yer seçiminde hayvancılığın rolü yoktur. Hammadde daha etkendir.      Cevap: E
Örnek Soru 19:Aşağıdakilerden hangisi Doğu Anadolu Bölgesi’nde endüstrinin gelişmemesine neden olan faktörlerden değildir?

A)  Pazarlama                  
B)  Yer şekilleri
C)  Enerji                       
D)  Ulaşım
E)  Sermaye 
 

Cevabını Göster:


 Doğu Anadolu gerek hidroelektrik gerekse termik santrallerle yada ihtiyaç halinde diğer bölgelerde ki gibi enerji ihtiyacını karşılayabilir. Bu bir engel değildir.     Cevap: C 
Örnek Soru 20:


 Aşağıdaki sanayi kuruluşlarının hangisinin üretiminde bazı yıllar azalmalar görülür?


A)  Cam üretimi                 
B)  Kağıt üretimi
C)  Bakır üretimi                
D)  Şeker üretimi
E)  Demir çelik üretimi 
 

Cevabını Göster:


 Şeker pancarının tarımı her yıl yapılır ve iklime bağlı olarak verim değişir bu da şeker üretimini dalgalandırır.     Cevap: D
Örnek Soru 21:


 Bir maden yatağının işletmeye açılabilmesinde aşağıdakilerden hangisinin önemi yoktur? 


A) Ulaşım yollarına yakınlığının     
B) Maden rezervinin
C) Yatakların yaygın olup olmamasının
D) Cevher oranının
E) Ulaşım yollarına yakınlığının
 

Cevabını Göster:


 İşletme şartlarına sahipse yaygın olsa da olmasa da madenler işletilir.       Cevap: C
Örnek Soru 22:


 Türkiye’de çıkartılan madenlerin önemli bir kısmının işlenmeden ihraç ediliyor olması, aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?


       A) Dövize ihtiyaç olmasıyla
       B) Dış ticarete önem verilmesiyle
       C) Enerji üretiminin az olmasıyla
       D) Endüstrimizin yeterince gelişmemiş olmasıyla
       E) Hammadde üretiminin fazla olmasıyla
 

Cevabını Göster:


Sanayileşen ülkeler genellikle hammadde satmazlar işleyip öyle satarlar. Geri kalmış ülkeler ise yeterine sanayileri teknolojileri gelişmediği için hammadde satarlar.                Cevap: D
Örnek Soru 23:


 Sanayileşme sadece yer altı zenginliğine bağlı olsaydı, hangi bölgemizde sanayi daha fazla gelişirdi?


A) İç Anadolu Bölgesi
B) Marmara Bölgesi
C) Karadeniz bölgesi
D) Doğu Anadolu Bölgesi
E) Güneydoğu Anadolu Bölgesi
 

Cevabını Göster:


 Ülkemizin doğusunda özellikle yukarı fırat çevresinde maden çeşitliliği ve revzervi fazladır.          Cevap: D
Örnek Soru 24:


 Ülkemizde mermer fabrikalarının büyük çoğunluğu Ege ve İç Anadolu Bölgelerinde yer alır. Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?


A) Ulaşımının kolay olması 
B) Su kaynaklarının bol olması
C) Nüfusun fazla olması
D) Hammaddenin bol olması
E) İşçiliğin ucuz olması
 

Cevabını Göster:


 Mermer taşıması zor olduğundan hammadde yatakları çevresinde sanayisi de gelişmiştir.     Cevap: D
Örnek Soru 25:


 Demir, krom, bakır gibi maden cevherlerine aşağıdaki yerlerden hangisinde çokça rastlanır?


A) Deniz diplerinde
B) Volkanik arazilerde
C) Vadi tabanlarında
D) Bataklıkların çevresinde
E) Düz arazilerde
 

Cevabını Göster:


 Bu madenler mağmatik kökenli olduğundan volkanik arazilerde yaygındır.      Cevap: B
Örnek Soru 26:


 Aşağıdaki yerlerden hangisinde alüminyum işleme tesisi vardır?


A) Keçiborlu B) Tire C) Antalya

D) Ergani E) Seydişehir
 

Cevabını Göster:


 Konya Seydişehirde aliminyum tesisleri vardır.               Cevap: E
Örnek Soru 27:


 Aşağıdaki sanayi kollarından hangisinde Türkiye’nin dışa bağımlılığı daha fazladır?


A)  İlaç                  B)  Kağıt     C)  Tekstil     

                           D)  Boya               E)  Seramik 
 

Cevabını Göster:


Türkiyenin ilaç sanayisinde dışa bağımlılığı daha fazladır.             Cevap: A
Örnek Soru 28:


 Aşağıdakilerden hangisi endüstrinin kuruluş aşamasında en önemli öğedir?


A)  Enerji                    B)  Sermaye               C)Pazar
                
D)  Ulaşım                   E)  İş gücü    
 

Cevabını Göster:


 Kurulum olabilmesi için ilk şart sermayedir.                       Cevap: B
Örnek Soru 29:


 Hammadde bakımından dışarıya en çok bağımlı olduğumuz sanayi kuruluşu aşağıdakilerden hangisidir?


A)  Otomotiv             B)  Metalurji            C)  Besin
                  
D)  Tütün               E)  Kimya
 

Cevabını Göster:


 Kimya sanayi Gübreden boya, sentetik kauçuk, lastik, deterjan, kâğıt, çeşitli asitler, sentetik yağlardan ilâç üretimine varıncaya kadar çok çeşitlidir. Buradaki bağımlılık diğerlerinden daha fazladır.                 Cevap: E
Örnek Soru 30:


                       I.Aksu-Dalaman-Bolvadin-Çaycuma

       II.Bilecik-Bozüyük-Çanakkale-İzmir
      III.Mersin-Batman-İzmit-Kırıkkale 
Yukarıda verilen merkezlerde aşağıdaki sanayi kollarından hangisi en çok gelişmiştir?

              I                          II                           III               
       -----------             ------------          --------------------                               
A)   Kağıt                   Seramik              Petrol rafinerisi      
B)    Çimento             Sigara                 Kağıt
C)    Konserve           Çimento              Demir-çelik
D)    Cam                   Gıda                    Petrol rafinerisi
E)     Kağıt                 Dokuma             Otomotiv
 

Cevabını Göster:


 sırasıyla kağıt seramik ve petrol olmalı.                Cevap: A
Örnek Soru 31:


 Hayvancılığın yaygın olduğu şehirlerde et kombinaları ve süt ürünleri işleyen fabrikalar çoktur.

Aşağıdaki yörelerden hangisinde  et ve süt işleyen fabrika daha azdır?

A)  Edirne            B)  Erzurum             C)  Van
D)  Giresun            E)  Kars
 

Cevabını Göster:


 Giresunda hayvancılığa dayalı sanayi gelişmemiştir.             Cevap: D
Örnek Soru 32:


 Ülkemizde yapılan hayvancılık faaliyetleri ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru bir bilgi değildir?


A) İpek böcekçiliği en çok Güney Marmara  Bölümü’nde gelişmiştir.  
B) Ülkemizin hayvan sayısı fazla fakat hayvanlardan elde edilen veri düşüktür.
C) Doğu Anadolu Bölgesi’nde nüfusun yoğun olması büyükbaş hayvancılığı geliştirmiştir.
D) Küçükbaş hayvancılık İç Anadolu Bölgesi’nde çok gelişmiştir.
E) Arıcılık hemen hemen her bölgede yapılan bir hayvancılık faaliyetidir.
 

Cevabını Göster:


 Doğu Anadoluda nüfus yoğun değildir.            Cevap: C
Örnek Soru 33:


 Ahır hayvancılığı genellikle nüfusun yoğun olduğu yerlerde yoğunlaşmıştır.Buna göre aşağıdaki bölgelerden hangisinde ahır hayvancılığının diğerlerine göre daha fazla gelişmesi beklenir?


A) İç Anadolu          B)  Doğu Anadolu          C)  Ege
D) Akdeniz              E)  Karadeniz
 

Cevabını Göster:


 Ahır hayvancılığı Marmara ve Egede daha fazla gelişmiştir.             Cevap: C
Örnek Soru 34:


 Modern usullerle hayvancılık yapılan bir ülkede aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?


      A) Hayvan ırklarının ıslahı
      B) Yem üretiminin arttırılması
      C) Üreticilerin desteklenmesi
      D) Ahır hayvancılığın özendirilmesi
      E) Otlak alanlarının genişletilmesi
 

Cevabını Göster:


 Modern hayvancılıkta meralarda otlatma olmaz daha çok ahırda beslenir.      Cevap: E
Örnek Soru 35:


 Türkiye’de demir çıkartılan yöreler aşağıdaki- lerden hangisinde bir arada verilmiştir ?


A) Küre-Murgul-Ergani   
B) Fethiye-Guleman-Palu
C) Divriği- Soma-Salihli             
D) Hekimhan-Keban-Tire
E) Hekimhan-Eymir-Divriği
 

Cevabını Göster:


 Suarsıyla Malatya Balıkesir ve Sivasta demir çıkmaktadır.       Cevap: E
Sayfayı Yazdır
Sayfayı YazdırCoğrafya>>Lise 3 Coğrafya
4941 Okunma

Telif Hakkı & Sorumluluk

Sorudershanesi.com ailesi olarak, 5651 Sayılı Kanun’un 8. Maddesine ve T.C.K’nın 125. Maddesine göre tüm ziyaretçilerimiz yaptıkları paylaşımlardan sorumludur. Ziyaretçilerin yaptıkları hiç bir paylaşımdan sitemiz sorumlu değildir. Sorudershanesi.com hakkında yapılacak tüm itiraz veya şikayetlerinizi iletişim sayfamızdan bildirilmesi halinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde tarafımızdan gereken işlemler yapılacak ve size dönüş sağlanacaktır.