Anasayfa
AnasayfaİletişimHakkımızda

Site İçi Arama

İstatistik

Merhaba,  

25 Kasım 2017
Cumartesi
İyi Geceler

Toplam Konu Sayısı:1200
Editör Sayısı:2

ekosistem-ve-medde-donguleri-biyocesitlilik

Sayfayı Yazdır
Sayfayı Yazdır
Bir yada iki kelime olarak arama yapın.

Örnek Soru 1:


 


Cevabını Göster:


Bu hayvanlar Tundralarda yaşarlar. Cevap: B
Örnek Soru 2:


 


Cevabını Göster:


Meltem habitatın, Ahmet ekosistemin Zehra biyomun tanımlarını yapmışlardır. Cevap:A
Örnek Soru 3:


 


Cevabını Göster:


Atmaca etle beslenir ve birincil tüketici değildir. Cevap: E
Örnek Soru 4:


 


Cevabını Göster:


1 numarada akarsuyun akış hızı azalmıştır. Biyoçeşitlilik daha fazladır. Cevap: A
Örnek Soru 5:


 


Cevabını Göster:


Bitkiler karbondioksit ve su kullanırlar. Cevap: C
Örnek Soru 6:


 


Cevabını Göster:


Durumun sulama ile ilgisi olmamıştır. Cevap: D
Örnek Soru 7:


 


Cevabını Göster:


Sazlıklar özellikle bataklıklarda yetişi ve bataklıklar tatlı sudur. Cevap: C
Örnek Soru 8:


 


Cevabını Göster:


Bitki örtülerinin farklı olmasının birinci nedeni iklim farklılığıdır. Cevap: E
Örnek Soru 9:


 


Cevabını Göster:


Özellikle zeytin olmak üzere bunlar makilerdir. Cevap: E
Örnek Soru 10:


 


Cevabını Göster:


Solucan ve Atmaca  yerşleştirirsek pramit tamamlanır. Cevap: A
Örnek Soru 11:


 


Cevabını Göster:


Farklı yükseltilerde yetişmesi yükseldikçe sıcaklığın değişmesinden kaynaklanır. Cevap: E
Örnek Soru 12:


 


Cevabını Göster:


Yükseldikçe sıcaklık düşer. Cevap: C
Örnek Soru 13:


 


Cevabını Göster:


Habitat ve biyomun tanımları verilmiş. Cevap: B
Örnek Soru 14:


 


Cevabını Göster:


Sıcaklık ve yağış iklimi iklim dedoğal bitki örtüsünü şekillendirir. Cevap: A
Örnek Soru 15:


 


Cevabını Göster:


3 numaralı bölgede yağış ve su azlığına bağlı olarak biyoçeşitlilik daha azdır. Cevap: C
Örnek Soru 16:


 


Cevabını Göster:


Sağnak yağışlar doğal olaylardır insan kaynaklı değildir. Cevap: E
Örnek Soru 17:


 


Cevabını Göster:


Fil ve Zürafa savanlarda yaşar. Karibu tundralarda yaşar. Cevap: A
Örnek Soru 18:


 


Cevabını Göster:


yıldırım şimşek volkan patlaması ile azot parçalanırken baklagiller bunları tekrar birleştirir. Cevap: E 
Örnek Soru 19:


 


Cevabını Göster:


Akarsuların varlığı etkilidir ama uzunluğu etkilideğildir. Cevap:D
Örnek Soru 20:


 


Cevabını Göster:


Diğerleri beşeri faktörler ikei doğal afetler birer doğa olayıdır. Cevap: A
Örnek Soru 21:


 


Cevabını Göster:


Petrol ve kömürün yanması sırasında oksijen tüketilir. Cevap: C
Örnek Soru 22:


 


Cevabını Göster:


1 tundra- 2 savan- 3 iğne yapraklı orman- 4 kutup 

Çöl biyomu hakkında bilgi verilmemiştir. Cevap: D
Örnek Soru 23:


 


Cevabını Göster:


Enerji akışı bitkilerle başlar etçillerle başlamaz. Cevap: A
Örnek Soru 24:


 


Cevabını Göster:


Tropikal biyom yağış vr sıcaklık şartlarına bağlı olarak daha zengindir. Cevap: C
Örnek Soru 25:


 


Cevabını Göster:


Sıcaklık akış hızı gibi nedenlerle en az  V en fazla da I dedir. Cevap: B
Örnek Soru 26:


 


Cevabını Göster:


Bütün gruplar ısı enerjisi yayar (x), ve ölünce ayrıştırılır(y).     Cevap: C
Örnek Soru 27:


 


Cevabını Göster:


Oksijenin azalmasına karbondioksitin artmasına yol açar. Cevap: D
Örnek Soru 28:


 


Cevabını Göster:


Akarsu biriktirmelerinin su döngüsünde yeri yoktur. Cevap: A
Örnek Soru 29:


 


Cevabını Göster:


x çöl biyomu penguen olmaz; y ekvatoral biyom fok olmaz. cevap: A
Örnek Soru 30:


 


Cevabını Göster:


Hakim bitki örtüsüne ve suyun özelliğine dikkat edilir. Cevap: E
Örnek Soru 31:


 


Cevabını Göster:


Karibu ve misk öküzü tundra biyomunda yaşarlar. Cevap: A
Örnek Soru 32:


 


Cevabını Göster:


bitkiler güneş su karbundioksit kullanarak besin üretirler. Cevap:C
Örnek Soru 33:


 


Cevabını Göster:


Linyit petrol ve kömür karalardaki karbon kaynağıdır. Cevap:D
Örnek Soru 34:


 


Cevabını Göster:


Tundra biyomunda otlar likenler yosunlar görülür. Cevap:A
Örnek Soru 35:


 


Cevabını Göster:


Okyanus akıntıları doğal olaylardır. Ekosistemlere zarar vermezler. Cevap: B
Örnek Soru 36:


 


Cevabını Göster:


fiziki faktörler-------biyolojik faktörler--------paleocoğrafya olarak sınıflanabilir. Cevap: A
Örnek Soru 37:


 


Cevabını Göster:


Karibular Tundra biyomuna aittir. Cevap: E
Örnek Soru 38:


 


Cevabını Göster:


 Deve ve kertenkele çöl biyomuna uyum sağlamıştır. Cevap: D
Örnek Soru 39:


 


Cevabını Göster:


Palyaço ördek tatlı su biyomuna aittir. Cevap: E
Örnek Soru 40:


 


Cevabını Göster:


Kartal etçildir. ot yemez. cevap: D
Örnek Soru 41:


 


Cevabını Göster:


Önce sular buharlaşır, sonra bulutlar en son yağış oluşur. Cevap: A
Örnek Soru 42:


 


Cevabını Göster:


Kartal ve kaplan etçildir. yani ikincil tüketicidir. Cevap: E
Örnek Soru 43:


 


Cevabını Göster:


Bitkiler ve algler organik madde üretirler. Cevap: D
Örnek Soru 44:


 


Cevabını Göster:


Fabrika konut bacalarından atmosfere karışan gazlar asit yağmurlarına neden olurlar. Cevap: C
Örnek Soru 45:


 


Cevabını Göster:


Kuşların göç etmesi bir adaptasyon değildir. Cevap: E
Örnek Soru 46:


 I. Otçullar; bitkileri yiyerek beslenirler.

II. Bitkiler; güneş enerjisini kullanarak besin üretirler.
III. Ayrıştırıcılar; ölmüş bitki ve hayvanları mineral ve humusa dönüştürürler.
IV. Etçiller; otçul hayvanları yiyerek beslenirler.

Yukarıda yeryüzünde hayatın devamını sağlayan "besin zincirinin" evreleri verilmiştir.
Bu evrelerin meydana geliş sıraları aşağıdakilerden hangisi gibidir?
A) I-II-III-IV
B) II-III-IV-I
C) III-IV-I-II
D) IV-I-II-III
E) II-I-IV-III

Cevabını Göster:


 Besin zinciri bitkilerle başlar ayrıştırıcılarla sona erer.      Cevap:E
Örnek Soru 47:


 Ekosistemde canlılar beslenme bakımından birbirine bağlıdır. Bu nedenle önce inorganik maddeler organik besinlere dönüştürülür daha sonra bu besinler beslenme yoluyla diğer canlılara aktarılır.

Buna göre, ekosistemdeki besin zincirinin en son halkasını aşağıdaki canlılardan hangisi oluşturur?
 
A) Otlar
B) Tavşan
C) Aslan
D) Atmaca
E) Mantarlar

Cevabını Göster:


 Besin zincirinin son halkasını mantarlar çürükçüller oluşturur.     Cevap: E
Örnek Soru 48:


 Aşağıda verilen;

I. Bitkilerin fotosentez yapması
II. İnsan ve hayvanların solunum yapması
III. Fosil yakıtların yanması
olaylarından hangileri oksijen döngüsü sırasında atmosferdeki oksijen miktarının artmasına neden olurlar?
 
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve İli
E) II ve III

Cevabını Göster:


 Bitkiler fotosentez sırasında karbondioksit alır oksijen verirler.      Cevap: A
Örnek Soru 49:


 Atmosfere oksijen sağlayan en önemli kaynak aşağıdakilerden hangisidir?

A) Canlıların solunum yapması
B) Fotosentez olayı
C) Yıldırım düşmesi
D) Kömür, petrol gibi yanıcı maddelerin yanması
E) Suyun buharlaşması

Cevabını Göster:


 Oksijen sağlayan en önemli kaynak Bitkilerin fotosentezidir.      Cevap: B
Örnek Soru 50:


 Yeryüzünden suyun buharlaşması, su buharının yoğunlaşması ve doyma noktasını aşarak yağış meydana gelmesi bir su döngüsü oluşturur.

Aşağıdakilerden hangisinin bu döngü üzerinde herhangi bir etkisi yoktur?
A) Sıcaklık-buharlaşma
B) Soğuma
C) Yükselici hava
D) Alçalıcı hava hareketleri
E) Yoğunlaşma

Cevabını Göster:


 Alçalan hava ısınır ve yağış oluşumunu geciktirir.            Cevap: D
Örnek Soru 51:


 Küresel ısınma sonucunda kutuplardaki buzulların erimesiyle aşağıdaki ekosistem alanlarından hangisinde yaşayan canlı türlerinin daha fazla olumsuz etkilenmesi beklenir?

A) Deniz ve okyanus kıyıları
B) Yüksek dağ zirveleri
C) Kara içlerindeki göller
D) Çöl alanları
E) Akarsu yatakları

Cevabını Göster:


 Daha çok deniz ve okyanus kıyıları etkilenir.      Cevap: A
Örnek Soru 52:


 Aşağıdakilerden hangisi doğadaki karbon döngüsündeki dengenin bozulmaması için alınması gereken önlemlerden biri değildir?

A) Yeşil alanları çoğaltmak
B) Fosil yakıtları fazla kullanmamak
C) Termal ve güneş enerjisi kullanımını yaygınlaştırmak
D) Sayılan azalan canlı türlerini korumak
E) Sanayi tesislerini belli alanlara toplamak

Cevabını Göster:


 Sanayi tesislerini bir araya getirmek bir fayda sağlamaz.      Cevap:E
Örnek Soru 53:


 Aşağıdakilerden hangisi insanların su döngüsüne olumsuz yönde müdahalesine örnek olarak gösterilemez?

A) Tarım alanlarında su kullanımının artması
B) Nüfus artışı ve kentleşmenin su kullanımını artırması
C) Sanayileşme
D) Baraj ve kanalların yapılması
E) Sulak alanların kurutulması

Cevabını Göster:


 Sulak alanları kurutmak su döngüsüne olumsuz bir müdahale olarak değerlendirilemez.     Cevap:E
Örnek Soru 54:


 Canlıların temel yapısını oluşturan karbon; atmosferde karbondioksit, suda karbondioksit ve bikarbonat, karalarda ise kömür, doğalgaz, petrol (bilgi yelpazesi.net) ve kireç taşı içerisinde yer alır.

Karbon döngüsü karbonun tüketimi ve tüketilen karbonun tekrar doğaya dönmesi şeklinde olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi karbon tüketimine örnek olarak gösterilemez?

A) Kara ve deniz bitkileri tarafından kullanılması
B) Deniz hayvanlarının kabuk oluşumunda kullanılması
C) Canlıların ölmesi ile deniz dibine çökerek karbonatlı kayaçlara dönüşmesi
D) Ölen canlıların bünyesindeki karbonun basınç etkisiyle petrol ve kömüre dönüşmesi
E) Ölen canlıların çürümesi ve orman yaygınları

Cevabını Göster:


 Orman yangınları karbon üretimine neden olur.         Cevap: E
Örnek Soru 55:


 Su döngüsü yeryüzünden buharlaşarak atmosfere karışan suyun, atmosferde tekrar yoğunlaşarak yeryüzüne düşmesiyle gerçekleşir.

Buna göre, aşağıda verilen alanlardan hangisinden su döngüsüne katılmak üzere buharlaşan su miktarı daha fazladır?
A) Akarsular
B) Buzullar
C) Bitkiler
D) Toprak
E) Okyanuslar

Cevabını Göster:


 Yüzey olarak okyanuslar daha genişrtir.         Cevap: E
Örnek Soru 56:


 Aşağıdakilerden hangisi bir akarsu üzerine baraj kurulmasıyla çevredeki ekolojik sitemde meydana gelecek olumsuz etkilerden biri değildir?

A) Yerleşim merkezlerinin sular altında kalması
B) Tarım alanlarının sular altında kalması
C) Baraj gölünde farklı hayvan türlerinin yaşamaya başlaması
D) Göl alanındaki bitki örtüsünün sular altında kalması
E) Akarsu deltasına taşınan alüvyon miktarının azalması

Cevabını Göster:


 Farklı hayvan türlerinin yaşaması olumlu bir yönüdür.          Cevap:C
Örnek Soru 57:


 Benzer iklim ve yer şekillerine sahip olan alanlarda yaşayan bitki ve hayvan türleri de birbirine benzemektedir.

Buna göre, aşağıda verilen biyomlardan hangilerinde bitki ve hayvan türleri birbiriyle daha çok benzerlik gösterir?
 
A) Ağrı dağı-Kaz dağı
B) Çukurova-Antalya ovası
C) Van gölü-Manyas gölü
D) Ihlara vadisi-Göksu vadisi
E) Akdeniz kıyısı-Karadeniz kıyısı

Cevabını Göster:


 Çukurova ve Antalya ovasında akdeniz iklimi etkilidir.     Cevap:B
Örnek Soru 58:


 Aşağıda verilen;

- Sıcak iklim dönemlerinde suların yükselmesiyle kıyıda yaşayan hayvanların yok olması
- Soğuk iklim dönemlerinde buzulların genişlemesiyle karada yaşayan hayvanların yayılış alanının daralması
olayları canlıların yeryüzüne dağılışı üzerinde aşağıdaki faktörlerden hangisine örnek olarak gösterilebilir?
 
A) Kıtaların kayması
B) İklim değişiklikleri
C) Toprak özellikleri
D) Yerşekilleri
E) İnsanların çoğalması

Cevabını Göster:


 Anlatılan durumlar iklim ile ilgili.      Cevap: B
Örnek Soru 59:


 Aşağıda verilen alanlardan hangisinden hareket edildiğinde canlı çeşitliliğinde azalma olması beklenmez? 

 

A) Deniz yüzeyinden derinlere doğru
B) Ekvatoral bölgeden kutuplara doğru
C) Dağların eteklerinden zirvelerine doğru
D) Atmosferin alt katlarından üst katlarına doğru
E) Toprağın derinliklerinden üst katmanına doğru

Cevabını Göster:


 Toprağın derinlerine inildikçe yaşam azalır.      Cevap:E
Örnek Soru 60:


 Karada yaşayan canlılar için denizler, denizde yaşayan canlılar için de karalar elverişli olmadığı için kara ve deniz dağılımı yeryüzünde canlıların dağılışını etkiler. Bu yüzden okyanuslardaki adalarda görülen hayvan türlerine diğer büyük kıtalarda rastlanmaz.

Buna göre, aşağıda verilenlerden hangisi yukarıda anlatılan duruma örnek olarak gösterilebilir?
A) Kutup ayılarının çöl bölgelerinde yaşayamaması
B) Zürafaların yüksek boylu otların bulunduğu savan biyomunda yaşamaları
C) Kartal gibi yırtıcı kuşların yüksek dağ bölgelerinde yaşamaları
D) Koyun ve keçinin yerleşilebilen bütün karalarda yaşayabilmesi
E) Kangurunun sadece Avustralya kıtasında görülmesi

Cevabını Göster:


 Kangurunun avustralyada yaşaması bu sınırlılığı gösterir.      Cevap: E
Örnek Soru 61:


 Aşağıdakilerden hangisi biyolojik çeşitliliği tehdit eden insan kaynaklı faaliyetlerden biri değildir?

A) Çayır ve meraların aşırı otlatılması
B) Makineli tarıma geçme
C) Barajların kurulması
D) Şehir alanlarının genişlemesi
E) Kıtaların birbirinden ayrılması

Cevabını Göster:


 Kıtaların kayması doğal bir olaydır, insan kaynaklı değil.     Cevap: E
Örnek Soru 62:


 Doğal bir ekosistemde bulunan;

I. Mikroorganizma
II Sıcaklık
III. Rüzgâr
IV Bitki
Öğelerinden hangileri cansız öğeleri oluşturur?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) II ve III
E) III ve IV

Cevabını Göster:


 Sıcaklık ve rüzgar inorganiktir.     Cevap: D
Örnek Soru 63:


 Ekosistem ve madde döngüsü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

 

A) Dünya ekosistemi biyosfer, hidrosfer, litosfer ve atmosferden oluşur.
B) Enerji akışı tek yönlüdür.
C) Yeryüzünde canlıların dağılışını etkileyen en önemli faktör iklimdir.
D) Dünya üzerinde bitki tür ve çeşitliliğinin en fazla olduğu yer tundra biyomudur.
E) Karbon döngüsü dışarıdan müdahale olmadığı sürece bozulmaz.

Cevabını Göster:


 En fazla biyoçeşitlilik ekvatoral biyomdadır.      Cevap: D
Örnek Soru 64:


 Aşağıdaki canlılardan hangisi doğada cansız olarak bulunan azot, oksijen ve suyu kullanarak güneş enerjisi yardımıyla organik besinler oluşturmaktadır?

 

A) Bitkiler
B) Etçiller
C) Otçullar
D) Mantarlar
E) Hemciller
 

Cevabını Göster:


 Üreticiler yani bitkiler inorganik maddeleri  organik maddeye dönüştürür.      Cevap:A
Örnek Soru 65:


 Türkiye'de yaşayan leylek, kırlangıç gibi kuş türleri belirli zamanlarda başka yerlere göç etmektedir.

Kuşların başka ülke veya bölgelere göç etmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur?

A) Soğuk iklim koşullarının
B) İnsanların, kuşları avlamalarının
C) Gerekli besini bulma çalışmalarının
D) Elverişli iklim koşullarının olduğu yerlere gitmelerinin
E) Göçmen kuşların yerleşik olanlardan farklı bir bünyeye sahip olmalarının

Cevabını Göster:


 Kuşlar Allahın onlara verdiği içgüdü ile göç ederler.      Cevap: B
Örnek Soru 66:


 Aynı tür canlıların oluşturduğu topluluktaki bireylerin, biyosferdeki kendi yapılarına uygun yaşama bölgeleridir. Adeta canlının yaşadığı yerin adresidir.

Yukarıda sözü edilen tanım, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Habitat
B) Madde döngüsü
C) Ekosistem
D) Besin zinciri
E) Biyosfer

Cevabını Göster:


 Canlıların yaşambölgelerine habitat denir.     Cevap: A
Örnek Soru 67:


 Canlıların yeryüzündeki dağılışıyla ilgili olarak verilen, aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 

A) Sıcak çöllerde, su azlığı bitkiler ve hayvanlar için en önemli sorundur.
B) Her bitkinin büyümesi ve gelişmesi için belirli bir sıcaklığa ihtiyaç vardır.
C) Tuzlu topraklara uyum sağlamış bitkiler, diğer topraklarda daha kolay yetişir.
D) Dağların denize bakan yamaçlarındaki tür çeşitliliği, iç kesimlerdekine göre daha fazladır.
E) Tropikal bölgedeki yağmur ormanları, uzun boylu, geniş yapraklı ve sık ağaçlardan meydana gelir.

Cevabını Göster:


 Tuzlu topraklara veya başka toprak isteğine sahip bitki diğer topraklarda zor yetişir.      Cevap:C
Örnek Soru 68:


 Aşağıdaki biyomlardan hangisinde bitki örtüsü yoktur?

A) Savan
B) Kutuplar
C) Dağ
D) Tundra
E) Tatlı su

Cevabını Göster:


 kutuplarda bitki örtüsü yoktur.      Cevap:B
Örnek Soru 69:


 Karbon döngüsü sırasında, aşağıdaki durumların hangisinde karbondioksit tüketilmez?

 

A) Deniz hayvanlarının kabuk oluşumunda
B) Kara ve deniz bitkilerinin fotosentez olayında
C) Ölen canlıların zamanla basıncın da etkisiyle petrol ve kömür gibi fosil yakıtlara dönüşümünde
D) Atmosferde, yıldırım ve volkanik faaliyetler sırasında ortaya çıkan elektrik deşarjları sonucunda
E) Deniz hayvanlarının ölümüyle dibe çökelmeleri sonucu karbonatlı kayaçlar hâlinde depo edilmelerinde

Cevabını Göster:


 Elektrik deşarjları azot döngüsü ile ilgilidir.      Cevap: D
Örnek Soru 70:


 Aşağıdakilerden hangisinde, ekosistemin tanımı doğru olarak verilmiştir?

 

A) Doğadaki organik kalıntılarla beslenen bakteri, mantar gibi canlılar
B) Canlıların birbirleriyle ve çevreleriyle olan etkileşimini inceleyen bilim dalı
C) Belli bir bölgeye özgü olan ve Dünya'nın başka hiç bir yerinde bulunmayan tür
D) Belli bir bölgede yaşayan ve birbiriyle sürekli etkileşim içinde bulunan canlılar ile bunların cansız çevrelerinin oluşturduğu bütün
E) Su, azot ve oksijen gibi maddelerin atmosfer, karalar ve su kütleleri arasındaki alışverişlerde sürekli dolaşım hâlinde bulunması

Cevabını Göster:


 Belli bir bölgede yaşayan ve birbiriyle sürekli etkileşim içinde bulunan canlılar ile bunların cansız çevrelerinin oluşturduğu bütün olarak tanımlanabilir.       Cevap: E
Örnek Soru 71:


 Denizlerin 200 metre derinliğine kadar olan bölgeleri . canlı türleri bakımından oldukça zengindir.

Bu duruma bölgelerin;
I. iyi ışık almaları,
II. akarsular buralara döküldüğünden besin yönüyle zengin olması,
III. fotosentez için gerekli maddelerin bulunması,
IV. su sıcaklığının fazla olması
gibi özelliklerinden hangilerinin etkisi yoktur?
A) Yalnız IV
B) I ve II
C) II ve III
D) II ve IV
E) III ve IV

Cevabını Göster:


 Güneş ışınları ve beslenme oksijen yönünden zengin olmaları fotosentez etkilidir.       Cevap: A
Örnek Soru 72:


 Aşağıdaki yerlerin hangisinde, atmosferdeki karbondioksit miktarı daha azdır?

 

A) Ormanlık alanlarda
B) Büyük kent merkezlerinde
C) Termik santrallerin bulunduğu yörelerde
D) Sanayi faaliyetlerinin yoğun olduğu merkezlerde
E) Trafikte seyreden araçların yoğun olduğu yerlerde

Cevabını Göster:


 Ormanlarda karbondioksit tüketimi daha fazladır.      Cevap:A
Örnek Soru 73:


 Bitki ve hayvan türleri yaşamlarını devam ettirebilmek için bulundukları ortamın iklim koşullarına uyum sağlamak zorundadır.

Aşağıdakilerden hangisi, buna örnek olarak gösterilemez?
A) Ortak kuşakta, geniş yapraklı ormanların yapraklarını kışın dökmesi
B) Tropikal ormanların uzun boylu, geniş yapraklı ve sık ağaçlardan oluşması
C) Salyangozların kireçli toprakların olduğu yerlerde sayıları artarken, volkanik arazilerde sayılarının azalması
D) Tropikal kuşak çöl ikliminin görüldüğü yerlerde, bazı hayvan türlerinin gündüz serin bir yerde uyuması, gece ortaya çıkması
E) Bazı çöl bitkilerinin toprağın üst kısmındaki bölümlerinin çok küçük olmasına karşılık, toprak altındaki köklerinin daha yaygın olması

Cevabını Göster:


 Salyangozların ölmesi yapısal bir değişiklik değil.      Cevap:C
Sayfayı Yazdır
Sayfayı YazdırCoğrafya>>Lise 3 Coğrafya
21863 Okunma

Telif Hakkı & Sorumluluk

Sorudershanesi.com ailesi olarak, 5651 Sayılı Kanun’un 8. Maddesine ve T.C.K’nın 125. Maddesine göre tüm ziyaretçilerimiz yaptıkları paylaşımlardan sorumludur. Ziyaretçilerin yaptıkları hiç bir paylaşımdan sitemiz sorumlu değildir. Sorudershanesi.com hakkında yapılacak tüm itiraz veya şikayetlerinizi iletişim sayfamızdan bildirilmesi halinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde tarafımızdan gereken işlemler yapılacak ve size dönüş sağlanacaktır.