Anasayfa
AnasayfaİletişimHakkımızda

Site İçi Arama

İstatistik

Merhaba,  

12 Aralık 2017
Salı
İyi Geceler

Toplam Konu Sayısı:1200
Editör Sayısı:2

Türkiyede Sanayi Konu Anlatımı

Sayfayı Yazdır
Sayfayı Yazdır
Bir yada iki kelime olarak arama yapın.

 TÜRKİYE'DE SANAYİ

Ham maddenin mamul ve yarı mamul duruma getiril­mesine faaliyetlerine üretil  , üretim tekniğine de nayi ya da endüstri denir.
Üretim yerine ise büyüklüğüne göre atölye ya da fab­rika adı verilir. Bir ülkenin sahip olduğu atölye ve fabri­ka sayısı ile iş gücünün burada istihdam edilme oranı­na göre sanayileşme özelliği belirlenir. Bu özelliklere göre ülkeler sanayileşmiş veya sanayileşmemişülke­ler şeklinde sınıflandırılır.
NE, NEREDE, NİÇİN?
Bugün ülkemizde hemen hemen tüm sanayi kollarına rastlamak olanaklıdır. Sanayi Dünya'da olduğu gibi ül­kemizde de her yere eşit dağılmamıştır. Ülkemizdeki sanayi tesisleri konumlarına göre şöyledir.  Kuzeybatıda; İstanbul, İzmit, Bursa, Sakarya,
Batıda; İzmir, Aydın, Denizli, Manisa,
İç kesimlerde; Ankara, Eskişehir, Konya, Kayseri,
Güneyde; Mersin, Adana, iskenderun, Gaziantep, Kahramanmaraş,
Kuzeyde; Zonguldak, Karabük, Samsun,
Doğuda; Erzurum, Malatya ve Elazığ
Ülkemizde sanayinin belirli yörelerde yoğunlaşmasın­da etkili olan faktörler aşağıda belirtilmiştir.
Ham madde
Ülkemizde bazı yerleşim alanları, orada var olan ham madde kaynağına bağlı olarak gelişen sanayi kolları ile özdeşleşmiştir.
Et ve süt üretiminde; Kars, Ağrı, Van, Diyarbakır, Şanlıurfa, Edirne, Bolu
Petrol rafinerisinde Batman
Unlu mamullerde; Konya, Karaman, Ankara, Eski­şehir
Konserve ve içecek sanayiinde; İstanbul, Balıkesir, Çanakkale, izmir, Aydın
Pamuklu dokumada; Adana, Denizli, Aydın, Gazi­antep
İpekli dokumada; Bursa, İstanbul, Adana
Tütün sanayiinde; Samsun, İzmir, Manisa ve Bitlis Halı, kilim ve battaniye dokumacılığında; Hereke, Bünyan, Sivas, İsparta, Uşak, Kula, Gördes, Milas, Gaziantep yerel ham madde kaynaklarına bağlı olarak belirtilen sanayi kollarının merkezi olmuşlar­dır.
Ulaşım
Türkiye'de sanayinin dağılışında etkili olan diğer bir faktör de ulaşım koşullarıdır. Akdeniz ve Karadeniz kı­yıları boyunca uzanan dağlar ile ülkemizin doğusunda yükselti ve engebenin fazla olması, ulaşımı olumsuz etkilediğinden sanayi gelişme olanağı bulamamıştır. Buna karşın ülkemizin batısında yer şekillerinin uygun­luğu, üç tarafının denizlerle çevrili olması ulaşımın, bu­na bağlı olarak da sanayinin gelişmesine olanak sağ­lamıştır. Ülkemizin batı kesimlerinin sanayileşmesinde istanbul ve İzmir limanlarının varlığı göz ardı edilemez. Bununla birlikte İskenderun demir çelik fabrikasının, Samsun bakır işleme tesislerinin, İzmit, izmir ve Mer­sin'deki petrol rafinerilerinin kuruluşunda ulaşım ko­şullarının elverişliliği göz önüne alınmıştır.
Enerji Faktörü
Sanayi tesislerindeki makinelerin çalışabilmesi için enerjiye ihtiyaç duyulur. Bu ihtiyaç büyük ölçüde elek­trik enerjisidir. Türkiye'de sanayi kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu elektrik enerjisi taş kömürü, linyit, petrol do­ğal gaz, su gücü, rüzgâr gücü ve jeotermal santraller­den elde edilir. Bu nedenle sanayi tesislerinin enerji kaynaklarına yakın olması tercih edilir. Örneğin Ereğli ve Karabük demir çelik fabrikaları taş kömürü yatakla­rının yakınına kurulmuştur
İklim
iklim koşullarının elverişliliği nedeniyle sanayi kıyıları­mızda yoğunluk kazanırken, elverişsiz iklim koşulları nedeniyle ülkemizin doğusunda sanayi tesisleri sey­rektir.
Pazar
Pazar dışındaki tüm koşullar bir araya gelse bile tüke­tici kitlesinin olmadığı bir yerde sanayi gelişemez. Bu nedenle tüketici nüfusun fazla olduğu Bursa, Ankara, istanbul, İzmit ve İzmir'de sanayi tesisleri daha yoğun­dur.
TÜRKİYE'DE ORGANİZE SANAYİ BÖGELERİ
Sanayinin etkinliğini ve kentte düzenli yerleşmeyi sağ­lamak amacıyla, sanayi kuruluşlarının ulaşım, enerji, yakıt, su, ham madde gibi altyapı ve gereksinmeleriy­le ilgili kolaylıkları bir arada bulunduran, özel olarak planlanan bölgelere organize sanayi bölgesi adı ve­rilir. Organize sanayi bölgelerinin kuruluş amaçları ara­sında;
       Sanayinin disipline edilmesi,
       Kentlerin planlı gelişmesine katkıda bulunulması,
       Birbirini tamamlayıcı ve birbirinin yan ürünlerini üreten sanayi tesislerinin bir arada bulunmalarının sağlanması,
        sanayinin az gelişmiş bölgelerde yaygınlaştırılma­sı.
       Sağlıklı, güvenilir bir alt yapı ve ortak sosyal tesis­lerin kurulması,
       Ortak arıtma tesisleri kurularak çevre kirliliğinin ön­lenmesi yer alır.

Sayfayı Yazdır
Sayfayı YazdırCoğrafya>>Lise 3 Coğrafya
02.07.2013 09:11
4133 Okunma

Telif Hakkı & Sorumluluk

Sorudershanesi.com ailesi olarak, 5651 Sayılı Kanun’un 8. Maddesine ve T.C.K’nın 125. Maddesine göre tüm ziyaretçilerimiz yaptıkları paylaşımlardan sorumludur. Ziyaretçilerin yaptıkları hiç bir paylaşımdan sitemiz sorumlu değildir. Sorudershanesi.com hakkında yapılacak tüm itiraz veya şikayetlerinizi iletişim sayfamızdan bildirilmesi halinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde tarafımızdan gereken işlemler yapılacak ve size dönüş sağlanacaktır.