Anasayfa
AnasayfaİletişimHakkımızda

Site İçi Arama

İstatistik

Merhaba,  

25 Kasım 2017
Cumartesi
İyi Geceler

Toplam Konu Sayısı:1200
Editör Sayısı:2

toprak-su-bitki

Sayfayı Yazdır
Sayfayı Yazdır
Bir yada iki kelime olarak arama yapın.

Örnek Soru 1:


Bir bölgede defne, zeytin, zakkum gibi bitkiler yaygın ise bu bölgenin iklim özellikleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)   Yaz turizmi için elverişlidir.

B)    Kış ayları ılık ve yağışlı geçer.

C)    Yaz mevsimi kurak geçer.

D)   Güneşlenme süresi fazladır.

E)   Yıllık sıcaklık farkı 10°C'nin altındadır.


Cevabını Göster:


Bu bitkiler kızılçam ormanlarının tahribi ile ortaya çıkan makilerdir. iklim ise Akdeniz İklimidir.Yazlar sıcak ve kurak kışlar ılık ve yağılıdır. Cevabımız: E. Yıllık sıcaklık farkı 18 derce civarındadır.  T KAYA
Örnek Soru 2:


Karadeniz Bölgesindeki ormanlarda deniz seviyesine yakın alanlarda geniş yapraklı,yükseklere çıkıldıkça  karışık,daha yukarılara çıkıldıkça iğne yapraklı ormanlara rastlanmaktadır.

Karadeniz Bölgesi ormanlarındaki bu değişikliklerin temel sebebi nedir?

 

 

A)      Toprak yapısı

B)      Yağış rejimi

C)      Yağışın miktarı

D)      Sıcaklık

E)      Yer şekilleri


Cevabını Göster:


Genel olrak yükseldikçe bitkilerin kuşaklar oluşturması sıcaklık faktöründen kaynaklanmaktadır. Cevap: D
Örnek Soru 3:


Akdeniz  Bölgesi’nde  makilerin tahribatı hızla devam etmektedir.

Bölgede makilerin tahribatı sonucu ortaya çıkan bitki topluluğunun adı nedir?

 

 

A)      Bozkır

B)      Dağ çayırları

C)      Garigler

D)      Meşe ormanları

E)      Geniş yapraklı ormanlar

 


Cevabını Göster:


Kızılçamların tahribi ile Makiler makilerin tahribi ile diz boyu çalılar olan garigler ortaya çıkar. Cevap:C
Örnek Soru 4:


Türkiye’de geniş yapraklı ormanlar daha çok Karadeniz Bölgesi kıyılarında görülmektedir. 

Bu durumun temel sebebi aşağıdaki açıklamalardan hangisidir?

 

 

A)      Yağış rejiminin

B)      İkliminin

C)      Yükseltisinin

D)      Enleminin

E)      Jeolojik yapısının


Cevabını Göster:


Karadeniz kıyılarında geniş yapraklı ormanların görülmesi yağış miktarından daha çok yağış rejiminden kaynaklanır.

T KAYA Coğrafya Öğretmeni
Örnek Soru 5:


                 I. Yükselti faktörü

                 II. Yer yüzü  şekilleri

                 III. Coğrafi konum

                 IV. Beşeri faktörler

                 V. Jeolojik yapı

        Türkiye’de bitki örtüsü çeşitlilik arz etmektedir.

        Bu duruma sebep olan özellik yukarıdakilerden hangisi değildir?

 

 

        A) I              B)  II                     C) III               D)  IV                         E)  V


Cevabını Göster:


Beşeri faktörler doğal bitki örtüsünün şekillenmesine en az etki edendir. Cevap: D
Örnek Soru 6:


Bir bölgede ormanların tahrip olduktan sonra tekrardan oluşabilmesi için yağış miktarının  buharlaşma miktarından fazla olması gerekir.

Aşağıda isimleri verilmiş olan iklim tiplerinden hangisinde tahrip edilen ormanların tekrar yetişebilmesi daha zordur?

 

 

A)      Muson iklimi

B)      Ekvatoral iklim

C)      Step iklimi

D)      Ilıman okyanus iklimi

E)      Akdeniz iklimi


Cevabını Göster:


Step ikliminde yağış miktarının buharlaşma miktarını karşılama oranı en azdır. İç anadolu ve Güneydoğu anadoluda bu durum sözkonusudur. ormanlar o yüzden buralarda daha azdır. Cevap: C
Örnek Soru 7:


Makiler Akdeniz Bölgesinin tipik bitki örtüsüdür. Akdeniz  Bölgesinde yer almamasına rağmen aşağıdaki bölümlerin hangisinde makilere rastlanır?

 

 

A)      Kars

B)      Trabzon

C)      Diyarbakır

D)      Muş

E)      Bolu


Cevabını Göster:


Makiler kış ılıklığı ister. Bu yüzden Rize ve Trabzon çevresinde de makilere rastlanır. Cevap: B
Örnek Soru 8:


Orman üst sınırı bölgelerimize göre değişik -likler göstermektedir.Orman üst sınırını belirleyen  temel etmen aşağıdakilerden hangisidir? 

A)      Toprağın yapısı

B)      Sıcaklık

C)      Yağışın miktarı

D)      Toprağın kalınlığı

E)      Yağış rejimi


Cevabını Göster:


Yükseldikçe sıcaklık düşer ve buna baplı olarak ağaç türleri değişir. Daha sonra ağaçların yerini otlar alır. Biraz daha yükselince Otlarda kaybolur bunun nedeni sıcaklıktır. Cevap: B
Örnek Soru 9:


 


Cevabını Göster:


Ülkemizde yüksek dağ çayırlarına 2000 metrelerden sonra rastlanır. II numaraları bölgede böyle bir yükselti yoktur.Haymana platosu çevresi yaklaşık 800-1100 metrelerdedir. cevap: B
Örnek Soru 10:


İç bölgelerdeki bozkırların tahrip edilmesi sonucunda ortaya çıkan bitki topluluğuna antropojen bozkırlar denir.  


Cevabını Göster:


Ormanların insanlar tarafında tahrip edilmesiyle ortaya çıkan bozkırlara antropojen bozkır denir. Harita incelendiğinde bozkırlara I numarada rastlanır. Cevap: A
Örnek Soru 11:


 


Cevabını Göster:


Bitkilerin ekvatorden kutuplara kuşaklar oluşturması sıcaklığın düştüğüne örnek olur. Çünkü bitki türlerini etkileyen faktörlerden biri de sıcaklıktır. Cevap: C
Örnek Soru 12:


 Ilıman iklim  kuşağındaki ormanların alt kısımlarında humus bakımından zengin  topraklar aşağıdakilerden  hangisidir?A) Kahverengi orman toprakları
B) Podzollar
C) Step toprakları
D) Lateritler
E) Tundra toprakları
 

Cevabını Göster:


Ilıman bölgenin gür ormanlarında -karadeniz gibi-Kahverengi orman toprakları görülür.    Cevap: A
Örnek Soru 13:


 Türkiye’de çok çeşitli toprak tipleri görülmektedir. Bu durumun temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?


A) Arazinin engebeli olması
B) Erozyonun çok etkili olması
C) Heyelanların sık görülmesi
D) Çeşitli iklim tiplerinin görülmesi
E) Doğal bitki örtüsünün  çok çeşitli olması
 

Cevabını Göster:


 Toprak oluşumunda en etkili faktör iklimdir. Ülkemizde çeşitli iklimler görülür.    Cevap: D
Örnek Soru 14:


 Laterit topraklar, dönenceler arası kuşağın sıcak ve nemli bölgelerin toprağıdır. Bu bölgelerin bitki  örtüsünün  gür  olmasına rağmen  humus miktarı bakımından zayıftır.  

      Bu durumun  temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kimyasal çözülmenin az  olması
B) Fiziksel çözülmenin fazla olması
C) Yıllık sıcaklık farklarının az olması
D) Yağış miktarı fazla olduğundan dolayı toprakların fazla yıkanması
E) Akarsuların debilerinin yüksek olması
 

Cevabını Göster:


 Ekvatoral bölge yaklaşı 2500 mm yağış alır ve toprak sürekli yıkanır. Böylece humus yönünden fakirleşir.     Cevap: D
Örnek Soru 15:


 Aşağıdakilerden  hangisi kayaçların çözülmesi üzerinde etkili değildir?


A) Nem
B) Kayaçların yapısı
C) Sıcaklık
D) Humus
E) Bitkiler
 

Cevabını Göster:


 Topraktaki bitki kalıntılarına .... humus denir. Toprak oluşumununda etkisi yoktur.   Cevap: D
Örnek Soru 16:


 Çöküntü havzaları içinde oluşan büyük göller aşağıdaki bölgelerin hangisinde yaygın olarak görülür?


A) Doğu Afrika
B) Kuzey Amerika
C) Asya’nın batısı
D) Kuzeybatı Avrupa
E) Güney Amerika
 

Cevabını Göster:


 Doğu Afrikadaki rift çukurluğu kuzey güney yönlü uzanıp üzerinde birçok tektonik göl vardır.     Cevap: A
Örnek Soru 17:


 Bir akarsudan sulama amacı ile yılın ancak belli bir kesiminde yararlanılabiliyorsa, bu durum akarsuyun öncelikle hangi özelliği ile ilgili olabilir?


A) Rejimiyle
B) Akımıyla
C) Hızıyla
D) Eğimiyle
E) Yüküyle
 

Cevabını Göster:


 Akarsuyun debisinin yıl içindeki değişimine rejim denir. demekki bazı dönemlerde kuruyacak kadar azalıyor. Bu durum rejimi ile ilgilidir.      Cevap: A
Örnek Soru 18:


 “Türkiye’de akarsular, saniyede akıttıkları toplam su miktarı bakımından fazla zengin sayılmaz. Ancak enerji potansiyeli bakımından oldukça zengindir.”


Bu durum aşağıdakilerden hangisine kanıt olabilir?


A) Akarsu havzalarının geniş olduğuna 
B) Akarsu yataklarında eğimin fazla olduğuna
C) Akarsuların kar suyuyla beslendiğine
D) Akarsu rejimlerinin düzensizliğine
E) Akarsuların sık sık yatak değiştirdiğine.

 

Cevabını Göster:


 Enerji potansiyeli akış hızı ile akış hızı eğim ile doğru orantılıdır.       Cevap: B
Örnek Soru 19:


 Akarsulardan;

I. Ulaşım
II. Turizm
III. Enerji üretimi
IV. Sulama ve kullanma suyu sağlama alanlarında yaralanılabilir.

Türkiye’deki akarsulardan bu alanların en çok hangilerinden yararlanılmaktadır?
A)  I ve II           B)  I ve III            C) I ve  IV

               D) II ve III               E) III ve IV
 

Cevabını Göster:


 Türkiyede akarsulardan en fazla enerji üretimi ve sulamada yararlanılır. Ulaşım için akış hızı fazladır. Rafting için ise rejimleri -bazıları hariç-uygun değildir.      Cevap: E
Örnek Soru 20:


 Çok kısa bir süre içinde birden bire kabararak coşkun bir şekilde akan, sonra kuruyacak duruma gelen akarsulara “sel rejimli” akarsular denir. Bölgelerin yağış rejimi göz önüne alındığında, sel rejimli akarsuların daha çok hangi bölgede görülmesi beklenir?

 
 
A) İç Anadolu Bölgesinde
B) Marmara Bölgesinde
C) Ege Bölgesinde
D) Karadeniz Bölgesinde
E) Doğu Anadolu Bölgesinde
 

Cevabını Göster:


 Orta Anadoluda ani yağışlara bağlı olarak sel reimli akarsuları görebiliriz.    Cevap: A
Örnek Soru 21:


 Aşağıdaki göllerden hangisi volkanik set gölü sınıflandırmasına girer?

A) Van Gölü
B) Yedi Göller
C) Tuz Gölü
D) Ulubat Gölü
E) Abant Gölü
 

Cevabını Göster:


 Van Gölü tektonik bir çukurluga Nemrut dağından çıkan lavların set oluşturmasıyla meydana gelmiştir.                 Cevap:   A
Sayfayı Yazdır
Sayfayı YazdırCoğrafya>>Lise 2 Coğrafya
21806 Okunma

Telif Hakkı & Sorumluluk

Sorudershanesi.com ailesi olarak, 5651 Sayılı Kanun’un 8. Maddesine ve T.C.K’nın 125. Maddesine göre tüm ziyaretçilerimiz yaptıkları paylaşımlardan sorumludur. Ziyaretçilerin yaptıkları hiç bir paylaşımdan sitemiz sorumlu değildir. Sorudershanesi.com hakkında yapılacak tüm itiraz veya şikayetlerinizi iletişim sayfamızdan bildirilmesi halinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde tarafımızdan gereken işlemler yapılacak ve size dönüş sağlanacaktır.