Anasayfa
AnasayfaİletişimHakkımızda

Site İçi Arama

İstatistik

Merhaba,  

25 Kasım 2017
Cumartesi
İyi Geceler

Toplam Konu Sayısı:1200
Editör Sayısı:2

iklim-bilgisi

Sayfayı Yazdır
Sayfayı Yazdır
Bir yada iki kelime olarak arama yapın.

Örnek Soru 1:Cevabını Göster:


Yoğuşma için sıcaklığın düşmesi gerekir. şıklara baktığımızda 

fön rüzgarları etkili oldukları yerlerde sıcaklığı yükseltir...

alçalıcı hava hareketleri yine sıcaklığı yükseltir..

yüksek basınçta da alçalıcı hava vardır ve sıcaklığı yükseltir...

cevabımız D seçeneği.... UNUTMAYIN YAĞIŞ VE YOĞUŞMA İÇİN SICAKLIĞIN AZALMASI GEREKİR..Kİ BAĞIL NEM %100 Ü GEÇSİN . başarılar... Coğrafya öğretmeni T KAYA
Örnek Soru 2:


 Aşağıdakilerden hangisi rüzgarların hızını etkilemez?

A)      Dünya'nın günlük hareketi

B)      Yerşekilleri

C)      Basınç farkı

D)      Dünya'nın Güneş çevresindeki yörüngesi

Basınç merkezlerinin birbirine olan yakınlığı


Cevabını Göster:


Günlük hareket sapmaya dolayısıyla hıza etki eder, yerşekilleri bitki örtüsü sürtünmeyi etkileyeceğinden hızı da etkiler, basınç farkı ne kadar fazla olursa rüzgarın hızı o denli artar.

Ancak yıllık hareketin rüzgarın hızına bir etkisi yoktur. T. KAYA Coğraya Öğretmeni
Örnek Soru 3:


 Aşağıdaki ifadelerden hangisi sürekli rüzgarların

özelliklerinden biridir?

A)      Gün içinde yön değiştiren rüzgarlardır.

B)      Yıl içinde daima aynı yönden esen rüzgarlardır.

C)      Günlük hareketten dolayı sapmaya uğramazlar.

D)      Etki alanları dardır.

E)      Yağış oluşturmazlar.


Cevabını Göster:


Sürekli rüzgarlar alizeler, batı rüzgarları ve kutup rüzgarlarıdır. Sürekli rüzgarlar yıl boyunca aynı yönde eserler, Yönlerinde dünyanın yıllık hareketinden dolayı sapmalar meydana gelir, etki alanları geniştir ve özellikle batı rüzgarları yağış getirir. Doğru cevabımız B seçeneği. T. KAYA 
Örnek Soru 4:


 Aşağıdakilerden hangisi kara ve deniz melteminin özelliklerinden biri değildir?

A) Kara ve denizin farklı derecelerde ısınıp soğuması sonucunda oluşurlar.
B) Bol yağış bırakırlar.
C) Gün içinde yön değiştirirler.
D) Esme şiddetleri azdır.
E) Etki alanı oldukça dardır.
 

Cevabını Göster:


Meltemler günlük rüzgarlar olup, etki alanları dar, hafif esen, gece gündüz basınç farkından yön değiştiren rüzgarlardır. Yani bol yağış getirmezler. B seçeneği cevabımız. T KAYA
Örnek Soru 5:


Föhn rüzgarıyla ilgili olarak,

 I.Kurutucu etki yapar.

II. Yağış getirmez.

III.Bağıl nemi arttırır.

IV. Hava sıcaklığını arttırır.

gibi yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I               B) I ve IlI                 C) III ve IV

D) I, II ve IV                                     E) II, III ve IV


Cevabını Göster:


 Arkadaşlar föhn rüzgarları;

sıcaklığı artırır

yağış getirmez

yaprakları sarartır

bazen çığ oluşturur

havayı kuruturlar yani bağıl nemi azaltırlar... cevabımız D seçeneği. T KAYA
Örnek Soru 6:


Sıcak kuşak karalarının doğusuna, ılıman kuşak karalarının ise batısına yağış bırakan rüzgarlar aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir?

A)      Batı - Alize

B)      Muson - Kutup

C)      Meltem - Batı

D)      Batı - Muson

E)      Alize - Batı


Cevabını Göster:


Sürekli rüzgarlar kuzey yarım kürede gittikleri yönün sağına güney yarım kürede soluna saparlar. bundan dolayı alizeler doğu kıyılarına batı rüzgarları da batı kıyılarına yağış getirir. Cecabımız E.      T KAYA
Örnek Soru 7:


Aşağıdakilerden hangisi bir bölgede nem açığının artmasına neden olmaz?

A) Havanın yükselmesi
B) Föhn rüzgarının oluşması
C) Bağıl nemin azalması
D) Sıcak rüzgarların etkili olması
E) Maksimum nemin artması
 

Cevabını Göster:


Önceliklie şunu bilelim: hava ısındıkça nem açığı artar, bağıl nem azalır.

Buna göre hava yükselirse sıcaklığı azalır ve nem açığı giderek kapanır yani azalır. Cevabımız A.   T KAYA
Örnek Soru 8:


YAĞIŞ SORUSU  Bir yerde yağışın başlaması,

I. Basıncın yükselmesi

II. Bağıl nemin artması

III.  Maksimum nemin artması

IV. Hava sıcaklığının düşmesi

gibi faktörlerden hangisine bağlıdır?

A) Yalnız III            B) I ve II                  C) I ve III

D) II ve IV             E) III ve IV


Cevabını Göster:


Arkadaşlar yağış için bağıl nemin yükselmesi, sıcaklığın düşmesi, maksimum nemin azalması gerekir.

Cevabımız II ve IV D seçeneği. T KAYA
Örnek Soru 9:


 BASINÇ   30° enlemlerinde alçalıcı hava hareketi görülür. Bu hava hareketine bağlı olarak bölgedeki yağış oluşumu engellenir.

Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A)   Nem açığının azalması

B)    Mutlak neminin artması

C)   Doyma noktasından uzaklaşması

D)   Maksimum neminin azalması

E)   Basıncının düşmesi


Cevabını Göster:


30 DERCE ENLEMLERİNDE DÜNYANIN GÜNLÜK HAREKETİNE BAĞLI OLARAK ALÇALICI HAVA HAREKETLERİ GÖRÜLÜR. BU DA YÜKSEK BASINÇ OLUŞTURUR.

AÇALAN HAVA ISINIR NEM AÇIĞI MAKSİMUM NEM ARTAR. YANİ DOYMA NOKTASINDAN ZUZKLAŞIR VE YAĞIŞ OLUŞMAZ. BURALARDA ÇÖLLER GÖRÜLÜR. CEVAP: C...T KAYA

 
Örnek Soru 10:


 YAĞIŞ Aşağıdakilerden hangisi Dünya'nın en yağışlı yerlerinden biri değildir?

A)   Muson Asyası

B)   Kongo Havzası

C)   Amazon Havzası

D)   Kuzeybatı Avrupa

E)  Kuzey Afrika


Cevabını Göster:


Kuzey Afrika Alçalıcı hava hareketleri görülür ve yağış oluşumu engellenir. bir diğer sebep ise yerşekillerinin sadeliğidir. Bu nedenlerden az yağış alır. Cevap E. T KAYA
Örnek Soru 11:


 YAĞIŞ  Yağışın yıl içindeki dağılışına yağış rejimi denir.

I. Muson Asyası                                II. Ekvatoral Bölge

III. Kuzeybatı Avrupa                      IV. Orta Asya

 

Buna göre,  yukarıda verilen alanlardan hangilerinde yağış rejimi düzenlidir?

A) Yalnız II          B) I ve III             C) II ve III

D) II ve IV            E) III ve IV


Cevabını Göster:


Muson Asyasında yaz musonlarından dolayı yağış yazın artar

Orta Asyada karasal iklim şartlarından ilkbahar ve yazın yağışlar artar

--Ekvatoral bölge yükselici hava hareketlerinden kuzeybatı Avrupada batı rüzgarlarından dolayı yıl boyunca yağışlıdır. Yani düzenli rejime sahiptir.Cevap: D
Örnek Soru 12:


 Ekvatoral iklim bölgelerinde kimyasal çözülmenin şiddetli olması bu bölgenin,

I. Bitki örtüsünün orman olması                                  II. Yağış miktarının fazla olması

III.  Akarsuların menderesler oluşturması

IV. Yerleşme üst sınırının yüksek olması

gibi özelliklerinden hangilerine bağlanabilir?

A) Yalnız I               B) Yalnız II              C) I ve III

D) II ve III              E) III ve IV


Cevabını Göster:


Unutulmamalıdır ki kimyasal çözülme birinci derecede su ile ilgilidir. nem su yağış bağıl nemin fazla olması gibi durumlar kimyasal ayrışmayı artırır. Cevabımız yalnız II.

T. KAYA
Örnek Soru 13:


Yıl boyunca sıcak ve yağışlı şartların hakim olduğu yörelerde insanlar yerleşme alanları olarak yüksek kesimleri seçmektedirler.

Buna göre, aşağıdaki iklim tiplerinden hangisinin etkili olduğu sahalarda yerleşme üst sınırı en yük­sektir?

A) Ekvatoral             B) Muson                 C) Tundra

D) Akdeniz               E) Okyanusal

 


Cevabını Göster:


Soruda yıl boyunca yağışlı deniyor yani ekvatoral ve okyanusal ikllim ancak yıl boyunca sıcak olduğu da belirtilmiş demek ki cevabımız ekvatoral iklim...  

T. KAYA
Örnek Soru 14:


                                 -    Yıllık sıcaklık farkı azdır.

-    Yaz yağışları hakimdir.

-    Bitki örtüsü ormandır.

Yukarıda bazı özellikleri verilen iklim tipi aşağıda-kilerden hangisidir?

A) Savan                                  B) Akdeniz

C) Muson                                 D) Karasal

E) Ilıman okyanusal


Cevabını Göster:


Bitki örtüsünün orman olduğu şıklar muson ve okyanusal 

Ancak yaz yağışları etkili ise cevabımız muson yani C şıkkı. Çünkü musaon rüzgarları bu iklimin hakim olduğu bölgelere yaz yağışları getirirler.

T. KAYA
Örnek Soru 15:


             -    Her mevsim yağışlıdır.

-    Yıllık sıcaklık ortalaması 20°C'nin üstündedir.

-    Günlük sıcaklık farkı 1-2°C'yi geçmez.

Yukarıda bazı özellikleri verilen iklim tipi aşağıda­kilerden hangisidir?

A) Step

C) Ekvatoral

B) Muson

D) Ilıman okyanus

E) Tundra

 


Cevabını Göster:


Her mevsim yağışlı iklimler okyanusal ve ekvatoral iklimlerdir. Sıcaklı ort. 20 derecenin üstünde ise cevabımız Ekvatoral iklimdir.

T KAYA
Örnek Soru 16:


 Aşağıda büyük iklim tipleriyle ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)   Ekvatoral iklim, 0° -10° enlemleri arasında görülür.

B)   Orta kuşakta etkili iklim tiplerinde yıllık sıcaklık farkı diğer iklimlere göre daha azdır.

C)   Tundra ve kutup ikliminde yıllık sıcaklık ortalaması 0 derecenin altındadır.

D)   Ilıman okyanus ve muson ikliminin oluşumunda rüzgarlar etkili olmuştur.

E)   Çöl iklimi, dönenceler çevresinde ve orta kuşakta kara içlerinde görülür.

 


Cevabını Göster:


B deki dışında verilen bilgiler doğrudur. Ancak yıllık sıcaklık farkının en az olduğu iklimler ekvatoral ve savan iklimleridir. bunlar orta kuşakta değil sıcak kuşakta etkilidir.

T KAYA
Örnek Soru 17:


Atmosferin olmaması durumunda Güneş alan yerlerin tam olarak aydınlık ve çok sıcak, gölge yerlerin ise tam karanlık ve çok soğuk olması gerekirdi.

Bu durum atmosferin hangi özelliğiyle ilgilidir?

A)   Çeşitli katmanlardan oluşması

B)   Güneş'ten gelen ışınları dağıtması

C)   Yerden yansıyan ışınlarla ısınması

D)   Çeşitli gaz karışımlarından oluşması

E)  Güneş'ten gelen ışınları uzaya geri yansıtması


Cevabını Göster:


Güneşten gelen ışınlar atmosferden geçerken kırılır ve dağılmaya uğrar ve doğru gitmez. Çeşitli yönlere saparlar ve böylece doğrudan güneşi görmeyen yerlerde aydınlık olmaktadır. Cevap : B
Örnek Soru 18:


Troposfer tabakası Ekvator'da kalın, kutuplarda incedir.

Aşağıdakilerden hangisi bu durumun nedenlerin­den birisi değildir?

A)    Ekvator'da yükselici hava hareketlerinin görülmesi

B)    Dünya'nın çizgisel hızının kutuplara gidildikçe azal­ması

C)    Kutuplarda yerçekiminin fazla olması

D)    Kutuplarda güneşlenme süresinin fazla olması

E)    Ekvator'un sıcak, kutupların soğuk olması


Cevabını Göster:


Bu durumun nedeni çizgisel hız ve sıcaklıktır. Güneşlenme süresi ise sıcaklığı fazla etkilemez. Örneğin Kutuplarda 6 ay gündüz olmasına  rağmen ısınmamaktadır. Cevap: D
Örnek Soru 19:


Aşağıdakilerden hangisi atmosferin özelliklerinden biri değildir?

A)   Yeryüzünün aşırı ısınma ve soğumasını engeller.

B)   Meteorların yeryüzüne düşmesine engel olur.

C)   iklim olaylarının görülmesini sağlar.

D)   Zararlı ışınları süzer.

E)   Tektonik olayların oluşumunu sağlar.


Cevabını Göster:


Tektonik olaylar atmosferle ilgili değildir. Bunların kaynağı iç kuvvetler yani çekirdeğin ısısıdır. Cevap: E
Örnek Soru 20:


Aşağıdakilerden hangisi üzerinde bakı durumunun etkisi vardır?

A)   Akdeniz Bölgesi'nde nüfusun dar kıyı şeridinde toplan­ması

B)   Karadeniz Bölgesi'nde Ocak ayında kuzeye bakan yamaçların daha sıcak olması

C)   Ege Bölgesi'nde denizelliğin iç kesimlere kadar sokul­ması

D)  Zeytin tarımının Bozdağlar'ın güney yamacında 600 m, kuzey yamacında ise 400 m'ye kadar yapı­labilmesi

E)  Akdeniz Bölgesi'nde makinin 800 m, Ege Bölge­
si'nde ise
600 m'ye kadar çıkması


Cevabını Göster:


Zeytin kış ılıklığı isteyen bir bitkidir. Türkiyede Güney yamaçlar güneş ışığını kuzeye göre daha dik alır ve daha fazla ısınır. Bu bakıdan kaynaklanır. Cevap: D
Örnek Soru 21:


Aşağıda sıcaklık ile ilgili olarak verilen ifadelerden hangisi sıcaklık-mevsim ilişkisi ile açıklanabilir?

A)   6, 7 ve 8. ayların Kuzey Yarımküre'nin en sıcak ayla­rı iken Güney Yarımküre'nin en soğuk ayları olması

B)   Kuzey Yarımküre'de dağların kuzeye bakan yama­cının daha soğuk olması

C)   Karaların iç kesiminde mevsimler arasındaki sıcak­lık farkının deniz kıyılarına göre daha fazla olması

D)   Kuzey Afrika'daki  sıcaklık ortalamasının Avru­pa'dan yüksek olması

E)  Türkiye'de kısa mesafede farklı iklim özelliklerinin yaşanması


Cevabını Göster:


Bir yarım kürede sıcaklık yüksek iken diğerin de tam tersine düşük olması mevsimlerin farklı olmasından kaynaklanmaktadır. Cevap: A
Örnek Soru 22:


 I. İki farklı hava kütlesinin karşılaşma alanına cephe denir.

II. Geniş bir bölgede, uzun yıllar boyunca değişmeyen hava koşullarına iklim denir.

III. Dar alanlarda meydana gelen kısa süreli atmosfer olaylarına hava durumu denir.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I             B) Yalnız II            C) I ve II      D) I ve III             E) I, II ve III


Cevabını Göster:


Yukarıdaki bilgilerin hapsi doğrudur. Cevap: E
Örnek Soru 23:


 Aşağıdakilerden hangisi üzerinde iklimin etkisin­ den söz edilemez?

A)   Kayaların fiziksel ufalanması    B)   Akarsu rejimleri                

C) Madenlerin dağılışı                            D) Tarım ürünlerinin dağılışı    E)Nüfusun dağılışı


Cevabını Göster:


Madenlerin oluşumu dağılışı iç kuvvetlerle volkanizma ile ilgilidir. Cevap: C
Örnek Soru 24:


Ocak ayında Gümüşhane'den Trabzon kıyısına giden bir kişi sıcaklık ortalamasının kıyıda yüksek olduğunu görmüştür.

Bu durum sıcaklık ile aşağıdakilerden hangisi arasındaki ilişkiye ters düşer?

A) Karasallık              B) Yükselti           C) Boylam             D) Enlem      E) Denizellik


Cevabını Göster:


Bu durum enlem etkisine terstir. Çünkü Kuzeye gidildikçe havanın soğuması gerekir, ama ısınıyor. Cevap: D
Örnek Soru 25:


Karasal bölgelerde havanın çok ısınıp çok soğu­masında aşağıda verilenlerden hangisi etkilidir?

A)   Bitki örtüsünün bozkır olması

B)   Buharlaşmanın fazla olması

C)   Atmosferdeki nemin az olması

D)   Bahar mevsiminin kısa sürmesi

E)   Yıllık sıcaklık farkının fazla olması


Cevabını Göster:


Atmosferde nem az olması karasallık olarak ifade edilir. Nemin az olması havanın aşırı ısınıp aşırı soğumasına neden olur. Cevap: C
Örnek Soru 26:


Aşağıdakilerden hangisi yükseltinin sıcaklık üze­rindeki etkisine örnek olarak verilemez?

A)   Aynı enlemlerde yer alan kentlerin sıcaklıklarının farklı olması

B)   Yükseldikçe tarım ürünlerinin olgunlaşma süresinin uzaması

C)   Kanada'nın  doğu  kıyılarında  sıcaklığın  düşük olması

D)   Yükseldikçe bitki örtüsünün kuşaklara ayrılması

E)   Bir dağ yamacı boyunca yükselen hava kütlesinin yağış bırakması


Cevabını Göster:


Kanadanın doğu kıyılarında sıcaklığın düşük olmasının nedeni Labrador soğuk su akıntısıdır. Cevap: C
Örnek Soru 27:


Kara ve denizlerin ısınma özellikleri farklıdır. Karalar çabuk ısınıp, çabuk soğur. Bu nedenle sıcaklık farkı karalar üzerin­ de daha çoktur. Denizlerde ise bu durumun tersi yaşanır.

Bu durum aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili ol­mamıştır?

A)   Kuzey Yarımküre'nin ortalama sıcaklığının Güney Yarımküre'den daha çok olması

B)   izotermlerin karalar ve denizler üzerinde farklı yönler­de sapma göstermesi

C)   Karalar ile denizler arasında muson ve meltem rüzgar­larının oluşması

D)   Kıtaların aynı enlemdeki doğu ile batı kıyılarında sı­caklık farklarının oluşması

E)   Aynı enlemdeki karalar ile denizler arasında belirgin sıcaklık farkının olması


Cevabını Göster:


Kıtaların doğu ve batı kıyılarının farklı ısınıyor olması sürekli rüzgarlar, okyanus akıntıları veya yükselti ile ilgili olabilir. Kara ve denizlerin farklı ısınması ile ilgili değildir. Cevap: D
Örnek Soru 28:


Ekvator Güneş ışınlarını yıl boyunca dik ve dike yakın açıyla almasına rağmen sıcaklık değerleri dönenceler civarına göre daha düşüktür. Bu durumun temel nedeni aşağıdakileden hangisidir?

A)   Çizgisel hızın fazla olması

B)   Gece-gündüz süresinin eşit olması

C)   Bitki örtüsünün gür olması

D)   Nem oranının fazla olması

E)   Yerşekillerinin sade olması


Cevabını Göster:


Bu bölgede nemin fazla olması sıcaklıkların fazla yükselmesini engellemektedir. Bu yüzden yıllık sıcaklık farkı 1-2 dercededir. Cevap:D
Örnek Soru 29:


 


Cevabını Göster:


Şeklin güney yarım kürede olduğunu görüyoruz.güneyden gelenler soğutur, kuzeyden gelenler ısıtır. II -III ısıtır, I-IV soğutur. Cevap: E
Örnek Soru 30:


Aşağıda bir yörenin sıcaklığıyla ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi o yörenin Kuzey Yarımküre'de olduğunu kanıtlamaz?

A)   Mart ayı ortalama sıcaklığının Eylül ayından düşük olması

B)   Kuzeyden gelen rüzgarların soğuk esmesi

C)   Batı kıyılarının, doğu kıyılarından sıcak olması

D)   Tarım üst sınırının kuzey yamaçta daha düşük olması

E)   Ortalama sıcaklığın güneyinde daha fazla olması


Cevabını Göster:


Batı kıyılarının daha sıcak olması özel konumu ile ilgilidir. Sebebi okyanus akıntıları rüzgarlar yükselti olabilir. Cevap: C
Örnek Soru 31:


I. Sıcaklığı çevresine göre düşük olan izotermler, düşük sıcaklık adacığını oluşturur.

II. izotermler Ocak ayında Asya Kıtası üzerinde kuze­ye yönelir.

III.Termik Ekvator'da kara-deniz dağılışı ve okyanus akıntıları nedeniyle sapmalar olur.

IV. Yıllık izoterm haritalarında Dünya'nın en sıcak yeri Büyük Sahra'dır.

V.   izotermler kara içlerinde daha az yön değiştirirler.

Yukarıda izotermlerle ilgili olarak verilen bilgiler­den hangileri yanlıştır?

A) Yalnız II           B) I ve II                 C) II ve III            D) II ve V             E) IV ve V


Cevabını Göster:


İzotermler ocak ayında asyada kuzeye değil güneye saparlar: II yanlış

İzotermler kara içlerinde daha az yön değiştiriler yanlış         V Yanlış Cevap: D 
Örnek Soru 32:


iklim: Geniş alanda, uzun süre etkili olan hava olay­larının ortalamasıdır.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi iklimle açık­lanamaz?

A)   Ekvatoral bölgede yerleşmelerin deniz seviyesin­den yüksekte olması

B)   Sahra Çölü'nde yıllık yağış miktarının az olması

C)   Batı Avrupa'da bulutlu gün sayısının yüksek olması

D)    Kanada'da iğne yapraklı ağaçlardan oluşan orman­ların yaygın olması

E)   Avustralya'da Ocak ayı sıcaklığının, Temmuz ayın­dan yüksek olması


Cevabını Göster:


avudtralyadaki bu durum iklim değil mevsim ile ilgilidir. Cevap: E
Örnek Soru 33:


Sıcaklık dağılışını belirleyen temel etmen enlemdir.

Fakat izoterm (eş sıcaklık) eğrileri her zaman enlem­lere uygun olarak uzanış göstermez.

İzoterm eğrilerinin enlemlere paralel olarak uzan­maması,

I.            Okyanus akıntıları         

II.           Karasallık

III.          Güneş ışınlarının geliş açısı

IV           Kalıcı kar sınırı

gibi etkenlerden hangileriyle açıklanabilir?

A) Yalnız II           B) I ve II                 C) II ve III

D) III ve IV                                    E) II, III ve IV


Cevabını Göster:


İzoterm eğrileri okyanus akınıları, karasallık ve denizellik gibi durumlarla saparlar. Cevap: B
Örnek Soru 34:


Bitki örtüsünün yoğun olduğu yörelerde Güneş ışın­larının gökyüzüne yansıması az olduğundan geceleri çok soğuma olmaz. Bu nedenle ormanlık alanlarda günlük sıcaklık farkı daha düşüktür.

Aşağıdakilerden   hangisinde   buna   benzer   bir durum söz konusudur?

A)   Karadeniz Bölgesi'nde dağların kuzey yamacının daha sıcak olması

B)   Güneş'e  dönük yamaçlarda  tarım  üst sınırının daha yüksek olması

C)   Orta   kuşak   karalarının   batı   kıyılarının,   doğu kıyılarından daha sıcak olması

D)   Günün en sıcak saatinin 14:00 civarı olması

E)   Bir dağ yamacı boyunca bitki örtüsünün kuşaklar oluşturması


Cevabını Göster:


Karadeniz bölgesinin kuzey yamacının sıcak olmasınada nemlilik faktörünün yani güneş ışınlarının geri uzaya kaçamamasının etkisi vardır. Cevap : A
Örnek Soru 35:


Aşağıdakilerden hangisi alçak basınç merkezleri­nin özelliklerinden biri değildir?

A)   Yükselici hava hareketleri görülür.

B)   Yağış miktarı fazladır.

C)   Hava hareketi çevreden merkeze doğrudur.

D)   Gökyüzü açık ve yerin ısı kaybı fazladır.

E)  Termik alçak basınçlar sıcaktır.


Cevabını Göster:


Gökyüzü açık değil kapalıdır çünkü yükselen havada bağıl nem artar ve bulut oluşur. Cevap: D

Coğrafya Öğretmeni T. KAYA
Örnek Soru 36:


 


Cevabını Göster:


Ocak ayında kuzey yarım küre kış olduğundan 3 numara termik yüksek basınç, güney yarım küre yaz alduğundan 5 numara termik alçak basınç olurdu. Cevap: D
Örnek Soru 37:


Sıcaklık ile basınç arasında ters orantı vardır. Sıcaklık azaldıkça basınç artar. Ancak bir araştırmacı yerden yük­seldikçe sıcaklıkla birlikte basıncın da azaldığını gözlem­lemiştir.

Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A)   Dünya'nın günlük hareketi

B)   Dünya'nın yıllık hareketi

C)   Güneş ışınlarının geliş açısı

D)   Eksen eğikliği

E)   Gazların yoğunluğunun azalması


Cevabını Göster:


Basıncı artıran ya da azaltan temel faktör gazların yoğunluğudur. yükseldikçe sıcaklıklıkla birlikte  gazların yoğunluğu da azalır. Yoğunluğunluğun azalmasının etkisi basınca daha fazladır. Cevap: E
Örnek Soru 38:


Isınan hava yükselir ve yere yaptığı basınç azalır, bu nedenle sıcak olan yerlerde termik kökenli alçak ba­sınçlar, soğuk yerlerde ise termik kökenli yüksek ba­sınçlar oluşur.

Aşağıdakilerden  hangisi yukarıdaki  ifadeye ters düşen bir basınç oluşumudur?

A)   Ekvator'da oluşan termik alçak basınç

B)   Yazın karalar üzerindeki alçak basınç

C)   Dönenceler çevresinde oluşan yüksek basınç

D)   Gündüz denizler üzerindeki yüksek basınç

E)   Kutuplarda oluşan yüksek basınç


Cevabını Göster:


Dönenceler çevresi sıcak olmasına rağmen alçalıcı hava hareketlerinden dolayı yüksek basınç olmaktadı r. Bu açıdan bir terlik vardır. Burada termik değil dinamik kökenli basınç oluşur. Cevap: C

 
Örnek Soru 39:


 


Cevabını Göster:


Y de azdır çünkü atmosfer yoğunluğu yükseklede daha azdır. Cevap: C
Örnek Soru 40:


 


Cevabını Göster:


Bu haritaya bakarak oluşan basınç adalarının bökenini bilemeyiz . Cevap: A
Sayfayı Yazdır
Sayfayı YazdırCoğrafya>>Lise 1 Coğrafya
27585 Okunma

Telif Hakkı & Sorumluluk

Sorudershanesi.com ailesi olarak, 5651 Sayılı Kanun’un 8. Maddesine ve T.C.K’nın 125. Maddesine göre tüm ziyaretçilerimiz yaptıkları paylaşımlardan sorumludur. Ziyaretçilerin yaptıkları hiç bir paylaşımdan sitemiz sorumlu değildir. Sorudershanesi.com hakkında yapılacak tüm itiraz veya şikayetlerinizi iletişim sayfamızdan bildirilmesi halinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde tarafımızdan gereken işlemler yapılacak ve size dönüş sağlanacaktır.