Anasayfa
AnasayfaİletişimHakkımızda

Site İçi Arama

İstatistik

Merhaba,  

13 Aralık 2017
Çarşamba
İyi Geceler

Toplam Konu Sayısı:1200
Editör Sayısı:2

harita-cesitleri-ve-haritalarda-hesaplamalar

Sayfayı Yazdır
Sayfayı Yazdır
Bir yada iki kelime olarak arama yapın.

Örnek Soru 1:


Bir yere ait haritanın ölçeği küçültüldüğünde;

I. Haritadaki şekiller büyür II. Kesrin paydası büyür

III.Ayrıntı azalır

IV.Haritanın kapladığı alan büyür

gibi faktörlerden hangileri ortaya çıkar?

A) I ve II                B) I ve IV                 C) II ve III      D) II ve IV           E) III ve IV

 


Cevabını Göster:


Ölçek küçülürse ayrıntı azalır, kesrin paydası büyür, hata artar. Cevap:C

T. KAYA
Örnek Soru 2:


 1/500.000  ölçeğiyle  hazırlanmış  bir  harita  için

aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)   Haritadaki 2 cm uzunluk gerçekte 10 km'dir.

B)   Bölge 500.000 defa küçültülerek çizilmiştir.

C)  Aynı yere ait 1/125.000 ölçekli haritaya göre daha
az yer kaplar.

D)  Haritadaki 1 cm uzunluk gerçekteki 500.000 km'yi
gösterir.

E)  iki şehir arasındaki uzaklık aynı bölgenin
1/1.000.000 ölçekli haritasındaki uzunluktan daha
büyük gösterilmiştir.


Cevabını Göster:


Ölçkekteki payda cm olarak yazılır. 500.000 cm= 5 km eder. Yani haritadaki 1cm 5 kmyi ifade eder. Cevap: C
Örnek Soru 3:


Aralarında 18 km uzaklık olan iki yerleşim merkezi arası 1/150.000 ölçekli haritada kaç cm ile gösteri­lir?

A) 9          B)  12     C)  15      D) 18        E) 24


Cevabını Göster:


Harita uzunluğu=gerçek uzunluk / ölçeğin paydası

                               18km /150 000cm

                                1800000 /150000= 12 cm Cevap:B 
Örnek Soru 4:


Ekvator üzerinde bulunan iki merkez arasında 24 daki­ka yerel saat farkı vardır.

Bu iki merkez arası uzaklık 1/3.330.000 ölçekli hari­tada kaç cm ile gösterilir?

A) 6          B)10      C)15       D) 20        E) 25


Cevabını Göster:


iki meridyen arası 4 dk dır.

24 dakika / 4 dakika= 6 meridyen fark vardır.

iki meridyen arası ekvator üzerinde 111km ise 6 x111=666 km.

harita uzunluğu= g. uzunluk / ö. paydası   

666km=66600000 cm. 66600000/3330000= 20 cm. die. Cevap: D 

T. KAYA Coğrafya Öğretmeni
Örnek Soru 5:


 


Cevabını Göster:


Burada dikkat etmemiz gereken çizgi ölçeklerin birimi aynı mı -evet hepsi km.

Bir çentik 1 cm gösteriyor. o da üzerinde yazan km yi gösteriyor.

Bize en küçük ölçek soruluyor(hata en fazla) o zaman çentik arası en fazla km olan en küçük ölçektir.(payda büyürse ölçek küçülür.) E Şıkkında 20 şer artıyor. Cevap: E
Örnek Soru 6:


 


Cevabını Göster:


Çizgi ölçeğin tamamı 8 cm ise bir çentik 2 cm. dir. Her çentik 20 km olarak gösterilmiş. 

2 /20= 1/10 km ölçkek cm olacağından: 1/ 1 000 000 Cevap: D
Örnek Soru 7:


 


Cevabını Göster:


Kesir ölçeğin paydasını km ye çevirelim 600 000 cm = 6 km.

Demekki çizgi ölçeğimizde her bir çentik 6 km olarak artacak. Cevap: A
Örnek Soru 8:


 


Cevabını Göster:


Çizik ölçeğin tamamı 3 cm ise bir çentik 1 cm demektir. yani 1 cm =25 km.

iki şehir arası 8 cm ise 8 x 25 km= 200 km. dir. Cevap: D

T. KAYA
Örnek Soru 9:


1/800.000 ölçeğiyle hazırlanmış bir haritada 4 cm2   ile gösterilen bir alan 1/400.000 ölçeğiyle hazırlan­mış başka bir haritada kaç cm2 ile gösterilir?

A) 2          B)16      C)32       D) 48        E) 64

 

 


Cevabını Göster:


1. harita 1/800 000    alan 4 cm kare

2. harita 1/400 000    alan       ?           Dikkat edilirse ölçek 2 kat büyümüş o halde alan onun karesi kadar büyür. yani 2 nin karesi 4 demekki 4 kat büyüyecek. cevabımız  4 x 4= 16 cm karedir. Cevap: B

Ya da önce gercek alan bulunur 4 x 8in karesi yani 4 x 64 = 256 km kare

sonra 2. harita alanı bulunur: GA / öP NIN KARESİ   : 256 / 4 ün Karesi= 256 / 16= 16 cm karedir

 
Örnek Soru 10:


 12 km2'lik bir göl hangi ölçekle çizilen haritada 3 cm2 ile gösterilir?

A) 1/100.000         B) 1/200.000          C) 1/400.000 D) 1/800.000       E) 1/1.200.000


Cevabını Göster:


Ölçek = Karekök içersinde; harita alanı / Gerçek Alan  

               Karekök içerisinde 3 /12 = 1 / 4; kök dışına 1/ 2 olarak çıkar km yi cm ye çevirelim 1 / 200000 Cevap: B
Örnek Soru 11:


 


Cevabını Göster:


Bu tür sorularda elimize boş bir kağıt alırız. ölçeceğimiz mesafeyi kağıda işaretleriz. Sonra işaretlediğimiz mesafeyi ölçek üzerine sıfırdan itibaren yerleştiririz. Eğer bu soruda olduğu gibi mesafe ölçeğin boyundan uzun olursa aynı işlemi tekrar ederiz. bu soruda mesafe tam iki ölçek boyu gelmekte. Cevap: E

T KAYA Coğrafya Öğretmeni
Örnek Soru 12:


/2.000.000 ölçekli bir Türkiye haritasında Tuz Gölü yaklaşık 3 cm2 lik yer kaplamakatdır.

Buna göre, Tuz Gölü'nün gerçek alanı kaç km2'dir?

A) 200      B)500    C)600     D) 1200    E) 1800


Cevabını Göster:


Gerçek Alan = Ö. Paydasının karesi x Harita Alanı

                       = 20 nin karesi x 3

                      = 400 x 3 = 1200 km kare Cevap: D
Örnek Soru 13:


Tarama yöntemiyle çizilen haritalarda kısa, kalın ve sık çizgiler ile gölgelendirme yöntemiyle çizilen haritalarda koyu renk gölgeler hangi benzer alanları gösterir?

A) Çukur alanları             B) Yüksek düzlükleri

C) Denizleri                     D) Eğimin fazla olduğu yerleri

E) Tarım alanlarını


Cevabını Göster:


Tarama yönteminde kısa kalın çizgiler eğimin fazla olduğu alanları ifade eder. yine gölgeleme metodunda koyu renkler eğimli yerleri açık renkler eğimin az oladuğu yerleri ifade eder. Cevap: D
Örnek Soru 14:


Renklendirme yöntemiyle çizilmiş bir Türkiye fiziki ha­ritasında aşağıda belirtilen ovalardan hangisi farklı bir renkle gösterilir?

A) Bafra Ovası                 B) Antalya Ovası        C) Çukurova          

D) Konya Ovası              E) Gediz Ovası


Cevabını Göster:


500 m. ye kadar yeşil ve tonları ile gösterilir. dikkat edilirse ovaların dördü deniz kenarında. Konya ovası iç kesimlerde yaklaşık 1000 m. dedir. 1000m.ye kadar sarı 1500 m.ye kadar turuncu kullanılır.Cevap: D
Örnek Soru 15:


 Aşağıdakilerden hangisi izohipslerin özelliklerden biri değildir?

A)    Bir eğri üzerindeki bütün noktaların yükseltisi aynıdır.

B)    En dıştaki eğrinin yükseltisi en azdır.

C)    Eğrilerin birbirine yaklaştığı yerlerde eğim fazladır.

D)    Çanak ya da çukur ok işareti ile gösterilir.

E)    Deniz ve göl kıyıları 0 m ile gösterilir.


Cevabını Göster:


Deniz kıyıları 0 m.dir. fakat göl kıyıları 0 m. olmaz. Göllerin yükseltisi çok çeşitlidir. Cevap:E
Örnek Soru 16:


Yerşekillerini göstermek için çeşitli çizim yöntemleri kul­lanılır.

Aşağıdaki çizim yöntemlerinden hangisinde yerşekil-leri gerçeğe en yakın görünür?

A) Renklendirme                   B) Tarama

C) Gölgelendirme                  D) izohips

E) Kabartma


Cevabını Göster:


Harita çizim yöntemlerinden gerçeğe en yakın olan kabartma yönetmidir. Tıpkı bir yeryüzünün maketidir. Ölçek dahilinde küçültülmüştür.  Ancak kullanımı taşıması yapımı biraz zor olduğundan fazla kullanılmıyor. Cevap: E
Örnek Soru 17:


Eşyükselti eğrilerinin sık veya seyrek olması yerşekillerinin eğimine bağlıdır.

Aşağıdaki yeryüzü şekillerinden  hangisinde eşyük­selti eğrileri daha seyrek aralıklarla çizilir?

A) Dik yamaç              B) Falez                   C) Ova

D) Boğaz vadi             E) Dağ zirveleri


Cevabını Göster:


İzohipslerin sık geçtiği yerlerde eğim fazladır. ovalarda eğim az olduğundan izohipsler seyrek geçer. Cevap: C
Örnek Soru 18:


İzohips yöntemiyle hazırlanmış bir haritadan aşağıdakilerden hangisi hakkında bilgi edinilemez?

A)   Dağların yükseltileri

B)   Yerşekillerinin eğim durumu

C)   Akarsuların akış yönü

D)   Kıta sahanlığınım dar ve geniş olduğu yerler

E)   Yörede etkili iklim tipi


Cevabını Göster:


Bir izohips haritasına bakarak iklim tipi bitki örtüsü toprak türü nüfus gibi bilgiler elde edilemez. Cevap: E
Örnek Soru 19:


Renklendirme yöntemiyle yapılmış bir fiziki haritada 1 cm'lik doğrultu üzerinde A bölgesinde yeşil ve sarı renk­ler, B bölgesinde ise yeşil, sarı, turuncu, kahverengi ve beyaz renk görülmektedir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi A ve B bölgeleri için farklı olamaz?

A)   izohipsler arasındaki yükselti farkı

B)   Yerşekillerinin eğim değeri

C)   Bölge içi yükselti farkları

D)   Akarsuların akış hızı

E)  Gerçek alan-izdüşüm alan farkları


Cevabını Göster:


Bir izhohips haritasının tamamında izohips aralıkları eşit yükseltiye sahiptir. Çünkü haritanın tamamında aynı ölçek kullanılır.  Cevap: A
Örnek Soru 20:


 


Cevabını Göster:


X noktasının bulunduğu alanda bir haliç değil bir delta vardır. akarsu denizi doldurmaktadır. Cevap: E
Örnek Soru 21:


 


Cevabını Göster:


Akarsuyun yatağındaki aşındırma miktarı arazinin jeolojik yapısı akarsuyun taşıdığı su miktarı gibi diğer etkenler tarafından belirlenir. İzohips haritasından buna ulaşamayız. Cevap: C
Örnek Soru 22:


 


Cevabını Göster:


Akarsuyun yatağındaki aşındırma miktarı arazinin jeolojik yapısı akarsuyun taşıdığı su miktarı gibi diğer etkenler tarafından belirlenir. İzohips haritasından buna ulaşamayız. Cevap: C
Örnek Soru 23:


 


Cevabını Göster:


L 300 m yeşil

K 600 m sarı 

M 1050 m turuncu ile gösterilmeli Cevap: C
Örnek Soru 24:


 Muğla ile Antalya arasındaki karayolu I. haritada a cm, IIharitada 2a cm olarak ölçülmüştür.

Buna göre, II. harita için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)   Ölçeği iki kat daha büyüktür.

B)   Haritada hata oranı daha fazladır.

C)   Ölçek paydasındaki sayı daha küçüktür.

D)   Arazinin engebeli olduğu yerler daha belirgindir.

E)   Haritanın boyutları daha büyüktür


Cevabını Göster:


Haritadaki uzunluk büyüyorsa ölçek de büyür. o zaman hata oranı azalır. Cevap: B
Örnek Soru 25:


 izohipsler yer şekillerinin eğimli olduğu yerlerde daha sık geçer.

Buna göre, bir Türkiye haritasında aşağıdaki illerden hangisinde izohipsler daha sık geçer?

A) Ankara              B) Edirne              C) Şanlıurfa            D) Mersin            E) Afyon


Cevabını Göster:


Arkadaşlar bu soruda hangi ilimizin daha dağlık eğimli  olduğunu bilmek gerekiyor. Cevap: D
Örnek Soru 26:


 Aşağıdaki   haritalardan   hangisi   çizilirken   daha büyük kağıt kullanılmıştır?

(Aynı ölçek kullanıldığı kabul edilecek.)
 
A) Dünya Fiziki Haritası
B) Asya Siyasi Haritası
C) Türkiye İklim Haritası
D) Marmara Bölgesi Ekonomi Haritası
E) Ege Denizi Haritası
 

Cevabını Göster:


Unutmayın ölçekleri aynı ize gerçekte büyük olanın haritası da büyük olur. Cevap: A
Örnek Soru 27:


1/2.500.000 ölçekli bir Türkiye fiziki haritası ile

1/1.000.000 ölçekli bir Türkiye fiziki haritası aşağıda ki özelliklerden hangisi yönünden benzerlik gösterir?
 
A) Kullanım alanları
B) Ankara-İstanbul arasındaki yolun haritadaki uzun-luğu
C) Kağıtta kapladıkları alan
D) Ayrıntıyı gösterme gücü
E) Harita çizimindeki hata oranı
 

Cevabını Göster:


Dikkat edilirse her ikisi de fiziki harita demekki kullanım alanları aynı. Cevap: A
Örnek Soru 28:


 


Cevabını Göster:


Bir dağ üzerinde bulunan iki tepe arasındaki alçak bölge boyundur. Cevap:A
Örnek Soru 29:


 


Cevabını Göster:


Cevabımız III-I-II olacak ama şıklarda yok. küçükten büyüğe sıralarsak II-I-III o zaman Cevap : C olur :)
Örnek Soru 30:


 


Cevabını Göster:


İzohipsleri önce 200 er artırarak ok işaretine gelince de azaltarak sayarız. en fazla 1000 m olduğu görülüyor. Demekki cevabımız 1250. cevap: E
Örnek Soru 31:


 


Cevabını Göster:


Y deniz seviyesinde  kıyı çizgisi o metre. X ile arasında 5 izohips var 1500: 5 = 300 er m ile çizilmiştir. o halde z 600m dedir.
Örnek Soru 32:


 


Cevabını Göster:


1. haritada kıta sahanlığı geniş değil dardır . dağlar denize doğru falez yapmışlar birden inmektedir. Cevap: C
Örnek Soru 33:


 


Cevabını Göster:


Sanayinin nerelerde geliştiğini anlayamayız. Cevap: D
Örnek Soru 34:


 


Cevabını Göster:


Projeksiyonların ortaya çıkmasının nedeni dünyanın küresel şeklinden dolayı düzleme aktarılamaması ve bozulmalar olamasıdır. Cevap: A
Örnek Soru 35:


 


Cevabını Göster:


Çizgi ölçeğin en büyük avantajı büyültme ve küçültmelerde bozulmama olmamasıdır. kesir ölçekte büyültme  ve küçültmede bozulma olur. cevap :E
Örnek Soru 36:


 


Cevabını Göster:


400 000 cm= 4 km.

5X4= 20 km. Cevap: D
Örnek Soru 37:


 


Cevabını Göster:


Harita Ölçeği = Karekök içinde         8/72      Sadeleştirelim

                        = Karekök İçinde        1/9        Kök Dışına çıkaralım

                        =1/3           santimetreye çevirelim           1/300 000 Cevap: A
Örnek Soru 38:


 


Cevabını Göster:


Boyu 4 cm ise her bir çentik 1 cm dir. Bir çentik 7.5 km ise cm ye çevirelim

7.5 km=750000cm                       1/750 000           Cevap:A
Örnek Soru 39:


 


Cevabını Göster:


İzohipsler arası yükselti farkının az olması için ölçeğin büyük olması gerekir. Ölçeğin büyük olması için de paydadaki sayının yani çentiklerdeki artışın küçük olması gerekir. en küçük artışlar 2. 5 km. Cevap : A
Örnek Soru 40:


 


Cevabını Göster:


Bunun nedeni kullanılan projeksiyonlar yani dünyanın küresel -geoit- şeklidir. Cevap: B
Örnek Soru 41:


 


Cevabını Göster:


Fiziki haritalarda renler yükseltiyi ifade eder. 500 m ye kadar olan yerler yeşil ve tonlarıyla gösterilir.Cevap: D
Örnek Soru 42:


 


Cevabını Göster:


Ölçek değiştiği için ayrıntıyı gösterme gücü ve harita uzunluğu değişir. Cevap: D
Örnek Soru 43:


 


Cevabını Göster:


Harita uzunluğu ger

çek uzunluğu ölçeğin paydasına bölerek bulunur.600 / 8 = 75 cm Cevap: D 
Örnek Soru 44:


 


Cevabını Göster:


II ve III. noktalara dikkat edilirse kıyı çizgisinden sonraki ilk izohips üzerindedirler ve yükseltileri eşittir. Cevap: D
Örnek Soru 45:


 


Cevabını Göster:


Haritaya dikkat edilirse ada olmadığı görülür. Cevap: A
Örnek Soru 46:


 


Cevabını Göster:


İzohips haritalarına bakılarak bölgenin jeolojisi hakkında bilgi edinilemez. Cevap: D
Örnek Soru 47:


 


Cevabını Göster:


K-L arasında izohipsler birbirine daha fazla yakındır. bu yüzden eğim fazladır. Cevap: C
Örnek Soru 48:


 


Cevabını Göster:


EĞİM= h / L  X 100    değerleri yerine yazalım     

8/100   =  h / 4 km. içler dışlar çarpımı yapalım    100 h= 32 km (eğim m ile hesaplanır.)

100 h= 32 000 m       sadeleştirirsek    h= 320 m olur. h yükselti farkı demektir.  Y noktası zaten 0 m olduğuna göre X noktası 320 m dedir. Cevap: B
Örnek Soru 49:


 


Cevabını Göster:


Zaman farkına bakıyoruz 9:24 - 8:40 =44dakika         44 / 4 = 11 meridyen fark vardır. 32 +11 = 43 eder. Cevap: E
Örnek Soru 50:


 


Cevabını Göster:


Bu anlatılanlar İzohips-eşyükselti eğrisi- haritalarının özelliğidir. Cevap: B
Örnek Soru 51:


 Bir çizimin harita sayılabilmesi için;

I. Ölçeğinin olması
II. Geniş alanları göstermesi
III. Kuşbakışı çizilmesi
IV. Ayrıntılı olması
gibi özelliklerinden hangileri gerekli değildir?
A) I-II B) II-IV C) III-IV
D) II-III E) I-III
 

Cevabını Göster:


 Ölçek dahilinde ve kuşbakışı olarak çizilirse harita olabilir.      Cevap:E
Örnek Soru 52:


 Kroki ve planın ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) Her ikisi de aynı büyüklükteki alanları gösterirler.
B) Her ikisinde de ölçek yoktur.
C) Her ikisinden de profil çıkarılabilir.
D) Her ikisinde de kuşbakışı görünüm vardır.
E) Her ikisinde de lejant kullanılmaz.
 

Cevabını Göster:


 Kuşbakışı olarak çizilmeleri plan ve krokinin ortak özelliğidir.              Cevap: D 
Örnek Soru 53:


 Konik projeksiyonlarla çizilen haritalarda orta kuşak en az hata ile gösterilir.

Konik projeksiyonla çizilmiş bir dünya haritasında aşağıda belirtilen yerlerden hangisinde hata payı en fazladır?
 
A) Türkiye B) İskandinavya C) Pakistan
D) İtalya E) Fransa
 

Cevabını Göster:


 İskandinav yarımadası orta kuşakta değil kutup kuşağındadır bu yüzden hata daha fazla olacaktır.          Cevap:B
Örnek Soru 54:


Her haritadan uzunluk ve alan hesaplamaları yapılabilir. diyen biri bunu haritaların hangi özelliğine dayandırabilir?

 

A) Ölçeğinin olmasına
B) Lejantının bulunmasına
C) Coğrafi koordinatların bulunmasına
D) Çizim amacına
E) Kuşbakışı çizilmiş olmalarına
 

Cevabını Göster:


 Hesaplamalr için ölçek ve yine harita olabilmesi için ölçek gerekir.      Cevap: A
Örnek Soru 55:


 Yerden yükseklere çıkıldıkça görüş alanı genişler ve daha geniş alanların kuşbakışı görünüşü bir düzlem üzerine aktarılabilir.

Aşağıdaki yerlerden hangisinin haritası çizilirken yerden daha yükseklere çıkılması gerekir?
 
A) Rusya Federasyonunda             B) Kıbrısta
C) İskandinavyada            D) Türkiyede
E) İngilterede
 

Cevabını Göster:


 Rusyanın alanı daha büyük olduğundan tamamını görebilmek için daha yüksekten bakılması gerekir.           Cevap:A
Örnek Soru 56:


 Türkiye’de izdüşüm alan ile gerçek alan arasındaki farkın verilenler içinde en fazla olduğu bölüm aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) Ergene Bölümü
B) Çatalca-Kocaeli Bölümü
C) Orta Karadeniz Bölümü
D) Konya Bölümü
E) Yukarı Murat-Van Bölümü
 

Cevabını Göster:


 İzdüşüm ve gerçek alna arasındaki fark düz yerlerde az engebeli yerlerde fazla çıkar buna göre Yukarı murat van bölümü daha engebeli ve fark fazladır.      Cevap:E
Örnek Soru 57:


     - Konum belirleme

     - Profil çıkarma
     - Yön bulma
     - Alan ve uzaklık hesaplaması
gibi işlemlerin tümünün yapılabildiği harita türü aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Siyasi harita B) Özel harita
C) Fiziki harita D) İdari harita
E) Beşeri ve Ekonomik harita
 

Cevabını Göster:


 Profil çıkarma sadece topografya yani fiziki haritalardan yararlanılarak yapılabilir.       Cevap: C
Örnek Soru 58:


 


Cevabını Göster:


 Burada krater yoktur. kraterler çevresine göre alçak olduğundan içe doğru ok işareti ile gösterilir.       Cevap:A
Örnek Soru 59:


 


Cevabını Göster:


 Ölçeklerin farklı olması harita boyutlarının ve izohips aralıklarının da farklı olasına neden olur.      Cevap:B
Örnek Soru 60:


 


Cevabını Göster:


 En alçak nokta B dir. Yani A daha yüksektedir.      Cevap: D
Örnek Soru 61:


 


Cevabını Göster:


 B 7. izohips üzerinde A ise 10. izohips üzerinde. Aralarında 3 izohips yani 600 m fark var.       Cevap:E
Örnek Soru 62:


 


Cevabını Göster:


 Öncelikle bu çizik ölçekte 1 cm. 15 km yi gösteriyor. İki merkez arası 4 cm ise 4 x 15 = 60 km bulunur.      Cevap: E
Örnek Soru 63:


 


Cevabını Göster:


 Çentikler arası 1 cm İse  1 cm 7 km yi gösteriyor demektir. Kmyi cm ye çevirirsek 1 / 700 000 bulunur.      Cevap: C
Örnek Soru 64:


 


Cevabını Göster:


 Ölçek ve izohip aralığı arasında ters orantı vardır. Dar olan soruluyorsa ölçeğin büyük olduğunu bulacağız.      Cevap: B
Örnek Soru 65:


 


Cevabını Göster:


 Akarsuların iki yanındaki izohipslerin yükseltisi eşittir. Buna göre A =B=D olur ve E en yüksektir.      Cevap:E
Örnek Soru 66:


 


Cevabını Göster:


 Eğim= h / L  X 100 Yani yükselti farkı bölü yatay uzaklık  çarpı 100.

 yükseklik farkı(h)nı haritadan bulacağız: B: o metre A: 1000m yani fark 1000 metredir.

yatay uzaklığı  metre olarak ölçkle bulacağız: 2000 X 5 =10 000 metre.

formülü uygularsak: 1 000 / 10 000 X 100 = 10 olur.                                                              Cevap:A
Örnek Soru 67:


 


Cevabını Göster:


 İzdüşüm alanları aynı ise dağlık engebeli olanın gerçek alanı ha fazladır. Iı numara küre dağlarına tekabül ediyor.        Cevap:B
Örnek Soru 68:


 


Cevabını Göster:


 Birbirine komşu izohipslerin yükseltileri eşittir. Buna göre B ve C aynı yükseltidedir.       Cevap:B                Tamer Kaya Coğrafya Öğretmeni
Sayfayı Yazdır
Sayfayı YazdırCoğrafya>>Lise 1 Coğrafya
22884 Okunma

Telif Hakkı & Sorumluluk

Sorudershanesi.com ailesi olarak, 5651 Sayılı Kanun’un 8. Maddesine ve T.C.K’nın 125. Maddesine göre tüm ziyaretçilerimiz yaptıkları paylaşımlardan sorumludur. Ziyaretçilerin yaptıkları hiç bir paylaşımdan sitemiz sorumlu değildir. Sorudershanesi.com hakkında yapılacak tüm itiraz veya şikayetlerinizi iletişim sayfamızdan bildirilmesi halinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde tarafımızdan gereken işlemler yapılacak ve size dönüş sağlanacaktır.