Anasayfa
AnasayfaİletişimHakkımızda

Site İçi Arama

İstatistik

Merhaba,  

25 Kasım 2017
Cumartesi
İyi Geceler

Toplam Konu Sayısı:1200
Editör Sayısı:2

dunyanin-sekli-ve-sonuclari

Sayfayı Yazdır
Sayfayı Yazdır
Bir yada iki kelime olarak arama yapın.

Örnek Soru 1:


 Dünyanın şeklinin geoit olmasının ne gibi sonuçları vardır?


Cevabını Göster:


 Dünyanın kutuplardan basık ekvatordan şişkince olan şekline geoit denir bunun başlıca sonuçları:

*ekvatorun genişliği tam bir meridyen yayından daha uzundur

*meridyenler arası mesafe kutuplara doğru doğru giderek daralır

*aynı anda dünyanın yarısı aydınlık yarısı karnlık olur

*yer çekimi kutuplara gidildikçe artar

*yerşekillerinin haritaya aktarılmasında bozulmalar olur

*dünyanın her yerinde gölge boyları farklı uzunlukta olur

 
Örnek Soru 2:


 


Cevabını Göster:


Bir yılın 365 gün olması dünyanın şekli ya da eksen eğikliği ile ilgili değildir. Dünyanın güneş etrafında dönüşü ile ilgilidir. Cevap: A
Örnek Soru 3:


 


Cevabını Göster:


Bu tarih 21 hazirandır ve yengeç dönencesine güneş ışınları yengeç dönencesine dik düşer. Kuzey yarım kürede en uzun gece değil en kısa gece yaşanır. Cevap: A
Örnek Soru 4:


 


Cevabını Göster:


Bu tarihlere ekinoks denir gwcw gündüz eşittir. 21  mart ve 23 Eylül Cevap: A
Örnek Soru 5:


 


Cevabını Göster:


Aynı enlemdeki noktalar düneş ışınlarını da yıl boyunca aynı açıyla alacağından gece ve gündüz süreleri de eşit olur. Cevap: B
Örnek Soru 6:


 


Cevabını Göster:


şekil 21 Aralık tarihinin şeklidir. güney yarım kürede gündüzler daha uzundur. IV teki gündüz süresi I deki gece süresine eşittir. Cevap: C
Örnek Soru 7:


 


Cevabını Göster:


21 aralıkta güneş ışınları oğlak dönensecine dik gelir ve güneye gidildikçe gündüz süreleri uzar. Burada birbiri arasında en az enlem farkı olan noktalar  II Ve III tür. Cevap: C
Örnek Soru 8:


 


Cevabını Göster:


Yarımkürelerde aynı anda farklı mevsimlerin yaşanması eksen eğikliği ile ilgilidir. Cevap: E
Örnek Soru 9:


 


Cevabını Göster:


Bu noktalar aynı boylam ve Aynı enlem derceleri üzerinde. Ama farklı yarım kürelerde Gündüz süreleri aynı olamaz. Cevap: C
Örnek Soru 10:


 


Cevabını Göster:


21 Aralıkta oğlak dönencesine güneş ışınları dik gelir ve güneye gidildikçe gündüz süreleri uzar. Cevap: C
Örnek Soru 11:


 


Cevabını Göster:


Sürekli rüzgarların-alize, batı, kutup- sapmaları dünyanın ekseni etrafında dönmesi yani günlük hareketin sonucudur. Cevap:E
Örnek Soru 12:


 


Cevabını Göster:


şekil 21 Aralık konumudur.Güneş ışınları oğlak dönencesine dik düşer. Kuzey kutup noktasında gündüz süresi 21 martta başlar. Cevap: D
Örnek Soru 13:


 


Cevabını Göster:


Şekil ekinoks tarihidir. (21 mart-23 eylül). güneş ışınları ekvatora dik düşer. bu yüzden L ye daha dik gelir. Cevap:C
Örnek Soru 14:


 


Cevabını Göster:


Mevsimleri oluşması eksen eğikliği ile beraber yıllık hareketin sonucudur. Cevap:A
Örnek Soru 15:


 


Cevabını Göster:


21 Haziranda ne kadar kuzeye gidilirse gündüz süresi o kadar uzar. Cevap: A
Örnek Soru 16:


 


Cevabını Göster:


Dünyanın ekseni eğik olmasaydı bir yere güneş yıl boyunca hep aynı açıyla düşerdi. Bu eğiklikden dolayı her gün güneş ışınlarının geliş açısı değişir. Cevap: E
Örnek Soru 17:


 


Cevabını Göster:


21 Haziran da Güneş yengeç dönencesine dik düşer ve kuzey kutbu aydınlıktır. bu yüzden kuzeye gidilirse gündüzler uzar, güneye gidilirse kısalır. Cevap: A
Örnek Soru 18:


 


Cevabını Göster:


K de 12 saat gündüz varsa ekvator üzerindedir. III.

L de 15 saat gündüz varsa kuzey yarım kürede ve orta kuşaktadır. V.  Cevap: A
Örnek Soru 19:


 


Cevabını Göster:


Güneş ışınları dönenceler birer defa dönenceler arasındaki her yere yılda 2 defa dik düşer. Cevap: C
Örnek Soru 20:


 


Cevabını Göster:


Güneş ışınları 21 Aralıkta Oğlak dönencesine Yani 23 27 güneye dik gelir. Cevap: E
Örnek Soru 21:


 


Cevabını Göster:


21 Haziranda güneş ışınları yengeç dönencesine dik gelir.Türkiye  yengeç dönencesinim kuzeyinde kaldığından sadece 21 haziranda değil tüm yıl boyunca güneş güneyinde daha az kuzeyine gidildikçe daha fazla tutulur. Cevap: C
Örnek Soru 22:


 


Cevabını Göster:


Dünyanın yörüngesi elips şeklindedir. bu yüzden dünya güneşe yaklaşır ve uzaklaşır bu da hızını dolayısıyla mevsim sürelerini etkiler. Eğer yörünge daire olsaydı mevsim süreleri eşit olurdu. Cevap: D
Örnek Soru 23:


 Aşağıdakilerden hangisi dünyanın geoid şeklinin bir sonucudur ?

           

A)    Dünyanın yarısı aydınlık, yarısı karanlıktır.

B)    Ekvatorda kutuplara doğru paralellerin çapları kısalır.

C)    Ekvatordan kutuplara doru yerçekimi artar.

D)    Kutup yıldızını görünüm açısı enlemi verir.

E)     Ekvatordan kutuplara doğru güneş ışınlarının yerle yaptığı açı daralır.


Cevabını Göster:


 Geoit olmasında dolayı kutuplar yarıçapı daha kısadır yerçekimi daha fazladır.
Örnek Soru 24:


   Aşağıdaki oluşumlardan hangisi dünyanın şeklinin sonucudur ?

 

A)    Dinamik basınç kuşaklarının oluşması

B)    Okyanus akıntılarında halkaların oluşması

C)    Devamlı rüzgarlarda sapma olması

D)    Güneş ışınlarının geliş açısının yıl içinde değişmesi

E)     Ekvatorda ve kutuplarda basınçların oluşması


Cevabını Göster:


 Ekvatorda ve kutuplarda basınçlar oluşması güneş ışınlarının geliş açısı yani dünyanın şeklinin sonucudur. Cevap: E
Örnek Soru 25:


     Ayın kendi çevresinde ki dönüş süresi, dünya çevresindeki dönüş süresine eşittir. 

Bu durum aşağıdakilerden hangisine yol açmıştır ?

 

A)    Ayda gece gündüz süresi 15 gündür.

B)    Dünyadan ayın hep bir yüzü görünüz.

C)    Ayda aşırı ısınma ve soğuma görülür.

D)    Ay iç ısısını yitirmiştir.

E)     Ayın dünya çevresindeki yörüngesi elipstir.


Cevabını Göster:


 Dünyadan bakılınca ayın hep eynı yüzü görülür. Cevap: B
Örnek Soru 26:


 Aşağıdakilerden hangisi dünyanın günlük hareketinin sonuçlarından değildir ?A) Gece gündüz süresinin değişimi
B) Okyanus akıntılarında halka oluşumu
C) Devamlı rüzgarlarda sapma olması
D) Güneş ışınlarının yerle yaptığı açının gün içinde değişmesi
E) Meltem rüzgarının oluşumu
 

Cevabını Göster:


 Gece gündüz süresinin değişimi eksen eğikliği ve yıllık hareketin sonucudur. Cevap: A
Örnek Soru 27:


I.   Çöllerde mekanik çözülme

II. Yerel saat farkları

III. Güneş ışınlarının yerle yaptığı açının yıl içinde değişmesi

IV. 21 Martta gece gündüz eşitliğinin yaşanması

V. Termik basınç kuşaklarının oluşması

Yukarıdaki olaylardan hangisi dünyanın günlük hareketi sonucunda oluşur ?

A) I – II B) I-II-III            C) III – IV D) I – II – V  E) IV - V

 

Cevabını Göster:


 Çöllerdeki mekanik çözülme (gece gündüz sıcaklık farkından) ve yerel saat farkları günlük hareketin sonucudur. Cevap: A
Örnek Soru 28:


   Erzurum’ da yerel saatin İstanbul’ dan ileri olması aşağıdakilerden hangisinin

sonucudur ?

 

A)    Eksen eğikliğinin

B)    Dünyanın batıdan doğuya doğru dönmesinin

C)    Dünyanın yıllık hareketinden

D)    Dünyanın şeklinin

E)     Güneş ışınlarının gelme açısının


Cevabını Göster:


 Dünya batıdan doğuya döndüğünden yerel saat doğuda daha ileridir. Cevap: B
Örnek Soru 29:


Dünyanın yıllık hareketi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?


A) Güneş ışınları dönenceler arasına yılda iki kez dik gelir.
B) Dönencelere güneş ışınları yılda bir kez dik gelir.
C) Yörüngenin elips olmasından dolayı dünya güneşe yaklaşır ve uzaklaşır.
D) 21 Mart ve 23 Eylülde gece gündüz eşitliği yaşanır.
E) Bütün yıl güneş tam doğudan doğar tam batıdan batar
 

Cevabını Göster:


 Güneş 21 mart ve 23 eylül tarihlerinde tam doğudan doğar tam batıdan batar. Cevap: E
Örnek Soru 30:


 Aşağıdakilerden hangisi eksen eğikliğinin sonuçlarındandır ?

 

A)    Gece gündüzün birbirini izlemesi

B)    Ekvatorda bütün yıl gece gündüzün eşit olması

C)    Güneş ışılarının aynı enleme farklı açılarla gelmesi

D)    Okyanus akıntılarında halka olması

E)     Yerel saat farklarının oluşması


Cevabını Göster:


 Dünya üzerine bir noktaya güneş ışınları her gün farklı açılarla gelir ve nedeni eksen eğikliğidir. Cevap: C
Örnek Soru 31:


 I.    Kuzey yarımkürede gündüzler uzundur.

II. Ekvatordan yarımkürede gündüzler uzundur.
III. Yengeç dönencesi üzerinde gölge boyu oluşmaz.
IV. Kuzey kutup dairesinde sürekli gündüz yaşanır.
 
Yukarıda anlatılan olaylar hangi tarihte görülür ?
 
A) 21 Mart   B) 21 Aralık   C) 23 Eylül     D) 21 Haziran   E) 20 Ocak
 

Cevabını Göster:


 Yengeç dönencesine dik geldiği gün 21 haziran.           cevap: D
Örnek Soru 32:


Nisan ayında aşağıdaki kentlerin hangisinde gece süresi diğerlerinde oranla daha

       uzundur ?

       A) Sinop B) Mersin C) Van  D) İzmir        E) Edirne
 

Cevabını Göster:


 21 marttan 23 eylüle kadar kuzeyde gündüzler uzun geceler kısa

 23 eylülden 21 marta kadar güneyde geceler uzun gündüzler kısadır. Ceavap: B
Örnek Soru 33:


Dünyanın yörüngesinin elips şeklinde olmasının en önemli sonucu hangisidir ?

 

A) Mevsimlerin oluşumu
B) Gece – Gündüz sürelerinin uzayıp kısalması
C) Dünyanın güneşe yaklaşması, uzaklaşması 
D) Gece gündüzün oluşması
E) Güneşin doğuş ve batış saatlerinin değişmesi
 

Cevabını Göster:


 Dünyanın yörüngesinin elips olması mevsimleri oluşturmaz. dünya güneşe yaklaşıp uzaklaşır ve hızı değişir buna bağlı olarak mevsim süreleri değişir.      Cevap: C
Örnek Soru 34:


 Yeryüzünde birbirinden farklı konumlara sahip iki noktaya güneş ışınları aynı 

     açıyla gelmesi neyi gösterir ?

A) Aynı yarımkürede olduklarını
B) Aynı boylam üzerinde olduklarını
C) Aynı enlem üzerinde oldukları
D) Özel konumlarının aynı olduğunu
E) Aynı ülkede yer aldıklarını
 

Cevabını Göster:


 Güneş ışınlarının geliş açısı enleme göre değişir. Aynı enlem derecesine sahip yerlere aynı açıyla gelir.            Cevap: C
Örnek Soru 35:


 Farklı yarıkürelerde yer alan iki kentin yerel saatlerinin, yıl boyu benzerlik 

    göstermesi, aşağıdakilerden hangisine bağlanabilir ?
 
A) Yükseltilerinin aynı olmasına
B) Dönenceler arasında yer almalarına
C) Enlemlerinin aynı olmalarına
D) Boylamlarının aynı olmalarına
E) Güneş ışınlarının aynı açı altında almalarına
 

Cevabını Göster:


 Yerel sat boylamlarla ilgilidir. Yerel saatleri aynı olan yerlerin yerel saatleri de aynıdır.       Cevap: D
Örnek Soru 36:


 Yerel saatleri 4 saat farklı olan iki nokta arasında kaç derecelik boylam farkı

     vardır ?

     A) 4 B) 15 C) 30 D) 60 E)90
 

Cevabını Göster:


 1 sat = 60 dakika    60 / 4 dk = 15 meridyen yani 1 saat 15 meridyen fark eder. 

 4 saat x 15 meridyen = 60 meridyen far vardır. Cevap  D
Örnek Soru 37:


 Üç saatlik yerel saat farkı için en kısa yol aşağıdaki paralellerden hangisi üzerinde

      görülebilir ?
     A) Oğlak Dönencesi B) Kuzey Kutup Dairesi
     C) Ekvator         D) Yengeç Dönencesi  E) Dönenceler arası
 

Cevabını Göster:


 3 saat fark;     3 x 15=  45 meridyen eder.      Meridyeler arası mesafe kutuplara doğru azalır. buna bağlı olarak kutuplara en yakın olan merkezde daha kısadır.  Cevap: B
Örnek Soru 38:


 28 Batı boylamında Çarşamba günü saat 20 :00 ise aynı anda 50 doğu boylamında  

    saat kaçtır ?
    A) 00.12 Perşembe         B) 01.12 Perşembe
    C) 01:00 Çarşamba         D) 02:00 Çarşamba E) 02.15 Perşembe
 

Cevabını Göster:


 28 batı ile 50 doğu arasında 78 boylam fark vardır.   78 X 4 dk=312 dk = 5 saat 12 dk zaman farkı vardır.

Doğuda saat ileri olacağından toplanır. Gün bir gün ileri atar. 01: 12 perşembe      Cevap: B
Örnek Soru 39:


 Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’ nin matematik konumu ile ilgili değildir ? 


A) Türkiye 36 – 42 kuzey paralelleri arasında yer alır.
B) Türkiye 26 – 45 doğu meridyenleri arasındadır.
C) Dünya’nın Jeopolitik önemi olan bir yerindedir.
D) Türkiye’nin en batı ucu, baş meridyene yaklaşık 104’ dakika uzaklıktadır.
E) Türkiye’nin doğusu ile batısı arsında 19 boylam farkı vardır.
 

Cevabını Göster:


 Enlem ve boylama göre belirlenen konuma matematik konum denir. Önemli yollara enerji kaynakalarına boğazlara.... göre belirlenen konumdur.     Cevap: C
Örnek Soru 40:


 28 Doğu Meridyeni üzerinde bulunan Balıkesir’ de yerel saat 8:00 iken yaklaşık 40 

doğu Meridyeni üzerinde bulunan Diyarbakır’ da aynı anda yerel saat kaçtır ?
 
A) 8.40 B) 9.12     C) 8.48      D) 16.10            E) 6.40
 

Cevabını Göster:


 40 - 28 = 12 boylam fark    12 x 4 = 48 dakika fark     diyarbakır daha doğuda olduğundan

08:00  + 48 dk =  8:48           Cevap: C
Örnek Soru 41:


 Bir yerin aşağıdaki özelliklerinden hangisi o yerin enleminden etkilenmez ?

 

A) Deniz suyunun tuzluluk ve sıcaklık özelliği
B) Tarımsal etkinlikleri
C) Gece gündüz süresi
D) Yerel saati
E) Yaşama biçimi
 

Cevabını Göster:


 Yerel saat enlem ile değil boylam ile ilgilidir. Cevap: D
Örnek Soru 42:


 Türkiye 36 – 42 Kuzey enlemleri 26 – 45 Doğu boylamları arasında yer alır.

       Bu bilgiye göre Türkiye hakkında aşağıdaki yorumlardan hangisini yapamayız ?

A) Başlangıç meridyeninin doğusundadır.
B) Kuzey yarımkürededir.
C) Doğu – Batı uzanışlıdır.
D) Yengeç dönencesinin kuzeyindedir.
E) Avrupa ile Asya kıtası arasında yer alır.
 

Cevabını Göster:


 Yalnızca bu bilgilerle hangi kıtalarda olduğunu bilemeyiz.    Cevap: E
Örnek Soru 43:


 Aşağıdakilerden hangisi bir bölgenin matematik konumu ile doğrudan ilgili değildir? 

 

A) Bitki örtüsü
B) Genel iklim özellikleri
C) Yer altı zenginlikleri
D) Gece ve Gündüz süresi
E) Ulusal saat ayarı
 

Cevabını Göster:


 Yeraltı zenginlikleri jeolojisi ile ilgilidir.    Cevap: C
Örnek Soru 44:


 Bir ülkenin güneş ışınlarını dik açıyla alıp almadığını belirleyebilmek için aşağıdakilerden hangisini bilmek yeterlidir ?

A) Ülkenin iklim özelliklerini
B) Ülkenin bitki örtüsünü
C) Ülkenin hangi enlemler arasında bulunduğunu
D) Ülkenin hangi boylamlar arasında bulunduğunu
E) Ülkenin hangi yarım kürede bulunduğunu
 

Cevabını Göster:


 Enlem derecesini bilirsek yılda kaç defa güneşi dik aldığını ya da almadığını anlarız. dönencelere 1 dönenceler arasına yılda 2 kez dik gelir.    Cevap: C
Örnek Soru 45:


 Bir noktanın başlangıç meridyenine göre yerinin bilinmesi, o noktanın hangi özelliğinin belirlenmesinde rol oynamamıştır ?


A) Grenwhich’ e göre bulunduğu yerin tesbitinde 
B) Yerel  saatin belirlenmesinde
C) Bulunduğu saat diliminin tesbitinde
D) Ekvatora olan uzaklığın bulunmasında
E) Öğlen vaktinin belirlenmesinde
 

Cevabını Göster:


 Ekvatora uzaklı enlem ya da paralel dercesini ve numarasını bilirsek hesaplanabilir.     Cevap: D
Örnek Soru 46:


 Aynı enlem üzerinde doğu-batı doğrultusunda hareket eden bir gözlemci aşağıda verilenlerden hangisinin kesinlikle değişmediğini gözlemler?


A) Yerel saatlerin
B) Yıllık yağış miktarının
C) Günlük sıcaklık farklarının
D) Gündüz süresinin
E) Doğal bitki örtüsünün
 

Cevabını Göster:


 Aynı enlem üzerinde güneşin geliş açısı yani gündüz süreleri değişmez.    Cevap: D
Örnek Soru 47:


 Ekvator'dan kutuplara gidildikçe Güneş ışınlarının düşme açısı küçülür. Buna enlem etkisi denir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi enlem etkisi ile açıklanamaz?

A) Ekvatordan kutuplara gidildikçe bitki örtüsünün kuşaklar oluşturması
B) Ekvator'da kalıcı karlara rastlanması
D) Kızıldeniz'in Baltık Denizi'nden tuzlu olması
C) Tarım üst sınırının kutuplara gidildikçe alçalması
E) Kutup yönünden gelen rüzgârların sıcaklığı düşürmesi
 

Cevabını Göster:


 ekvatorda da kalıcı karların olması yükselti ile ilgilidir.      Cevap: B
Örnek Soru 48:


 Aynı boylam üzerinde yer alan noktalarda;

I. Güneş ışınlarının düşme açısı
II. Yerel saatleri
III. Güneş'in doğuş-batış saatleri
IV. Gündüz uzunlukları
V. Saat dilimleri

gibi özelliklerden hangileri yıl boyunca aynıdır?
A) Yalnız I B) III-IV   C) I-III                D) IV-V E) II-V
 

Cevabını Göster:


 Aynı boylam üzerindeki yerlerin yerel saatlari dolayısıyla bulundukları saat dilimi aynıdır.    Ceavap: E
Örnek Soru 49:


 


Cevabını Göster:


 Çizgisel hız ekvatorda en fazla kutuplara gidildikçe azalır.     Cevap: E
Örnek Soru 50:Cevabını Göster:


 3 numarada meridyenler arası daha kısa olduğundan en büyük fark olur.    Cevap: C
Örnek Soru 51:


 Aşağıdakilerden hangisi Dünya'nın şeklinin sonuçlarından biri değildir?


A) Dönencelerin sınırları
B) Dünya'nın yarısının aydınlık, yarısının karanlık olması
C) Harita çiziminde hatalar meydana gelmesi
D) Yer çekiminin kutuplarda fazla, Ekvatorda az olması
E) Güneş ışınlarının düşme açısının Ekvatordan kutuplara doğru değişim göstermesi
 

Cevabını Göster:


 Dönencelerin oluşması sınırlarının belirmesi eksen eğikliği ile ilgilidir.    Cevap: A
Örnek Soru 52:


 I. Kayaların fiziksel çözülmesi

II. Batıda yerel saatin geri olması
III. Meltem rüzgârları
IV. Günlük sıcaklık farkları
V. Doğu'da Güneş'in erken doğması

Dünya ekseni etrafında hareketini batıdan doğuya doğru yaptığına göre yukarıda verilen yargıların hangileri dönüş yönüne bağlı olarak oluşur?
A) I ve II      B) II-III C) III-IV             D) Yalnız III  E) II-V
 

Cevabını Göster:


 Bu olay güneşin doğuş yönünü ve yerel saatin ileri geri olmasını etkiler.  Cevap: E
Örnek Soru 53:


 


Cevabını Göster:


 Paralel dercesi büyüdükçe uzunluğu azalır dercesi büyük olan en uzun olmaz.    Cevap: E
Örnek Soru 54:


 


Cevabını Göster:


 Kutuplardan basık olduğundah dünyanın merkezine olan mesafesi ekvatora göre daha kısa olur.       Cevap: E
Örnek Soru 55:


 


Cevabını Göster:


 Yerçekimi en az ekvatorda C, çizgisel hız en az kutuplarda A noktası               Cevap:  D
Örnek Soru 56:


 


Cevabını Göster:


 Dünyanın şeklinden dolayı kutuplara gidildikçe güneş ışınları eğik açıyla gelşr ve sıcaklık düşer... Cevap: E
Örnek Soru 57:


 Aşağıdakilerden hangisi Kuzey yarım küre’de yaz yaşanırken, Güeny yarım küre’de kış yaşanmasına neden olan etmenle ilgilidir?

 

A) Tan ve grup vakitlerinin kutuplara gidildikçe uzaması
B) Okyanus akıntılarında sapmaların olması
C) Kutuplara gidildikçe sıcaklığın azalması
D) Yer ekseninin ekvatora dik olması
E) Gece- Gündüz süresinin yıl boyunca değişmesi
 

Cevabını Göster:


 Farklı mevsimlerin yaşanması eksen eğikliği ile ilgilidir. Yine gece gündüz sürelerinin değişmesi eksen eğikliği ile ilgilidir.      Cevap: E
Örnek Soru 58:


 Bir yerde günlük sıcaklık farklarının oluşmasını etkileyen faktör aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili değildir?

 

A) Yerel saat farklarının oluşması
B) Gece- Gündüzün birbirini izlemesi
C) Sürekli rüzgarların eriş yönünde sapmaların oluşması
D) Ekvatorda gece- gündüz sürelerinin yıl boyunca eşit olması
E) Dinamik basınç alanlarının oluşması 
 

Cevabını Göster:


 Günlük sıcaklık farkı günlük hareketten yani gece gündüzün birbirini izlemesinden doğar.      Cevap: B
Örnek Soru 59:


 Dünya’nın hangi özelliği, Dünya’da ki sıcaklık farklarının Ay’a göre az olmasının temel nedeni nedir?

 

A) Atmosferi olması
B) Güneşle uzak olması
C) Kendi ekseni etrafındaki hareketi
D) Güneş etrafındaki hareketi
E) Yer şekillerinin engebeli olması
 

Cevabını Göster:


 Atmosfer sıcaklık farkını azaltır, gölgelerin de aydınlık olmasını sağlar, .....           Cevap: A
Örnek Soru 60:


  I. Çizgisel hız kutuplara gidildikçe azalır.

          II. Gündüz süreleri yıl içerisinde değişiklik gösterir.
         III. Sıcaklık ekvatordan uzaklaştıkça azalır.
         IV. İki nokta, güneş ışınlarını yıl boyunca aynı açıyla almaz.
         V. İki meridyen arasındaki uzaklık ekvatora yaklaştıkça artar.
   Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Dünya’nın şekliyle doğrudan orantılıdır?
           A) II- IV                   B) I                  C) II                 D) I-II            E) III- IV
 

Cevabını Göster:


 çizgisel hız şekil ve hareket; gündüz süresi eksen eğikliği; sıcaklığın kutuplara doğru azalması dünyanın şekli; yıl boyunca ışınların değişmesi şekil ve hareket; meridyenler arasındaki mesafe dünyanın şekli ile ilgilidir.      Cevap: E
Örnek Soru 61:


 Aşağıdakilerden hangisi ekliptik ile eksen arasındaki açının 70 olması durumunda gözlenecek olaylardan biri değildir?

 

A) Tropikal kuşak daralır
B) Güneş ışınlarının dik geldiği alanlar azalır
C) Ekvatorda Güneş ışınlarının gelme açısı daha az değişir.
D) Gece- Gündüz süreleri arasındaki fark daha az olur.
E) Kutup bölgeleri sürekli gündüz olur.
 

Cevabını Göster:


Ekliptik ile eksen arasındaki açının 70 olması; eksen eğikliğinin 20 derece olması demektir ve bu durumda kutuplarada sürekli gündüz olmaz.       Cevap: E
Örnek Soru 62:


Yörünge düzlemi ile Ekvator düzlemi arasında 23  27’ lik açı vardır. Bu iki düzlem arasındaki açı 18 derece olsaydı, aşağıdakilerden hangisi olmazdı?

 

A) Tropikal kuşak daralırdı
B) Mevsimler yine görülürdü
C) Kutup daireleri 72 derece enlemlerinden geçerdi
D) Her yerde gece- gündüz süresi eşit olurdu
E) Orta kuşak genişlerdi.
 

Cevabını Göster:


 Gece gündüz süresinin her yerde eşit olması için eksen eğikliğinin olmaması gerekir.     Cevap: D
Örnek Soru 63:


 Bir yerde Güneş ışınlarının düşme açısının yıl içinde sürekli değişmesi aşağıdakilerden hangisinin sonucudur?

 

A) Yer ekseni ile yörünge düzlemi arasındaki açının
B) Yer ekseni ile ekvator düzlemi arasındaki açının
C) Enlemi
D) Boylamı
E) Bakı durumunun
 

Cevabını Göster:


 B şıkkındaki yer ekseni ve ekvator düzlemi arasındaki açı zaten 90 dercedir, Ama yer ekseni ile yörünge düzlemi arasında ise 66 33 dercelik açı yani 23 27 lik eğiklik vardır. Bu yüzden güneş ışınları sürekli değişik açılarla gelir.        Cevap:A
Örnek Soru 64:


Dünya’nın kendi ekseni etrafındaki dönüşü, farklı boylamlar üzerinde yer alan noktaların yerel saatlerinin farklı olmasına neden olur. Buna göre Güneş’in doğuşunun 3 saat ara ile gerçekleştiği iki yer arasında kaç meridyen vardır?

A) 4                  B)  15             C) 30                    D) 45            E) 90
 

Cevabını Göster:


 3 saat 180 dakika eder 180 / 4 = 45 meridyen fark vardır.     Cevap: D
Sayfayı Yazdır
Sayfayı YazdırCoğrafya>>Lise 1 Coğrafya
24351 Okunma

Telif Hakkı & Sorumluluk

Sorudershanesi.com ailesi olarak, 5651 Sayılı Kanun’un 8. Maddesine ve T.C.K’nın 125. Maddesine göre tüm ziyaretçilerimiz yaptıkları paylaşımlardan sorumludur. Ziyaretçilerin yaptıkları hiç bir paylaşımdan sitemiz sorumlu değildir. Sorudershanesi.com hakkında yapılacak tüm itiraz veya şikayetlerinizi iletişim sayfamızdan bildirilmesi halinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde tarafımızdan gereken işlemler yapılacak ve size dönüş sağlanacaktır.