Anasayfa
AnasayfaİletişimHakkımızda

Site İçi Arama

İstatistik

Merhaba,  

25 Kasım 2017
Cumartesi
İyi Geceler

Toplam Konu Sayısı:1200
Editör Sayısı:2

dunyanin-gunluk-ve-yillik-hareketi-sonuclari

Sayfayı Yazdır
Sayfayı Yazdır
Bir yada iki kelime olarak arama yapın.

Örnek Soru 1:


 Dünyanın Yörüngesi elips değilde tam çember olsaydı neler olurdu?


Cevabını Göster:


Bildiğiniz gibi dünyanın yörüngesi elips şeklinde. bu yüzden dünya güneş etrafında dönerken-yıllık hareket-bazen güneşe yaklaşır bazen uzaklaşır. güneş etrafındaki dönüş hızı bu yüzden bazen artar bazen azalır yani yavaşlar...dolayısıyla mevsim süreleri birbirinden farklı sürer...

Eğer bu yörünge tam bir daire olsaydı dünyanın yıllık hareketindeki hızı değişmez mevsim süreleri eşit olurdu.

 
Örnek Soru 2:


Güneşin, görünen günlük ve yıllık hareketleri göz önüne alındığında, Ankarada yatay bir düzlem üzerine dik olarak yerleştirilen 1 metrelik bir çubuğun gölge uzunluğunun sıfır olması olanaklı mıdır, neden?

 
A) Olanaklıdır. Çünkü, Haziranda gündüzler çok uzundur.
B) Olanaklıdır. Çünkü, Güneş öğleyin tepe noktasından geçer.
C) Olanaklı değildir. Çünkü, hareket eden Güneş değil Dünya’dır.
D) Olanaklı değildir. Çünkü, Ankara dönenceler dışında yer alır.
E) Olanaklı değildir. Çünkü, çubuk uzundur.
 

Cevabını Göster:


Bir cismin gölgesinin sıfır olması için güneş ışınlarının 90 derecelik açıyla gelmesi gerekir. Oysa ülkemiz ve Ankara dönenceler dışında olup, güneş ışınları hiçbir zaman 90 derecelik açı ile gelmez. Cevap: D

 Örnek Soru 3:


Yerkürenin kendi ekseni çevresindeki hızı, ekvatorda yaklaşık 1670 km/saattir. 

Yerküre çevresinde, dairesel bir yörüngede hareket eden uzay aracından, ekvator üzerindeki sabit bir nokta sürekli olarak görülmekte ise bu uzay aracının hızı için ne söylenebilir?
  
A) Hep aynı nokta görüldüğünden, Yerin dönme hızına eşittir.
B) Yörüngesi yerküreninkinden kısa olduğu için, Yerin dönme hızından küçüktür.
C) Yerden uzaklığı bilinmediğinden, bir şey söylenemez.
D) Yer çekiminden etkilenip etkilenmediği bilinmediğinden, birşey söylenemez.
E) Yerkürenin dışında döndüğü için Yerin hızından büyüktür.
 

Cevabını Göster:


Dünya, geoit şeklinin sonucu olarak en hızlı ekvator çevresinde döner. Dünyanın dışında dairesel yörüngeye sahip bir uydunun ekvatorda bir noktayı sabit olarak görebilmesi, yerin ekvatordaki hızından daha hızlı dönmesini gerektirir. Çünkü uzay aracı Dünyanın dışında döndüğünden daha büyük yörüngeye sahiptir. Cevap: E
Örnek Soru 4:


 Aşağıdakilerden hangisi, yerkürenin günlük ve yıllık hareketlerine bağlı olarak değişmez?

 
A) Güneşin doğuş ve batış saatleri
B) Dünyanın Güneşe göre konumu
C) Gece ve gündüzün uzunluğu
D) Yer ekseninin ekvator düzlemiyle yaptığı açı
E) Güneş ışınlarının yere değme açısı
 

Cevabını Göster:


Yer ekseni ile ekvator düzlemi arasındaki açı devamlı 90° dir. Bu açı yıl boyunca değişmez. Fakat A, B, C ve E seçeneklerindeki özellikler Dünyanın yıllık hareketine bağlı olarak değişir. Cevap: E
 Örnek Soru 5:


Türkiyede Ocak ve Şubat aylarında görülen hava olayları, Arjantinde Temmuz ve Ağustos aylarında görülmektedir.

Bu durum, Arjantinin hangi özelliği ile ilgilidir?

 

A) Güney Yarım Kürede yer almasıyla

B) Sürekli yüksek basınç merkezlerinin etkisinde kalmasıyla

C) Güneydoğu alizelerine açık olmasıyla

D) Kuzey - güney doğrultusunda uzanmasıyla

E) Batı rüzgârlarına kapalı olmasıyla


Cevabını Göster:


Ülkemizde Ocak - Şubat aylarında kış mevsimine ilişkin hava olayları görülür. Benzeri durum Güney Yarım Küre’deki Arjantinde Temmuz - Ağustosda görülür. Bu durum eksen eğikliğine bağlı olarak güneş ışınlarının aynı anda her iki yarım küreye farklı açılarla gelmesinin sonucudur. Cevap: A
Örnek Soru 6:


Ankara’da oturan bir kişi 21 Aralıkta başka ülkedeki bir kente gidiyor. Gittiği yerde gündüz süresinin Ankaradakinden daha uzun olduğunu görüyor. 

Bu kişinin gittiği yer Ankara’ya göre nerede olabilir?
 
A) Kuzeydoğuda       B) Kuzeyde         C) Güneyde      D) Doğuda              E) Batıda 
 

Cevabını Göster:


 21 Aralıkta Güney Yarım Küre’de gündüzler uzun, geceler kısadır. Ankaranın bulunduğu Kuzey Yarım Kürede ise gündüzler kısa geceler uzundur. Kişinin gittiği yerde gündüz süresinin Ankaradan daha uzun olması güneye gittiğini gösterir. Cevap:C
Örnek Soru 7:


Havanın bulutsuz olduğu bir günde, düz bir araziye dikilen çubuğun gölgesi üzerinde yapılan gözlemlerden, o yerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisini belirlemede yararlanılamaz?

 
A) Boylam derecesini
B) Enlem derecesini
C) Yerel saatini
D) Yükseltisini
E) Bulunduğu yarım küreyi 
 

Cevabını Göster:


Bir cismin gölge uzunluğu gözlenerek Güneş’in konumu belirlenir. Bundan yerel saat ve boylam derecesi belli olabilir. Ayrıca gölge yönüne bakarak enlem derecesi ve bulunulan yarım küre anlaşılabilir. Örneğin ülkemizde gölge yönü öğleyin her zaman kuzeyi gösterir ve hiç bir zaman gölge boyu sıfır olmaz. Fakat gölgeye bakılarak o yerin yüksekliği hakkında bilgi edinemeyiz.     Cevap: D
Örnek Soru 8:


 Aşağıdakilerden hangisi ekvator düzlemi ile ekliptik arasında 23  27derecelik açı olmasının bir sonucu değildir?

 
A) Güneş ışınlarının yalnızca dönenceler arasındaki noktalara dik gelmesi
B) Orta enlemlerde mevsimlerin daha belirgin olması
C) Gece ve gündüz sürelerinin uzayıp kısalması
D) Gün uzunluğunun 24 saat olması
E) Kuzey ve Güney Yarım Kürede aynı tarihte farklı mevsimler yaşanması
 

Cevabını Göster:


 A, B, C ve E seçeneklerindeki özellikler Dünyanın eksen eğikliği özelliği ve yıllık hareketiyle ilgilidir. Fakat D seçeneğindeki özellik Dünya’nın günlük hareketinin bir sonucudur. Cevap: D
Örnek Soru 9:


a uçağı Kutup Dairesi, b uçağı Yengeç dönencesi, c uçağı ise ekvator üzerinde, yerden aynı yükseklikte uçarak Dünya çevresindeki turlarını aynı sürede tamamlıyorlar.

Aşağıdakilerin hangisinde, bu uçaklar, hızı en az olandan en fazla olana doğru sıralanmıştır?
 
A) c < b < a                B) b < c < a                C) c < a < b
 
D) a < b < c                E) b < a < c 

 

Cevabını Göster:


 Dünyanın şekli geoit olduğu için, paralellerin genişlikleri ekvatordan kutuplara gittikçe azalmaktadır. Uçaklar turlarını aynı sürede tamamladığından çevre genişliği, en az olan kutup dairesindeki uçak en yavaş, Yengeç dönencesindeki orta, en geniş çevresi olan ekvatorda ise uçak hızı en fazla olacaktır. Yani a < b < c şeklinde oluşacaktır.             Cevap: D
Örnek Soru 10:


Yörünge düzlemi ile ekvator düzlemi arasında 23 27derecelik bir açı olması nedeniyle, aynı boylam üzerinde, Güneş 21 Haziran’da Türkiye’nin kuzeyindeki bir noktada güneyindeki bir noktaya göre daha geç batar.

Aşağıdakilerden hangisi, yukarıdaki durumu doğuran nedene bağlı değildir?
  
A) Kuzey Yarım Kürede kış mevsimi yaşanırken Güney Yarım Kürede yaz mevsimi yaşanması
B) Ekvator üzerinde yıl boyunca gece ve gündüz süresinin eşit olması
C) Güneş ışınlarının dönencelere yılda birer kez dik gelmesi
D) 21 Aralık ve 21 Haziranda aydınlanma dairesinin kutup dairelerinden geçmesi
E) Kutup noktalarında 6 ay boyunca Güneşin batmaması
 

Cevabını Göster:


Sorunun öncülünde Dünyanın eksen eğikliğinin sonuçlarından birisi verilmiştir. Cevap seçeneklerinden hangisindeki olay bu nedene bağlı değildir diye sorulmaktadır. B seçeneğindeki, ekvator üzerinde yıl boyunca gece ve gündüz süresinin eşit olmasının nedeni eksen eğikliği olamaz. Çünkü, Dünyanın eksen eğikliği olsada olmasa da, ekvatorda gece ve gündüz süresi hiç değişmez. Diğer seçeneklerdeki olaylar eksen eğikliğinin sonuçları arasındadır.         Cevap: B
Örnek Soru 11:


 21 Haziranda Y noktasında Güneş bir gün süreyle hiç batmazken, Z noktasında gündüz uzunluğu 16 saattir.

Buna göre, bu iki nokta ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi kesin değildir?
 
A) İki noktanın da Kuzey Yarım Kürede olduğu
B) Z noktasının güneş ışınlarını, Y noktasına göre, daha büyük açıyla aldığı
C) Y noktasının Kuzey Kutup Dairesi üzerinde olduğu
D) İki noktanın farklı meridyen yayları üzerinde olduğu
E) Z noktasının, Y noktasına göre, ekvatora daha yakın olduğu
 

Cevabını Göster:


Sorunun öncül kısmındaki bilgilere göre, 21 Haziran günü
Y noktasında güneş bir gün süreyle hiç batmazken,
Z noktasında gündüz uzunluğu 16 saattir. Buna göre,
Y noktasının 66°33 derece Kuzey enleminde, Z noktasının ise
onun güneyinde yer aldığı kesinlikle söylenebilir. Çünkü,
21 Haziranda güneş ışınları Yengeç dönencesine dik gelir. Yengeç dönencesinden kuzeye gidildikçe gündüz süresi uzar, gece süresi kısalır. Bu açıklamalardan hareketle A, B, C ve
E seçeneklerinde verilenler Y ve Z noktaları için kesinlikle söylenebilir. Ancak bu iki noktanın farklı meridyenlerde bulundukları kesin değildir.     Cevap: D
Örnek Soru 12:


Kırkıncı paralel üzerindeki bir noktanın hangi yarım kürede yer aldığı, aşağıdakilerin hangisine bakılarak saptanamaz?

 
A) Gece ve gündüz süresinin eşit olduğu güne
B) Gündüz süresinin uzamaya başladığı güne
C) Gölge boyunun en kısa olduğu aya
D) Sıcaklık ortalamasının en düşük olduğu aya
E) Cisimlerin öğle saatindeki gölgesinin yönüne
 

Cevabını Göster:


Kırkıncı paralel üzerindeki bir noktanın hangi yarım kürede yer aldığı, gece ve gündüz süresinin eşit olduğu güne bakılarak saptanamaz. Çünkü kırkıncı paralelde gece ve gündüzün eşit olduğu günlerde (21 Mart - 23 Eylül) bütün Dünyada gece ve gündüzler eşittir. B, C, D ve E seçeneklerindeki bilgilere bakılarak, noktanın hangi yarım kürede yer aldığı söylenebilir.        Cevap: A
Örnek Soru 13:


Yeryüzünde, aynı meridyen üzerinde bulunan, deniz üzerindeki iki noktada güneşin

aynı anda doğabilmesi aşağıdaki koşullardan hangisine bağlıdır ?

A) Ekvatora uzaklıklarının aynı olmasına
B) Yükseklikliklerinin aynı olmasına
C) Ekvatorla eksen arasındaki açının genişlemesine
D) Güneş ışınlarının Ekvator’a dik gelmesine
E) Ekvator’la eksen arasındaki açının daralmasına
 

Cevabını Göster:


  21 mart ve 23 eylülde yani gece gündüz eşitliğinde yani güneş ekvatora dik geldiğinde yaşanır. Cevap: D
Örnek Soru 14:


 Ekvator üzerinde seçilen noktalar, dünyanın ekseni etrafında dönüşünün en hızlı olduğu  

          yerlerdir. 
         Aşağıdaki özelliklerden hangisi bu duruma kanıt olarak gösterilir ?
 
A) Ekvator düzlemi yer eksenine diktir.
B) Ekvator yerküreyi iki yarımküreye böler.
C) Ekvatorla – Ekliptik düzlemi arasında 23 27’ lik açı vardır.
D) Ekvator kutup noktalarına eşit uzaklıktadır.
E) Ekvator en büyük paralel dairesidir.
 

Cevabını Göster:


 Ekvatorun en uzun paralel olması buna kanıttır. Çünkü daha hızlı dönerek daha kısa olan paralellerle aynı zamanda turunu tamamlamalıdır. Cevap: E
Örnek Soru 15:


 Güneş ışınlarının yeryüzüne geliş açısının enleme göre değişmesinin temel nedeni   

       aşağıdakilerden hangisidir ?
A) Paralellerin boylarının birbirinden farklı olması
B) Dünyanın şeklinin küresel olması
C) Bütün enlemlerin açısal dönüş hızının aynı olması
D) Dünyanın kendi etrafında dönmesi
E) Dünyanın Güneş etrafında dönmesi
 

Cevabını Göster:


 Dünyanın şeklinden dolayı güneş ışınlarının geliş açısı kutuplara doğru daralır. Cevap: B
Örnek Soru 16:


 21 Haziran tarihinde Karadeniz Bölgesi’nde gündüz süresi Akdeniz Bölgesi’nde yaşanan   

      gündüz süresinden daha uzundur.
      Aşağıdakilerden hangisi bu durumu yaratan nedenlerden değildir ?
A) Yüksek enlemlerde yer alması
B) Dünyanın ekseninin eğik olması
C) Dünyanın güneş etrafındaki hareketi
D) Güneyden kuzeye gidildikçe yükseltinin artması
E) Güneş ışınlarının geliş açısının farklı olması
 

Cevabını Göster:


Yeryüzü şekillerinin gece gündüz süresine etkisi yoktur. Cevap: D
Örnek Soru 17:


 Güneye doğru gittikçe Ekvator a, batı ya doğru gittikçe başlangıç meridyenine  

       yaklaşan biri, Ekvator ve başlangıç meridyeninin kesişim noktasına göre hangi 
       yöndedir ?
       A) Güneydoğu B) Kuzeybatı       C) Kuzeydoğu D) Doğu E) Güneybatı
 

Cevabını Göster:


güneye gidince ekvatora geliyorsa kuzeydedir. 

batıya gidince başlangıç meridyenine geliyorsa doğudadır. KUZEYDOĞU Cevap: C

 
Örnek Soru 18:


Güneş ışınlarından fazla sürede yararlanma sıcaklığı arttırır. Oysa, kuzey yarımkürenin  yüksek             enlemlerinde yazın aydınlanma süresi fazla olmasına karşın sıcaklık azdır. 

          Aşağıdakilerden hangisi bu durumun nedenidir ?

A) Güneş ışınlarının daima eğik gelmesi
B) Atmosferde nem oranının fazla olması
C) Yerkürenin geoid biçiminde olması
D) Yükseltinin fazla olması
E) Bitki örtüsünün az olması
 

Cevabını Göster:


 Sıcaklık için süreden çok geliş açısı önemlidir. Cevap: A
Örnek Soru 19:


 Oğlak dönencesi güneyinde yer alan bir ülke için aşağıda verilenlerden hangisi

Yanlıştır ? 
A) Kuzeye bakan yamaçlar daha fazla ısınır.
B) Gece – gündüz farkı güneye gidildikçe artar.
C) 21 Aralıktan en kısa gece yaşanır.
D) Kuzeyden esen rüzgarlar hava sıcaklığını düşürür.
E)    21 Hazirandan itibaren gündüzler uzamaya başlar
 

Cevabını Göster:


 bu noktanın kuzeyinde ekvator olacağından kuzeyden gelenler sıcaklığı artırır. Cevap: D
Örnek Soru 20:


Kuzey yarımkürede 66 33’ kuzey paralelinin  24 saat gündüzü yaşadığı gün aşağıdakilerden hangisidir ?


A) 21 Aralık B) 21 Haziran             C) 3 Ocak D) 23 Eylül                 E) 21 Mart
 

Cevabını Göster:


 Sadece 21 haziranda 24 saat gündüz yaşar sadece 21 aralıkta 24 saat gece yaşar. Cevap: B
Örnek Soru 21:


 Dünya elipse yakın bir yörünge izlediğinden Aralık ayında güneşe yaklaşmakta haziran ayında güneşten uzaklaşmaktadır. Oysa Türkiye’ de sıcaklık ortalamaları aralık ayında,    

      ayından daha düşük olmaktadır.
      Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisiyle en doğru biçimde açıklanır ?
A) Haziran ayında güneş ışınlarının daha küçük açıyla gelmesiyle
B) Haziran ayında atmosferin güneş ışınlarını daha az iletmesiyle
C) Yeryüzündeki ısınmanın güneş ışınlarının geldiği açıyla ilgili olmasıyla
D) Aralık ayında atmosferde nem oranının fazla olmasıyla
E) Aralık ayında güneş ışınlarının daha büyük açıyla gelmesiyle
 

Cevabını Göster:


 Güneşe yakın ya da uzak olmaktan çok ışınların geliş açısı önemlidir. Cevap: C
Örnek Soru 22:


Yerkürenin ısınmasında tek etken Güneş’e uzaklık olsaydı, tüm yerküre için yılın en sıcak günü hangisi olurdu ?
  A) 21 Mart B) 21 Aralık C) 21 Haziran             D) 4 Temmuz E) 3 Ocak
 

Cevabını Göster:


 Dünya güneşe en yakın 3 ocakta olur(günberi). Cevap: E
Örnek Soru 23:


23 Eylül tarihinde güneş ışınları 86 Kuzey enlemi üzerinde alınacak bir noktaya
 kaç derecelik açı ile gelir ?
       A) 2              B) 4             C) 6              D) 8          E) 86

 

Cevabını Göster:


 23 eylülde ekvatora 90 derece ile geli. ekvator ile sorulan yer arasında   86 - 0 = 86 enlem fark var. her enlemde 1 derece eğik gelirse

90 - 86 = 4 derece olur                       Cevap: B
Örnek Soru 24:


 Güneşin batışı sırasında herhangi bir noktaya dikilmiş olan bir çubuğun gölge boyu

  için ne söylenebilir ?
 
A) Çubuğun boyuna eşittir.
B) Çubuğun boyundan kısadır.
C) Çubuğun boyunun iki katıdır.
D) Çubuğun boyunun dört katıdır.
E) Sonsuzdadır.
 
 

Cevabını Göster:


 Güneş en yatay açı ile düşeceğinden gölge sonsuza kadar uzanır. Cevap: E
Örnek Soru 25:


 Kuzey yarımkürede kış, güney yarımkürede ise yaz en kısa süren mevsimlerdir.

       Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir ?
A) Ekvator düzlemi ile yörünge düzlemi arasındaki açı
B) Yarımkürelerdeki kara miktarının farklı olması
C) Ekvator’da dönüş hızının fazla olması
D) Dünya yörüngesinin elips şeklinde olması
E) Şubat ayının 28 gün sürmesi
 

Cevabını Göster:


 Dünyanın yörüngesi elips olduğunda dünya güneşe bazen yaklaşır bazen uzaklaşır ve bu olay güneş etrafında dönüş hızını etkiler. böylece mevsim süreleri farklı olur.     Cevap: D
Örnek Soru 26:


 Paralel daireleri ile Ekliptik arasındaki açıyı aşağıdakilerden hangisi belirler ?

 

A) Yörüngenin biçimi
B) Yerküre ekseninin eğikliği
C) Yerkürenin basıklığı
D) Paralel dairelerin sayısı
E) Ekvator’un uzunluğu
 

Cevabını Göster:


 Yerkürenin ekseni eğik olmasaydı ekvator ve ekliptik çakışırdı Ancak eksen eğik olduğundan ekliptik ile paraleller arsında 23 27 lik bir açı vardır. Cevap: B
Örnek Soru 27:


 Dünya ekseni çevresinde dönerken, aşağıdaki şehirlerimizden hangisi güneşin önünden daha büyük bir hızla geçer ?

A) Mersin B) Burdur
C) Konya D) Yozgat
E) Zonguldak
 

Cevabını Göster:


 Dünyanın dönü hızı ekvatorda daha fazladır. Ekvatora en yakın Mersindir.     Cevap: A
Örnek Soru 28:


21 Haziran’ da aşağıdaki özel paralellerden hangisi üzerindeki yatay düzleme dik bir çubuğun gölgesi öğle vakti sıfır olur ?

A) Ekvator          B) Yengeç Dönencesi
C) Oğlak Dönencesi          D) Kuzey Kutup Dairesi
E) Güney Kutup Dairesi
 

Cevabını Göster:


 21 haziranda yengeç dönencesine güneş dikgelir ve cisimlerin gölgesi oluşmaz.             Cevap: B
Örnek Soru 29:


 Aydınlanma dairesinin kutup noktalarından geçtiğinde, aşağıda verilen enlemlerden hangisinde, bir çubuğun gölge boyu öğle vakti sıfır olur ?

A) Ekvator          B) Yengeç dönencesi
C) Oğlak dönencesi  D) Kuzey kutup dairesi
E) Güney kutup dairesi 
 

Cevabını Göster:


 Aydınlanma dairesinin kutuplardan geçmesi güneş ışınlarının ekvatora dik geldiği ekinoks tarihlerinde olur. O yüzden ekvatordaki cisimlerin gölgesi oluşmaz.     Cevap:A
Örnek Soru 30:


 21 Aralık tarihinde aşağıdaki kentlerimizden hangisinde gece süresi en uzun olur ?


A) Antalya B) Çanakkale C) Konya   D) Kırklareli E) Elazığ
 

Cevabını Göster:


 21 Aralıkta güney yarımkürede oğlak dönencesine güneş dik gelir ve kuzeye gittikçe geceler uzar. Kırklareli en kuzeydedir.            Cevap: D
Örnek Soru 31:


Dünyanın Ekvator düzlemi ile Ekliptik düzleminin çakışık olması durumunda,

aşağıdaki  olaylardan hangisi ortaya çıkardı ?
A) Dünya’ nın kendi etrafındaki dönüşü hızlanırdı.
B) Aynı enlem üzerinde iki mevsim görülürdü.
C) Gece – gündüz sürekli eşit olurdu.
D) Dünya’ nın Güneş etrafındaki dönüşü yavaşlardı.
E)    Elips yörünge, daire şekline dönüşürdü
 

Cevabını Göster:


 Bu durum 21 mart ve 23 eylülde olur. ekinoks tarihleridir ve gece gündüz eşittir.               Cevap: C
Örnek Soru 32:


 Yerkürenin ekseni yörünge düzlemine dik olsaydı, gece ile gündüz süreleri birbirine

      eşit olacak, mevsimler olmayacaktı.  eksen eğikliğinin sözü edilen sonucu doğurması,
    Aşağıdakilerden hangisinde meydana gelen değişiklikten kaynaklanmaktadır ?

A) Güneşin yaydığı ısı enerjisi miktarında 
B) Güneş ışınlarının yeryüzüne düşme açısında
C) Yerküreyle güneş arasındaki uzaklıkta
D) Yerkürenin yörünge üzerindeki dönüş hızında
Yerkürenin kendi çevresindeki dönüş hızında
 

Cevabını Göster:


 Dünyanın ekseni eğik olduğundan her gün güneş ışınları farklı açılarla gelmektedir. Buda sıcaklı mevsimleri etkilemektedir.     Cevap: B
Örnek Soru 33:


Aydınlanma çemberinin kutup noktalarından geçmesi aşağıdaki koşullardan 

Hangisinin gerçekleşmesi halinde mümkündür ?
A) Güneş ışınlarının Ekvator’a dik gelmesi
B) Güneş ışınlarının Yengeç Dönencesi’ne dik gelmesi
C) Güneş ışınlarının Oğlak Dönencesi’ne dik gelmesi
D) Yerküre’ nin güneşe yaklaşması
E) Yerküre’ nin güneşten uzaklaşması
 

Cevabını Göster:


 Güneş ışınları ekvatora dik gelirse aydınlanma çemberi kutup noktalarından geçer.       Cevap: A
Örnek Soru 34:


 Aşağıdakilerden hangisi Güney yarımkürede yaz mevsiminin başlangıç tarihidir ?

A) 21 Haziran           B) 21 Mart
C) 21 Aralık         D) 23 Eylül
E) 1 Ocak 
 

Cevabını Göster:


 Güney yarı kürede yaz 21 Aralıkta başlar. Cevap: C
Örnek Soru 35:


Dünyanın ekseni ile yörünge düzlemi arasındaki açı aşağıdakilerden hangisini 

belirlemez ?
A) Güneş ışınlarının geliş açısının yıl içindeki değişimini
B) Dünyanın yörünge üzerindeki hızını
C) Dünya üzerinde iklim kuşaklarının oluşmasını
D) Ilıman kuşakta dört mevsimin yaşanmasını
E) Gece gündüz sürelerinin farklılaşmasını
 

Cevabını Göster:


 Dünyanın yörüngedeki hızını güneşe yaklaşıp uazaklaşması belirler eksen eğikliği ile ilgili değildir.          Cevap: B
Örnek Soru 36:


 Enlemlerdeki dönüş hızının Ekvator’ dan kutuplara gidildikçe azalmasının nedeni 

 aşağıdakilerden hangisidir ?
A) Ekvatorla ekliptik arasındaki açı
B) Dünyanın şeklinin küresel olması
C) Meridyen aralıklarının eşit olmaması
D) Dünyanın yörüngede eğik durması
E) Güneş etrafındaki dönüş süresi
 

Cevabını Göster:


 Küresel cisimler döndürüldüklerinde ortalarında yani ekvatorda hız en fazla olur. Cevap: B
Örnek Soru 37:


 Dünyamız, 21 Aralık konumuna geldiğinde, aşağıdakilerden hangisi olur ?

 
A) Kuzey yarımkürede yaz
B) Güney yarımkürede yaz
C) Güney kutup noktasında altı ay gece
D) Kuzey yarımkürede en uzun gündüz
E) Kuzey kutup dairesinde sürekli gündüz
 

Cevabını Göster:


 21 Aralıkta güneş oğlak dönencesine dik gelir.güney yarım kürede yaz başlangıcıdır.           Cevap: B 
Örnek Soru 38:


 I.     Yerküre eksen hareketini yapmazdı.

II. Mevsim daha uzun olurdu.
III. Aydınlanma çemberi ile eksen çakışırdı.
IV. Orta kuşakta dört mevsim yaşanmazdı. 
 
Yerkürenin yörünge hareketi bugünkünden daha yavaş olsaydı yukarıdakilerden 
hangisi ya da hangileri gerçekleşirdi ? 
 
A) Yalnız I I. B) I I. III. C) Yalnız  III.               D) III. IV. E) I. III.
 

Cevabını Göster:


 Dünyanın yörüngesindeki yani güneş etrafındaki hızı yavaş olsaydı 1 yıl daha uzun sürer ve mevsim süreleri uzardı.              Cevap: A
Örnek Soru 39:


Deniz akıntılarının Kuzey ve Güney yarımkürelerde belli bir doğrultuda akmayıp 

 Halkalar çizmeleri aşağıdakilerden hangisinden kaynaklanır ?
A) Dünyanın dönmesinden
B) Kıtaların şekillerinden
C) Denizlerin derinliğinden
D) Adaların dağılışından
E) Rüzgarların etkisinden
 

Cevabını Göster:


 Dünyanın kendi ekseni etrafında dönenmesi akıntıların Kuzey yarım kürede sağa güney yarım kürede sola sapmasına neden olmuştur.              Cevap: A
Örnek Soru 40:


Aşağıdakilerden hangisi mevsimlerin oluşmasının temel nedenidir ?

 

A) Dünyanın yörüngesinin elips şeklinde olması
B) Dünyanın yörünge üzerindeki hızının sürekli değişmesi
C) Isınmanın yerden başlaması
D) Dünyanın güneşe olan uzaklığının sürekli değişmesi
E) Ekvator düzlemi ile yörünge düzlemi arasındaki açı
 

Cevabını Göster:


 Ekvator ile yörünge düzlemi arasında açı olmasaydı güneş hep aynı açı ile düşecek ve mevsimler oluşmayacaktı.                 Cevap: E
Örnek Soru 41:


 Aşağıdakilerden hangisi 21 Mart tarihinin özelliklerinden biri değildir ?


A) Dünya üzerinde her yerde gece – gündüz süreleri eşittir.
B) Mutlak değer numaraları aynı olan enlemler, ışınları aynı açıyla alır.
C) Güneş ışınları Ekvator’a dik gelir.
D) Bütün enlemlerde ısınma miktarı eşittir.
E) Işınlar, kutup noktalarına teğet geçer.
 

Cevabını Göster:


 21 Mart ekinoks tarihidir ve güneş ışınları ekvatora dik düşer. Ama bütün enlemlerde ısınma eşit olmaz ısınmaya yükselti denizellik karasallık gibi faktörler deetki eder.                     Cevap: D
Örnek Soru 42:


  Dünyanın yalnızca kendi etrafındaki dönme hızında ortaya çıkacak olan azalmanın 

Aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkisi görülmezdi ?
 
A) Gün süresinde
B) Rüzgar sapmalarında
C) Mevsimlerin uzunluğunda
D) Akıntı sapmalarında
E) Tan olayı süresinde
 

Cevabını Göster:


 Mevsim süreleri yıllık hareketdeki hız ile ilgilidir. günlük hareket bunu etkilemez.    Cevap: C
Örnek Soru 43:


Herhangi bir enlemde güneşin geç doğup erken batması o yer ile ilgili olarak neyi

İfade eder ?

A) Gündüzlerin gecelerden uzun olduğunu
B) Kuzey yarımkürede bulunduğunu
C) Güney yarımkürede bulunduğunu
D) Gecelerin gündüzlerden uzun olduğunu
E) Ekvator üzerinde bulunduğunu
 

Cevabını Göster:


 Geç doğup erken batıyorsa gündüz kısa geceler uzundur. Cevap: D
Örnek Soru 44:


 Dünya yıl içinde Güneş çevresindeki hareketi esnasında bazen Güneş'e yaklaşırken bazen uzaklaşır. Aşağıdaki yorumlardan hangisi bu durumun sonuçları ile ilgili olamaz?

 

A) Kuzey Kutup noktasındaki gündüz süresinin Güney Kutup noktasındakinden uzun olması
B) Kuzey Yarımküre'nin Dünya Güneş'e yakınken sıcak uzak iken soğuk olması
C) Dünya, Güneş'e yakınken yörünge hızının fazla olması
D) Şubat ayının 28 gün sürmesi
E) Kuzey Yarım Küre'de yaz mevsiminin kıştan daha uzun olması
 

Cevabını Göster:


 Kuzey yarım kürede; Dünya güneşe yakınken yaz değil kış yaşanır.       Cevap: B
Örnek Soru 45:


 Bünya kendi ekseni etrafında batıdan doğuya doğru döner.Aşağıdakilerden hangisi bunun kanıtı olamaz?

 
A) Bir ülkenin doğusunda akşamın batısına göre daha erken başlaması
B) İki meridyen arasındaki kuş uçuşu uzaklığın en çok Ekvator'da olması
C) Erzurum'un yerel saatinin İzmir’e göre daha ileri olması
D) Her meridyenin kendinden daha doğudaki meridyene göre yerel saatinin geri olması
E) Güneşin doğudan doğup batıdan batması
 

Cevabını Göster:


 İki meridyen arası mesafenin değişmesi dünyanın şeklinden kaynaklanır.     Ceavap: B
Örnek Soru 46:


 


Cevabını Göster:


 Grafiğin en başında 18 sat gündüz yaşanıyor. Bu mer kez güney yarım kürede olduğuna göre demekki burası 21 Aralık. İlk eşitlik x noktasında yaşanıyor ve burası 21 mart. nİsan mayıs haziranı geçiyoruz ve ikinci eşitlik Y noktasında yaşanıtor 23 eylül. 21 Mart- 23 Eylül        Cevap: E
Örnek Soru 47:


 


Cevabını Göster:


 Şekil 1 de eksen eğik 2 de ise diktir. Bu durum gün uzunluğunu etkilemez . gün uzunluğu eksen hareketinin hızına bağlıdır.       Cevap: D
Örnek Soru 48:


 


Cevabını Göster:


 Gündüz sürelerine bakarak ekvatora uzaklığı anlarız. gündüz süresi ne kadar uzunsa ekvatora o kadar uzaktır. gündüz ne kadar kısa ise ekvatora yakındır.En uzak olan 21:30 ile V numara . demekki ekvatora en uzak ve alacakaranlık en uzundur.     Cevap: E
Örnek Soru 49:


 Aşağıdakilerden hangisi Dünya'nın şeklinin ortaya çıkardığı sonuçlardan biri değildir?

 

A) Denizlerdeki tuzluluğun kutuplara gidildikçe azalması.
B) Paralel dairelerin Ekvator'dan kutuplara gidildikçe küçülmesi.
C) Bir günün 24 saat olması.
D) Kutuplarda yerçekiminin daha fazla olması.
E) Güneş ışınlarının düşme açısının Ekvator'dan kutuplara gidildikçe daralması
 

Cevabını Göster:


 Bir günün 24 saat olması dünyanın kendi ekseni etrafında dönüş hızına bağlıdır.       Cevap: C
Örnek Soru 50:


 Aşağıdakilerden hangisi Dünya'nın şeklinin sonuçlarından biridir?

 

A) Kars'ın yerel saatinin Ankara'nınkinden ileri olması
B) Sürekli rüzgarların yönlerinde sapma olması
C) Sıcaklığın gün içinde değişmesi
D) Gölge boylarının gün içinde değişmesi
E) Sıcaklığın kutuplara gidildikçe azalması
 

Cevabını Göster:


 Sıcaklığın kutuplara gittikçe değişmesi küresel şeklin sonucudur.      Cevap: E
Örnek Soru 51:


 Dünya üzerinde farklı enlemlerde ancak aynı boylam üzerinde bulunan iki merkezde, Güneş'in aynı anda doğup aynı anda batması için aşağıdaki durumlardan hangisinin gerçekleşmesi gerekir?

 

A) Yer ekseni ile yörünge düzlemi arasındaki açının artması
B) Aydınlanma Çemberi'nin Kutup noktasından geçmesi
C) Ekvator'da gölge boyunun uzun olması
D) Aydınlanma Çemberi'nin Kutup Daireleri'nden geçmesi
E) Yörüngenin tam bir daire şeklinde olması
 

Cevabını Göster:


 Atdınlanma çemberi kutup noktalarından geçerse 21 mart ve 23 eylül yani gece gündüz eşit demektir.  Ancak o zaman bu olabilir. Cevap: B  

Coğrafya Öğretmeni T KAYA
Örnek Soru 52:


 Yatay bir düzleme dikilen bir çubuğun gölgesi yıl boyunca güneyi gösteriyor ve yılın sadece bir gününde 0 oluyorsa, çubuğun konumu için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?


a)23° 27’ güney enlemindedir
b)66° 33’ kuzey enlemindedir
c)Ekvatordadır
d)23° 27’ kuzey enlemindedir
e)66° 33’ güney enlemindedir
 

Cevabını Göster:


 Yıl boyunca güneyi göstermesi güney yarı kürede olduğunu, yılda bir kere gölge oluşmaması döenece üzerinde olduğunu gösterir.            Cevap: A
Örnek Soru 53:


 


Cevabını Göster:


 Temmuz ayında güneş ışınları kuzey yarım küreye dik düşer bu da demk oluyor ki kuzeye gittikçe gündüzler uzar.       Cevap: E
Örnek Soru 54:


 Güneşin dik açılarla düştüğü yerlerin 23° 27’ güney enleminden Ekvatora doğru kayması durumunda kuzey yarımkürede hangi mevsimden hangisine yaklaşılmaktadır?

 

a)Kıştan yaza
b)Yazdan sonbahara
c)Kıştan ilkbahara
d)İlkbahardan yaza
e)Sonbahardan kışa
 

Cevabını Göster:


 Yani oğlak dönencesinden ekvatora doğru kayyıyorsa 21 aralıktan 21 marta kadar geçen süre içerisinde demektir. Kuzey yarım kürede bu sırada kıştan ilkbahara gidiş söz konusudur.      Cevap: C

T. KAYA Coğrafya Öğretmeni
Örnek Soru 55:


 


Cevabını Göster:


 A kuzey yarımkürededir. İlkbahar 21 martta başlar. 21 Martta güneş ekvatora dik düşer.      Cevap: B
Örnek Soru 56:


 


Cevabını Göster:


 Haziranda güneç kuzey yarımküreye dik düşer bu yüzden kuzeye gittikçe gündüzler uzar geceler kısalır. güneye gittikçe geceler uzar gündüzler kısalır. ekvator üzerinde gece gündüz eşittir.       Cevap: B
Örnek Soru 57:


 


Cevabını Göster:


 Dünyanın ekseni eğik olduğundan aynı anda yarım küreler güneşi farklı açılarla alır ve farklı mevsimler yaşanır.        Cevap:A
Örnek Soru 58:


 


Cevabını Göster:


 Haziranda güneş kuzey yarımküreye dik düştüğünden en kısa gündüzler güneyde yaşanır.       Cevap:E
Örnek Soru 59:


 


Cevabını Göster:


 Grafikteki ülke en kısa gölgeyi 21 aralıkta yaşamış demekki güney yarımkürede. En uzun gölgeyi de 21 haziranda yaşamış bu da güney yarımkürede olduğunu kanıtlar.      Cevap: D
Örnek Soru 60:


 


Cevabını Göster:


 21 mart ekinokstur. Yani güneş ekvatora dik düşer ve kutuplara gittikçe bu açı daralır.      Cevap: D
Örnek Soru 61:


 


Cevabını Göster:


 Eğer eksen eğik olmasaydı her yerde 12 saat gece 12 saat gündüz olurdu. Eksen eğikliğinden dolayı bu eşitlik bozulmuştur.      Cevap: E
Örnek Soru 62:


 


Cevabını Göster:


 Mevsimlerin meydana gelmesi temelde eksen eğikliği ve ardından yıllık hareketle ilgilidir.      Cevap: A
Örnek Soru 63:


 21 Aralık tarihinde aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşmez?

 

a)Güneş ışınları 23° 27’ güney enlemine dik gelir
b)Güney yarımkürede yaz başlangıcıdır
c)Kuzeye gidildikçe gündüz süresi uzar
d)66° 33’ güney enleminde 24 saat gündüz yaşanır
e)Aydınlanma çemberi kutup dairelerine teğet geçer
 

Cevabını Göster:


 Güneş güney yarımküreye dik geldiğinden güneye gidildikçe gündüzler uzar kuzeye değil.      Cevap: C
Örnek Soru 64:


 


Cevabını Göster:


 Gölge boyları hem gün içinde (sabah uzun öğle kısa akşam uzun) hem de yıl içinde değişir. Yazın kısa kışın uzun.      Cevap:D
Örnek Soru 65:


 


Cevabını Göster:


 Dünyanın günlük hareketinden dolayı tıpkı viraja giren araba gibi savrulma olur.      Cevap:D
Örnek Soru 66:


 


Cevabını Göster:


 Gölge boyunun sıfır olabilmesi için güneşin dik gelmesi gerekir. Güneş dönencelere yılda 1 döenenceler arsına yılda iki defa dik gelir ve gölge sıfır olur.     Cevap: B
Örnek Soru 67:


 Aşağıdaki verilerden hangisi kuzey yarımkürede yer alan iki merkezden birinin, diğerine göre daha kuzeyde olduğunu kanıtlamaz?


a)Gece-gündüz süre farkının yıl boyunca fazla olması
b)Yıllık ortalama sıcaklığın daha düşük olması
c)21 Haziranda gündüz süresinin daha uzun yaşanması
d)23 Eylülde Güneş ışınlarını daha küçük açı ile alması
e)Ortalama yükseltinin fazla olması
 

Cevabını Göster:


 Ortalama yükselti özel konum ile ilgilidir. Kuzeyde de güneyde de fazla olabilir.      Cevap: E
Örnek Soru 68:


 


Cevabını Göster:


 Dünyanın küresel şeklinden dolayı hız merkezde yani ekvatorda hızlı olmaktadır.      Cevap: A
Örnek Soru 69:


 


Cevabını Göster:


 30 ve 60 derecedeki basınç kuşakları dinamik kökenli yani günlük hareketin sonucunda oluşurlar.      Cevap: B
Örnek Soru 70:


 Aşağıdakilerden hangisi yer ekseninin eğik olmasının sonuçlarından biri değildir?


a)Muson rüzgarlarının oluşumu
b)Kutup noktalarında 6 ay gündüz yaşanması
c)Gece, gündüz sürelerinin yıl içerisinde değişmesi
d)Günlük sıcaklık farklarının oluşması
e)Yıllık sıcaklık farklarının oluşması
 

Cevabını Göster:


 Günlük sıcaklık farkı günlük hareketten kaynaklanır. eksen eğik olmasa da gün içinde sıcaklık değişimi yaşanacaktı.      Cevap: D

T. KAYA Coğrafya Öğretmeni
Örnek Soru 71:


 Aşağıdakilerden hangisi Dünya’nın şeklinin sonuçlarından değildir?


a)Noktasal dönüş hızının kutuplardan Ekvatora doğru gidildikçe artması
b)Dünya’nın daima yarısının aydınlık, yarısının karanlık olması
c)Gece ve gündüzün ardı ardına meydana gelmesi
d)Güneş ışınlarının geliş açısının Ekvatordan kutuplara gidildikçe küçülmesi
e)Paralel dairelerinin çaplarının Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe küçülmesi
 

Cevabını Göster:


 Gece gündüzün oluşması dünyanın şeklinin sonucudur. Ama ardalanması birbirini izlemesi şeklin değil günlük hareketin sonucudur.          Cevap: C
Örnek Soru 72:


 Kuzey kutup noktasında altı ay süren gündüzlerin başlama tarihi aşağıdakilerden hangisidir? 

 

a)21 Aralık
b)21 Mart
c)21 Haziran
d)1 Ocak
e)23 Eylül
 

Cevabını Göster:


 21 Marttan 23 eylüle kadar Kuzey kutbu aydınlıktır.     Cevap: B
Sayfayı Yazdır
Sayfayı YazdırCoğrafya>>Lise 1 Coğrafya
18294 Okunma

Telif Hakkı & Sorumluluk

Sorudershanesi.com ailesi olarak, 5651 Sayılı Kanun’un 8. Maddesine ve T.C.K’nın 125. Maddesine göre tüm ziyaretçilerimiz yaptıkları paylaşımlardan sorumludur. Ziyaretçilerin yaptıkları hiç bir paylaşımdan sitemiz sorumlu değildir. Sorudershanesi.com hakkında yapılacak tüm itiraz veya şikayetlerinizi iletişim sayfamızdan bildirilmesi halinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde tarafımızdan gereken işlemler yapılacak ve size dönüş sağlanacaktır.