Anasayfa
AnasayfaİletişimHakkımızda

Site İçi Arama

İstatistik

Merhaba,  

25 Kasım 2017
Cumartesi
İyi Geceler

Toplam Konu Sayısı:1200
Editör Sayısı:2

cografi-konum

Sayfayı Yazdır
Sayfayı Yazdır
Bir yada iki kelime olarak arama yapın.

Örnek Soru 1:


 Yarımküreleri farklı, enlem dereceleri aynı olan iki merkezde;

I. Çizgisel hız
II. Yerçekimi
III. Gece-gündüz süre farkı
IV. Ekvator'a olan uzaklık
V. Kutup Yıldızı'nın görünüm açısı
gibi özelliklerden hangisinin ortak olduğu söylenemez?

A) I    B) II C) III   D) IV  E) V
 

Cevabını Göster:


 Kutup yıldızının görülme açısı kuzeye gidildikçe büyür.      Cevap: E
Örnek Soru 2:


Ege Denizi ile Karadeniz karşılaştırıldığında Ege Denizi'nde;

I. Tuzluluk oranı yüksektir.
II. Karadeniz'e doğru alt akıntı vardır.
III. Kıta sahanlığı geniştir.
IV. Deniz ürünü çeşitliliği fazladır.
V. Kıyısının gerçek uzunluğu daha fazladır.

özelliklerinden hangileri enlem etkisi ile açıklanamaz?
A) I ve IV                  B) II ve III      C) III ve V            D) I, IV ve V      E) III ve IV
 

 


Cevabını Göster:


 Kıta sahanlığının geniş olması dağların denize dik uzanması, gerçek uzunluğunun fazla olmasıda dağların uzanış yönü ile ilgilidir.      Cevap: C
Örnek Soru 3:


 


Cevabını Göster:


 Mesafeler aynı ise ekvatora yakın ise daha az meridyen ekvatora uzak ise daha çok meridyen geçer. Az meridyen az yerel saat farkı çok meridyen fazla yerel saat farkı demektir. En fazla 5 en az 1      Cevap: A
Örnek Soru 4:


 


Cevabını Göster:


 Öncelikle soru juzey yarımküre olarak düzeltilmeli. Sonra dikkat edilirse kuzeye gidildikçe donma süresi artıyor. bu da enlemden kaynaklandığını gösteriyor.     Cevap: C
Örnek Soru 5:


 


Cevabını Göster:


 110 batı 70 doğu arasında 180 meridyen yani 12 saat yerel saat farkı vardır.      Cevap: E 
Örnek Soru 6:


 


Cevabını Göster:


 Akdeniz bölgesindeki maki Ekvatoral bölgede görülmemektedir.      Cevap: D
Örnek Soru 7:


 


Cevabını Göster:


 Aynı boylam üzerinde yer alan yerlerin de yerel saatleri de aynıdır.      Cevap: E
Örnek Soru 8:


 


Cevabını Göster:


 21 Martta 12 saat gece 12 saat gündüz yaşanır o halde 30 derece batıda yerel saat 10:00 dır. 

Türkiyenin en doğusu 45 doğudur ve arada 30+45= 75 meridyen fark var o da eşittir= 5 saat fark.

türkiye daha doğuda olduğundan saat ileridir. 10:00+ 5:00= 15: 00 olur.      Cevap: C


 
Örnek Soru 9:


 


Cevabını Göster:


 2 saat 30 meridyen eder. sonra olması için 30 meridyen batıda olacak. x; 15 derece doğu ise 30 derece batıya gidirlirse 15 batı eder.      Cevap: D
Örnek Soru 10:


 


Cevabını Göster:


 Kışın Türkiye İzmit yani 30 derece doğu boylamının saatini kullanır. İzmite en uzak olan Van ile yerel saat farkı fazla olur.     Cevap: B
Örnek Soru 11:


 


Cevabını Göster:


 Gurup ve tan süreleri kutuplara doğru gidildikçe dönüş hızının azalmasına bağlı olarak uzar.      Cevap: D
Örnek Soru 12:


 


Cevabını Göster:


X-Y arasındaki uzaklık 20 X 111 = 2220 km.

Y-Z arasındaki yerel saat farkı  20 X 4 = 80 dk     Cevap: B

 
Örnek Soru 13:


 


Cevabını Göster:


 Bitkilerin geniş ve iğne yapraklı olması enlemle de ilgilidir. dağ yamacında yükselmek...yükselti ve sıcaklık ile ilgili. Kıyı ve iç kesimlerdeki farklılık denizellikle ilgili.      Cevap: A


 Örnek Soru 14:


 


Cevabını Göster:


 Bir yerin yer şekilleri matematik konumla ilgili değil özel konumdur.      Cevap: B
Örnek Soru 15:


 


Cevabını Göster:


 Meridyenler arasındaki mesafe kutuplara doğru azalır. İki merkez arasındaki mesafeyi bilebilmek için hangi enlem üzerinde olduğunu da bilinmesi gerekir.      Cevap: B
Örnek Soru 16:


 


Cevabını Göster:


 Aynı meridyen yayı üzerinde bulunan noktaların yerel saatleri de aydınır.      Cevap: E
Örnek Soru 17:


 


Cevabını Göster:


 Çizgisel hız ekvatordan kutuplara gidildikçe azalır. 1 ve 2 nin ekvatora uzaklıkları farklı olduğundan çizgisel hızları da farklıdır.      Cevap: E
Örnek Soru 18:


 


Cevabını Göster:


Ekvatordan uzaklaştıkça enleme bağlı olarak sıcaklık düşer ve tarım sınırı da alçalır.     Cevap: EÖrnek Soru 19:


 


Cevabını Göster:


 Yerel saatleri ve bulundukları saat dilimleri aynıdır.               Cevap:E
Örnek Soru 20:


 


Cevabını Göster:


 Aynı anda farklı mevsim yani sıcaklık değerlerinin yaşanması yükselti karasallık gibi etkenlkerle açıklanabilir.      Cevap: A
Örnek Soru 21:


 


Cevabını Göster:


 Ekvatordan kutuplara gidildikçe güneş ışınları eğik açıyla gelir ce sıcaklık düşer bu da bitkilerin farklılaşmasına kuşaklar oluşturmasına neden olur.       Cevap: E
Örnek Soru 22:


 


Cevabını Göster:


 Güneş önce X de değil Y de doğra.      Cevap: E
Örnek Soru 23:


 Bir yerin özel konumunun belirlenmesinde aşağıdakilerden hangisi göz önünde bulundurulmaz?

a) Ortalama yükseltisi                               d) Kıtalara göre konumu
b) Denizlere göre konumu                        e) Ticaret yollarına göre konumu
c) Ekvatora göre konumu 
     
 

Cevabını Göster:


 Ekvatora göre belirlenen konum matematiksel konumdur.      Cevap: C
Örnek Soru 24:


Matematik konum aşağıdakilerden hangisi etkilemez?
a) İklimi                                                    d) Bitki örtüsü               
b) Güneş ışınlarının geliş açısını            e) Gece-Gündüz uzunluğu
c) Denizlere göre konumu
 

Cevabını Göster:


Denizlere göre durum özel konumla ilgilidir.      Cevap:C 
Örnek Soru 25:


 İki meridyen arasında ki uzaklığın farklı  olmasına rağmen zaman farkının her yerde 4 dakika olmasının 

Nedeni aşağıdakilerden hangisi?
a) Dünyanın   kutuplardan basık olması
b) Eksen eğikliği 
c) Dünyanın batıdan – doğuya  doğru dönmesi 
d) Dünyanın ekseni etrafındaki dönüş hızını farklı olması 
e) Dünyanın güneş etrafında dönüş hızı
 

Cevabını Göster:


 Dünyanın ekseni etrafındaki dönüşü ekvatorda hızlı kutuplara gidildikçe yavaştır. Mesafenin fazla olduğu ekvatorda hız da fazladır.      Cevap: D
Örnek Soru 26:


 Aşağıdakilerden hangisi  üzerinde enleminin  etkisi yoktur?

a) İklim                                                   c) Güneş ışınlarında    geliş   açısı 
b) Yer altı kaynakları                              d) Meridyen  arasındaki   uzaklık                
e) Yetiştirilen  tarım ürünleri
 

Cevabını Göster:


 Yeraltı kaynakları enlemden etkilenmez.      Cevap: B
Örnek Soru 27:


 


Cevabını Göster:


 Türkiye 36 42 kuzey paralelleri 26 45 doğu meridyenleri arasındadır. Buna göre. 7-9-13-15 tamamıyla ülkemiz sınırlarındadır.      Cevap: C
Örnek Soru 28:


 


Cevabını Göster:


 Dünyanın küresel şeklinden dolayı meridyenler kutuplarda birleşmek zorundadır. Bu da mesafeyi daraltır.      Cevap: A
Örnek Soru 29:


 


Cevabını Göster:


 İki paralel arası 111 km olduğundan 7695 / 111 = 69 paralel fark vardır. Demekki sorulan yer daha güneyde olamaz. Daha kuzeydedir, !8 güneyden 69 paralel kuzeye gidersek  69 - 18 = 51 Kuzey olur.      Cevap: D
Örnek Soru 30:


 


Cevabını Göster:


 21 Aralıkta güneş 23 derec 27 dakika güney enlemine dik düşer . Türkiyenin kuzeyi 42 derece kuzey enlemidir. Aradaki fark 42 + 23 = 65 derece fark var her pararlel arsı 111 km ise     111 X 65 = 7215 km dir.      Cevap: B
Örnek Soru 31:


 


Cevabını Göster:


 Yeraltı zenginlikleri matematik konumdan etkilenmez.           Cevap: E
Örnek Soru 32:


 


Cevabını Göster:


 Dünyanın şekli küresel yani geoid olduğundan kutuplara doğru güneş eğik açıyla gelir ve gölge boyları uzar.      Cevap: B
Örnek Soru 33:


 


Cevabını Göster:


 Batıdan doğuya sıcaklığın düşmesi yükselti ve denizellik-karasallık faktörleri ile ilgilidir. Buradan enlem bilgisi ya da yarımküre tespit edilemez.      Cevap: A
Örnek Soru 34:


 


Cevabını Göster:


 Yerel saatlerin aynı olma durumu enlemle değil boylamla ilgilidir. Aynı boylamdaki yerlerin yerel saatleri de aynıdır.      Cevap: D
Örnek Soru 35:


 


Cevabını Göster:


 3 saat 56 dakika = 236 dakika iki meridyen arası 4 dakika olduğundan 236 / 4 = 59 derece fark vardır.      Cevap: C
Örnek Soru 36:


 


Cevabını Göster:


 İki meridyen arası 4 dakikadır 256 / 4 = 64 boylam fark vardır.      Cevap: C
Örnek Soru 37:


 


Cevabını Göster:


 184 dakika / 4 dakika = 46 boylam fark vardır. yerel saati geri olduğundan daha batıdadır. 

 23 doğu - 46 = 23 batı dır.             Cevap:A 
Örnek Soru 38:


 


Cevabını Göster:


 21 Mart ekinokstur. gece gündüz eşit yani 12 şer saattir. 40 derece doğuda yeni doğarken öğle olan yer 6 saat ileridedir. yani doğudadır. 6 saat  X 15 meridyen = 90 meridyen fark vardır yani daha doğudadır. 40 + 90 =130 doğu olur.      Cevap: E

 
Örnek Soru 39:


 


Cevabını Göster:


 Yerel saat her zaman doğuda daha ileridir. 170 doğu.         Cevap: A
Sayfayı Yazdır
Sayfayı YazdırCoğrafya>>Lise 1 Coğrafya
5811 Okunma

Telif Hakkı & Sorumluluk

Sorudershanesi.com ailesi olarak, 5651 Sayılı Kanun’un 8. Maddesine ve T.C.K’nın 125. Maddesine göre tüm ziyaretçilerimiz yaptıkları paylaşımlardan sorumludur. Ziyaretçilerin yaptıkları hiç bir paylaşımdan sitemiz sorumlu değildir. Sorudershanesi.com hakkında yapılacak tüm itiraz veya şikayetlerinizi iletişim sayfamızdan bildirilmesi halinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde tarafımızdan gereken işlemler yapılacak ve size dönüş sağlanacaktır.